Elektroodpad v obci Lukovištia

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na množiace sa prípady odovzdania nekompletného elektroodpadu, pred skladom elektrodpadu, ktorý spoločnosť Brantner odmieta preberať, s platnosťou od dnešného dňa, RUŠÍME sklad elektroodpadu a obec Lukovištia prechádza na mobilný zber elektroodpadu. V najbližšom termíne odvozu elektroodpadu...

Zákaz vypaľovania trávnatých porastov

OR HZZ v Rimavskej Sobote upozorňuje na dodržiavanie ochrany pred požiarmi vyplývajúcimi zo zákona o ochrane pred požiarmi a VZN obce Lukovištia.   Plagat_zakaz vypalovania  

Oznam k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25.01.2024 až 26.01.2024 prebieha v obci Lukovištia (aj na pustatinách a v Horných Zahoranoch) doručovanie rozhodnutí o vyrúbení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad. Doručovanie zabezpečujeme vlastnými silami z dôvodu úspor na poštovnom. Chalupárom a cezpoľným, ktorí sa v obci...

Oznam

Toto nie je politická reklama!         Vážení občania Lukovíšť a priatelia, ktorí ste členmi fb skupiny Lukovištia. Považujem za dôležité oznámiť Vám, že som prijal ponuku politickej strany, na zaradenie mojej osoby na kandidátnu listinu pre voľby do NR SR 2023. Rozhodovanie to nebolo ľahké, keďže už samotná...