Informácie pre voliča

V prílohách sú k dispozícii informácie pre voliča k voľbám do NR SR 2023 Informacie pre volica c- 1 Informacie pre volica c- 2

Elektroodpad

Upozorňujeme občanov, že do obecného skladu elektroodpadu budeme tento ukladať  len osobne prevzatím starostom alebo pracovníčkou obecného úradu. Z uvedeného dôvodu bude potrebné sa vždy telefonicky nahlásiť a dohodnúť na termíne uloženia odpadu do skladu. Elektoodpad odvozdávajte vždy kompletný s motorom! Ak sa niekto...

POZOR!!! Medvede na pustatinách.

Oznamujeme občanom, že boli opakovane videné medvede na pustatinách pri nehnuteľnostiach Spodniakovcov, Paučovcov, Václavikovcov, Kinkovcov a pani Kovácsovej. V tejto súvislosti odporúčame zabezpečiť si domáce zvieratá, domový a komnunálny odpad tak, aby boli čo najmenším lákadlom pre chlpáčov. Taktiež na prechádzkach po...

Oznam

Toto nie je politická reklama!         Vážení občania Lukovíšť a priatelia, ktorí ste členmi fb skupiny Lukovištia. Považujem za dôležité oznámiť Vám, že som prijal ponuku politickej strany, na zaradenie mojej osoby na kandidátnu listinu pre voľby do NR SR 2023. Rozhodovanie to nebolo ľahké, keďže už samotná...

Upozornenie z Okresného úradu Rimavská Sobota

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje všetkých majiteľov záhrad a poľnohospodárskej pôdy na zákonnú povinnosť zabraňovaniu šírenia burín kosením alebo chemicky, pod hrozbou pokuty pre fyzické osoby do 330 € a pre právnické osoby až do 33200 € za hektár. Preto odporúčame venovať...