Asfaltová drť

Vyzývam občanov, ktorí mali v mesiaci november 2022 záujem o asfaltovú drť a bola im dodaná na účel spevnenia vedľajších ciest, súkromných ciest a parkovacích plôch, aby túto drť čo najskôr na uvedený účel použili. Asfaltová drť koncentrovaná na malej ploche je z pohľadu zákona, nebezpečným odpadom. Termín...

ZMENA!!!

Oznamujeme občanom, že plánované prerušenie dodávky el. energie dňa 22.05.2023 nebude.
Obrázok: DSC_1669.JPG

65. výročie úmrtia Ivana Kraska - Maják s večným svetlom

Šesťdesiatpäť rokov ubehlo odo dňa, kedy sme sa navždy rozlúčili s veľkým synom nášho národa, národným umelcom, básnikom, inžinierom, doktorom Jánom Bottom, umeleckým menom IVANOM KRASKOM, ktorý nás 3. marca 1958, v skorých ranných hodinách, navždy opustil. Najskôr sa s ním v Slovenskom národnom divadle...

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme občanom, že v piatok dňa 24.03.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod. budú v obci Lukovištia vykonávané preventívne protipožiarne kontroly v jednotlivých domácnostiach. Pracovníka kontroly bude sprevádzať zamestnankyňa obecného úradu p. Alica Kubinová. Začnú na hornom konci. Uvedenú kontrolu je zo zákona...

78. výročie oslobodenia Lukovíšť

Vážení spoluobčania, 22. január znamená pre našu obec výročie ťažko vybojovanej slobody.      Od decembra 1944 sa v našej obci začali zhromažďovať ustupujúce nemecké vojská, ktoré tu okamžite vyhlásili zákaz nočného vychádzania, agresívne správanie a rabovanie potravín bolo na dennom poriadku. Mužov z obce...