Upozornenie - porucha vodovodného potrubia

Upozorňujeme občanov, že v strede obce je prasknuté vodovodné potrubie, ktorého oprava bude realizovaná v pondelok dňa 2.10.2023. Z uvedelého dôvodu vyzývame občanov, aby šetrili pitnou vodou, lebo horný zásobník je naplnený len na 50%. Za pochopenie...

Oznam pre občanov

V pondelok 2.10.2023, bude Obecný úrad v Lukovištiach ZATVORENÝ.                                                       Mgr. Roman Hubert                                                              starosta obce

Program a pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.09.2023

Oznamujeme občanom, že dňa 22.09.2023 o 17:00 h. bude zasadať obecné zastupiteľstvo, kde hlavným bodom programu bude riešenie spôsobu, sazby a zliav z poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Ak má ktokoľvek z občanov našej obce návrh k uvedenej téme, môže prostredníctvom poslancov alebo aj osobne na zasadnútí OZ...

Informácia pre politické subjekty kandidujúce vo voľbách do NR SR 2023

V zmysle zákona obec Lukovištia poskytuje priestor na predvolebnú kampaň politickým stranám rovnomerne na informačných tabuliach obce nasledovne: 1, politický subjekt s poradovým číslom 1 až 6 na informačnej tabuli pod detským ihriskom 2, politický subjekt s poradovým číslom 7 až 25 na informačnej tabuli pod...

Informácie pre voliča

V prílohách sú k dispozícii informácie pre voliča k voľbám do NR SR 2023 Informacie pre volica c- 1 Informacie pre volica c- 2

Úprava úradných hodín obecnéhé úradu Lukovištia

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek budú od budúceho týždňa do konca augusta upravené úradné hodiny obecného úradu nasledovne: Pondelok:   08:00 - 12:00 Utorok   :   08:00 - 12:00 Streda   :   08:00 - 12:00,    13:00 - 15:00 Štvrtok  :   08:00 - 12:00 Piatok    :   zatvorené