Betlehemské svetlo 16.12.2023

Drahí občania, dňa 16.12.2023 v čase od 14:00-14:30 hod. prinesú skauti do našej obce betlehemské svetlo, ktoré si budete môcť pred obecným úradom prevziať do svojich kahancov a ďalej ho šíriť po rodinách a priateľoch. Cesta betlehemského svetla začína v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, kde ho prevezme Dieťa svetla...

Silvestrovská zábava v Lukovištiach!!!

Drahí občania, rok sa s rokom stretá a my v Lukovištiach sme sa rozhodli svorne v dobrej nálade, rozlúčiť so starým rokom a privítať  Nový rok 2024, na Silvestrovskej zábave v kultúrnom dome v Lukovištiach. Do nálady nám bude hrať kapela z Hostišoviec. Začiatok podujatia bude 31.12.2023 o 20:00 hod. Predpredaj vstupeniek...

Príchod Mikuláša do Lukovíšť

Podľa dostupných informácií by mal obec Lukovištia dňa 02. decembra 2023 o 15:00 hod. navštíviť Mikuláš, ktorý by sa chcel stretnúť so všetkými deťmi a pre dobré deti, ktoré mu niečo predvedú, prinesie aj darčeky. Následne bude detská diskotéka, kde nám DJ Marco zahrá pesničky Mira Jaroša, Smejka a Tanculienky,...

POZOR!!! Zmena úradných hodín Obecného úradu

Vážení občania, z dôvodu odovzdávania agendy OcÚ a čerpania dovolenky, upravujeme až do odvolania stránkové hodiny pre občanov nasledovne: Pondelok: 08:00 - 12:00 hod. Utorok   :                               12:00 - 15:00 hod. Streda   : 08:00 - 12:00 hod. Štvrtok  :                            ...