Vážení občania.

Uplynulý víkend sme v našej obci oslávili jej Deň. Mesiac júl si na túto slávnosť volíme tradične najmä kvôli tomu, že ide o mesiac narodenia nášho najslávnejšieho rodáka Ivana Kraska. Oslavu sme poňali skromne, avšak s dôrazom na pohodičkovú atmosféru, ktorá počas celého dňa panovala.

Podujatie moderovala naša Milanka, ktorej jazykovému šermu sa vyrovná málokto. O kultúrnu časť sa postarali lukovišťské paličkárky Viera Lásková, Soňa Bordášová, Marta Kamenská, Oľga Boľfová, Danuška Útisová, Ela Málišová a Ľubka Bordášová, ktoré nám zahrali predstavenie  veselých príhod zo života obyvateľov Lukovíšť. Ako účinkujúcich hostí si prizvali Janka Bordáša s vnukom Jankom (budúcim husľovým virtuózom) a Miloša Kuráka(ochotnícko-hasičský pilier obce), ktorí ako správne korenie dochutili umeleckú polievočku uvarenú paličkárkami. A tak nám vzniklo zaujimavé predstavenie, ktoré bolo aj poučné aj veselé. Aj pani Zorka, vedľa ktorej som chvíľu pobudol, mi hovorí, že veru o tých štyroch zvonoch nevedela ani ona a to v Lukovištiach žije celý život.

Ocenili sme aj členov DHZ Lukovištia, ktorí roky reprezentovali obec na hasičských súťažiach, ale hlavne boli a sú roky pripravení zasiahnuť v prípade požiaru alebo  živelných pohromách. Ocenení boli: JUDr. Jaroslav Útis, Ivan Útis, Ing. Milan Ľupták, Milan Láska, Miloš Kurák, Ján Bordáš, Július Palkovič, Jozef Kaličiak, Miroslav Daraboš, Ján Jutko, Oto Mišurák, Peter Kaličiak a Roman Bordáš.

Vážnosť a dôstojnosť oslavám vliala svojim prednesom v sále aj na mieste posledného odpočinku Ivana Kraska pani Mgr. Ľubica Varjuová.

O zábavu vonku medzi hosťami, sa postarali heligónkari Ján Kožiak a Ľubo Zvara.

Bufetár Suňo nás všetkých udržoval v kondícii, hlavne pitným režimom.

Deti posúťažili a popredvádzali za sladkú odmenu pri Veronike Útisovej čokoľvek, ale ich hlavný cieľ bol veľký skákací hrad, kde sa vybláznili až do úplného vyčerpania.

Počasie nám vyšlo ideálne, čo len vylepšilo dojem z celkove vydarenej akcie. Potešila hojná účasť, hlavne rodákov a priateľov obce, ktorých sa zúčastnilo viac, ako samotných obyvateľov obce.

Ďakujem všetkým účinkujúcim, organizátorom, ako aj účastníkom podujatia. Pokladnička pri pamätnej knihe neostala nepovšimnutá, za čo vám všetkým ďakujeme. Osobitne chcem poďakovať sponzorom podujatia občianskemu združeniu AMAL Rimavská Sobota, pekárni JUHÁS, z Hnúšti a p. Milanovi Čankymu.

Fotografia

                                                                                                                                      Starosta obce