Oznam - Elektroodpad 18.07.2024!!!

Oznamujeme občanom, že domácnostiam, ktorým nebol elektroodpad vyvezený dňa 15.07.2024, bude vyvezený dňa 18.07.2024 v dobe od 07:00 hod. do 09:00 hod. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. sa týmto ospravedlňuje za spôsobené komplikácie obyvateľom Lukovíšť. Vyložiť elektroodpad môžu aj obyvatelia, ktorí 15.07.2024 nestihli,...

Deň obce Lukovištia 2024

Vážení občania. Uplynulý víkend sme v našej obci oslávili jej Deň. Mesiac júl si na túto slávnosť volíme tradične najmä kvôli tomu, že ide o mesiac narodenia nášho najslávnejšieho rodáka Ivana Kraska. Oslavu sme poňali skromne, avšak s dôrazom na pohodičkovú atmosféru, ktorá počas celého dňa panovala. Podujatie...

Zber elektroodpadu v pondelok 15.07.2024

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 15.07.2024 v doobedných hodinách bude v obci prebiehať mobilný zber elektroopadu. Kompletný elektroodpad si vyložte pred dom na miesto, kde zvyčajne ukladáte nádobu na TKO a zamestnanci vývoznej spoločnosti tento odpad odvezú. Odporúčame nevykladať elektroodpad výrazne skôr, napr. pár...