Zmena úradných hodín na Obecnom úrade v Lukovištiach

Oznamujeme občanom, že v záujme skvalitnenia služieb občanom ako aj v záujme zefektívnenia činnosti Obecného úradu v Lukovištiach, bola obecným zastupiteľstvom schválená zmena úradných  hodín Obecného úradu. Úradné hodiny majú zmysel len, ak sa dodržiavajú, preto Vás chceme o to požiadať. Môže sa stať, že mimo...

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 27.02.2024

   Oznamujeme občanom, že v obci Lukovištia časť Horné Zahorany bude dňa 27.02.2024 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená dodávka el. energie. V domoch č. p.   104, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129.

Oznam k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25.01.2024 až 26.01.2024 prebieha v obci Lukovištia (aj na pustatinách a v Horných Zahoranoch) doručovanie rozhodnutí o vyrúbení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad. Doručovanie zabezpečujeme vlastnými silami z dôvodu úspor na poštovnom. Chalupárom a cezpoľným, ktorí sa v obci...