Obecná prevádzka služieb Lukovištia

 

Obecný úrad v Lukovištiach má zriadenú príspevkovú organizáciu s názvom Obecná prevádzka služieb, ktorá má sídlo v Lukovištiach a jej identifikačné číslo je 35665505. Príspevková organizácia bola zriadená ku dňu 1.10.1993.

Účel zriadenia:
Základným účelom, pre ktorý sa zriaďuje príspevková organizácia vyplýva z cieľa poskytovať služby obyvateľstvu obce a širšieho okolia.

Hlavná činnosť:
- služby obyvateľstvu (prevádzka domu smútku)

- koordinovanie vývozu fekálneho odpadu z obce

Podnikateľská činnosť:
- pálenie ovocných kvasov - pestovateľská pálenica

Štatutárny zástupca:
Rastislav Mega
Kontakt:
047/56 90 119
0911 712 112
rastislavmega@lukovistia.sk

Pálenica Lukovištia Pálenica Lukovištia