ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
1/2019Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb0,0015.02.2019pdf
18/31/054/UPSVaRDohoda 2 534,0024.07.2018pdf
12/2017Daňový úradDohoda o elektronickom doručovaní0,0020.12.2017pdf
05/2017Prima Banka a.s.Zmluva o bežnom účte0,0019.05.2017jpg
Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb19,0027.04.2017jpg
10/2016Eva VargicováPíprava vyraďovacieho konania registratúrych záznamov MNV Lukovištia0,0028.10.2016pdf
03/2016Ľubomír SchlosárPredaj hnuteľných vecí400,0011.03.2016pdf
DOVERA zdravotná poistovňa, a. sZmluva o elektronickej komunik6cii0,0007.09.2015pdf