Toto nie je politická reklama!        

Vážení občania Lukovíšť a priatelia, ktorí ste členmi fb skupiny Lukovištia.

Považujem za dôležité oznámiť Vám, že som prijal ponuku politickej strany, na zaradenie mojej osoby na kandidátnu listinu pre voľby do NR SR 2023.

Rozhodovanie to nebolo ľahké, keďže už samotná kandidatúra mi prináša množstvo nových úloh a prípadný dobrý výsledok strany alebo mojej osoby prinesie ďalšie.

Dnešná zúfalá situácia v samospráve, ale aj v celej štátnej správe, ovplyvnila moje rozhodnutie prijať túto ponuku.

Mojim cieľom je zvrátenie politického, sociálneho, právneho a ekonomického úpadku našej vlasti, Slovenskej republiky. Občanov SR vnímam ako jednu veľkú rodinu, rovnocenne bez ohľadu na ich vierovyznanie, politický názor, národnosť, rasu, či sexuálnu orientáciu.

Funkciu starostu obce som prijal s pokorou, veľmi si ju vážim a môj vzťah k obci, sa uvedenou kandidatúrou nemení. Naopak, o to viac uvažujem, ako by som mohol po prípadnom úspechu vo voľbách našej obci pomôcť.

Povolebných alternatív je veľa a preto sa im teraz nebudem venovať, ale je veľmi pravdepodobné, že by som aj po voľbách naďalej slúžil obyvateľom Lukovíšť, ako starosta.

Ďakujem za pochopenie.