Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach

 

Starosta:

Mgr. Roman HUBERT    

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ján HRONEC
Otto MIŠURÁK
Radana HUBERTOVÁ
Tomáš KLAPIŠ
Miroslava ÚTISOVÁ

Kontrolór obce:
Mgr. Andrea PÁLOVÁ

  • Komisie:
    Finančná komisia (predsedníčka: Radana HUBERTOVÁ)
    Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (predseda: Ján HRONEC)
    Komisia sociálna a bývania (predseda: Miroslava ÚTISOVÁ)
    Komisia rozvoja obce a životného prostredia (predseda: Tomáš KLAPIŠ)
  • Komisia kultúry a športu (predseda: Otto MIŠURÁK).