POZOR!!! Medvede takmer v obci.

Upozorňujeme občanov, že v obci Lukovištia v blízkosti záhrad pri "babinskom boku" cca 150m od rodinných domov boli včera spozorované tri mladé medvede. V skorých ranných a podvečerných hodinách neodporúčame pohybovať sa v uvedenej lokalite.

Program a pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2023

Vážení občanie v prílohe je zverejnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2023 o 17:00 hod. v budove obecného úradu Lukovištia, na ktoré Vás srdečne pozývam.                                                                 starosta Program zasadnutia...

Elektroodpad

Oznamujeme občanom obce Lukovištia, že dňa 11.07.2023 bude spoločnosťou Brantner vykonaný odvoz elektroodpadu z obecného skladu určeného na tento druh odpadu. Upozorňujem, že sa jedná o posledný tohtoročný zber elektroodpadu! Z uvedeného dôvodu žiadam občanov, ktorí majú záujem odovzdať elektoodpad, nech tak spravia...

Voľby do NR SR 2023

Povinné zverejnenie Rozhodnutia predsedu NR SR č. 204/2023, ktorým určil termín predčasných parlamentných volieb.

14. 6. 2023 - "Home office"

Oznamujeme občanom, že dňa 14.06.2023 bude Obecný úrad v Lukovištiachz dôvodu výpadku dodávky elektrickej energie, pracovať v režime Home office.Za pochopenie ďakujeme.

Cenník prenájmu hnuteľného aj nehnuteľného majetku obce platný od 1.6.2023

Oznamujeme občanom, že zverejnený cenník je platný od 1.6.2023, kde významnou položkou pre obyvateľa našej obce je zľava 15% a pre obyvateľov starších ako 65 rokov je zľava 20%. Záloha 50 € sa skladá len pri prenájme kultúrneho domu. V prípade poškodenia obecného majetku, znáša náklady spojené s opravou či náhradou...

Novohradsko-gemerský ŠTAMPERlÍK 2023

Partnerská pálenica v Rimavskej Sobote organizuje v tomto roku súťaž ovocných destilátov, v ktorej je možnosť poslať svoje vzorky destilátov do 31.07.2023. Vyhodnotenie súťaže a verejná koštovka sa bude konať dňa 16.09.2023 v Lučenci. leták a registračný štítok na vzorku