ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lukovištia30.06.2023pdf
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lukovištia23.04.2024pdf
98/2024Záverečný účet obce Lukovištia za rok 202303.04.2024pdf
1/2023/FKsprávy z finančnej kontroly a návrh plánu kontrol na r. 2024 I. polrok15.12.2023pdf pdf pdf
8/2023Návrh rozpočtu obce Lukovištia na roky 2024-202628.11.2023pdf
Záverečný účet Obecnej prevádzky služieb Lukovištia za rok 202306.02.2023pdf
Záverečný účet Obce Lukovištia za rok 202306.02.2023pdf
Ročný výkaz obce o komunálnom odpade28.03.2023PDF
1/10/2022Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu podľa HK EK20.10.2022pdf pdf
2021Konsolidovaná výročná správa 09.06.2022pdf
2021Záverečný účet obce18.02.2022pdf
12/2021Plán práce OcZ na 1. polrok 202213.12.2021pdf
12/2021Návrh na rok 2022 a viacročného rozpočtu podľa HK EK09.12.2021pdf
10-02/2021Návrh viacročného rozpočtu podľa HK EK28.10.2021pdf
999/2020Konsolidovaná výročná sprava Obce za r.202031.12.2020pdf
39/2021Žiadosť o prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa16.04.2021pdf
393/2021Výpis z uznesenia 393/202105.03.2021pdf
01/2021Záverečný účet Obce23.02.2021pdf
12/2020Výpis z uznesenia 368/202002.12.2020pdf
11/2020Rozpočet na r.2021 a viacročné 2021 - 2023 podľa hl.kritérii EKpdf