ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Záverečný účet Obecnej prevádzky služieb Lukovištia za rok 202306.02.2023pdf
Záverečný účet Obce Lukovištia za rok 202306.02.2023pdf
Ročný výkaz obce o komunálnom odpade28.03.2023PDF
1/10/2022Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu podľa HK EK20.10.2022pdf pdf
2021Konsolidovaná výročná správa 09.06.2022pdf
2021Záverečný účet obce18.02.2022pdf
12/2021Plán práce OcZ na 1. polrok 202213.12.2021pdf
12/2021Návrh na rok 2022 a viacročného rozpočtu podľa HK EK09.12.2021pdf
10-02/2021Návrh viacročného rozpočtu podľa HK EK28.10.2021pdf
999/2020Konsolidovaná výročná sprava Obce za r.202031.12.2020pdf
39/2021Žiadosť o prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa16.04.2021pdf
393/2021Výpis z uznesenia 393/202105.03.2021pdf
01/2021Záverečný účet Obce23.02.2021pdf
12/2020Výpis z uznesenia 368/202002.12.2020pdf
11/2020Rozpočet na r.2021 a viacročné 2021 - 2023 podľa hl.kritérii EKpdf
11/2020Rozpočty na r.2021 - 2023 podľa hl.kritérii EK10.11.2020pdf
12/2019Rozpočet na r.2020 podľa hl.kritérii EK03.12.2019pdf
2/10/2019Návrh rozpočťu HČ podľa kategórii EK na roky 2021-202229.10.2019pdf
1/10/2019Návrh rozpočťu HČ podľa kategórii EK na rok 202029.10.2019pdf
Hodnotiaca správa - Lukovišťský kalíščok 201930.07.2019pdf