Dokumenty obce

ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Rozpočet hlavnej činnosti na rok 2018,2019 podľa kategórii EK14.12.2016pdf
Rozpočet hlavnej činnosti na rok 2017 podľa kategórii EK14.12.2016pdf
Návrh rozpočtu 2017-201924.10.2016pdf
Konsolidovaná výročná správa Obce za r.201513.06.2016pdf
Oznámenie o strategickom dokumente10.03.2016pdf
01Plán práce Ocz na 1.polrok01.02.2016pdf
Rozpočet na r. 201616.12.2015pdf
Konsolidovaná výročná správa Obce za r.201410.12.2015pdf
Správa audítora o výsledku overenia koncoročnej uzávierky k 31.12.201415.10.2015pdf
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona29.05.2015pdf