Oznamujeme občanom, že v

piatok dňa 24.03.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

budú v obci Lukovištia vykonávané preventívne protipožiarne

kontroly v jednotlivých domácnostiach. Pracovníka kontroly

bude sprevádzať zamestnankyňa obecného úradu p. Alica Kubinová.

Začnú na hornom konci. Uvedenú kontrolu je zo zákona potrebné

vykonať minimálne raz za 5 rokov.

Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili prístupnosť

vašich domácností. Agresívnejších psov si zabezpečte vopred, aby

nedochádzalo k prestojom. Ďakujem.

 

                                                         Mgr. Roman Hubert

                                                              starosta obce