Novinky z diania v obci

Svetový deň vody

publikované dňa 20. marec 2023

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo studní bezplatne

 

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa  oslavuje od roku 1992, kedy  ho

konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.

Tento rok je mottom   Svetového dňa vody Urýchlenie zmien, špeciálne zmien na vyriešenie krízy

v oblasti vody a hygieny. Cieľom je upriamenie pozornosti na dôležitosť každodenného správania

jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli

kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ponúka aj tento rok pre verejnosť 

bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budeme realizovať v akreditovaných

laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde  môžu záujemcovia o túto

službu 21. marca 2023 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l)

vzorku  vody z individuálnych zdrojov (studní).

Pre záujemcov o komplexný rozbor vody z individuálnych zdrojov ponúkame v týždni od

20.  do 24. marca 2023 zľavu 20 % z celkovej ceny rozboru.

 

Viac informácií a kontakty nájdete na web stránke www.stvps.sk


Preventívne protipožiarne kontroly

publikované dňa 15. marec 2023

Oznamujeme občanom, že v

piatok dňa 24.03.2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

budú v obci Lukovištia vykonávané preventívne protipožiarne

kontroly v jednotlivých domácnostiach. Pracovníka kontroly

bude sprevádzať zamestnankyňa obecného úradu p. Alica Kubinová.

Začnú na hornom konci. Uvedenú kontrolu je zo zákona potrebné

vykonať minimálne raz za 5 rokov.

Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili prístupnosť

vašich domácností. Agresívnejších psov si zabezpečte vopred, aby

nedochádzalo k prestojom. Ďakujem.

 

                                                         Mgr. Roman Hubert

                                                              starosta obce


Obecné zastupiteľstvo - 16.03.2023 o 17:00 hod.

publikované dňa 13. marec 2023

Program mimoriadneho zasadnutia

obecného zastupiteľstva dňa 16. 3. 2023 o 17:00 hod.

  

  1. Schválenie programu schôdze.
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov a skonštatovanie uznášaniaschopnosti.
  3. Vymenovanie riaditeľa Obecnej prevádzky služieb Lukovištia.
  4. Rozhodnutie o odpredaji fekálneho vozidla.
  5. Rozhodnutie o príspevku obce na poskytovanie sociálnych služieb p. Zuzane Láskovej.
  6. Schválenie kalendára kultúrno-spoločenských podujatí obce na r. 2023.
  7. Rozhodnutie o odpredaji a zámene pozemkov – Mgr. Andrea Cilíková.
  8. Určenie termínu brigády v cintoríne – VOK kontajner.
  9. Vývoz fekálneho odpadu – prejednanie spôsobu, príspevku obce a kompetencie obce.

 


78. výročie oslobodenia Lukovíšť

publikované dňa 18. január 2023

Vážení spoluobčania, 22. január znamená pre našu obec výročie ťažko vybojovanej slobody.

 

   Od decembra 1944 sa v našej obci začali zhromažďovať ustupujúce nemecké vojská, ktoré tu

okamžite vyhlásili zákaz nočného vychádzania, agresívne správanie a rabovanie potravín bolo na

dennom poriadku. Mužov z obce využívali na ťažké manuálne práce pri kopaní obranných zákopov.

Počas mesiacov december a január došlo k niekoľkým stretom s partizánmi, ktorých obyvatelia

obce tajne podporovali. Nemcom sa podarilo zajať 10 partizánov, z toho 4 ženy. Všetkých vypočúvali

a mučili. Následne dvoch obesili v hornej časti obce Lukovištia a jedného v obci Kraskovo. Tri ženy 

zastrelili. Ostatným partizánom sa podarilo utiecť počas transportu.

    Toto besnenie sa skončilo dňa 21. januára 1945, kedy k nemcom dorazili správy o blížiacich sa

oslobodzovacích vojskách. Dňa 22. januára 1945 o 07:30 hod. prišli od Ostrian do obce príslušníci

II. ukrajinkého frontu pod velením maršála Malinovského. Lukovištia konkrétne oslobodil 50.

strelecký zbor pod vedením generálmajora Stepana Pavloviča Merkulova podporovaný zborom

rumunskej armády, ktorej velil generál Dostalescu.

    Obyvatelia privítali osloboditeľov s vrúcnou radosťou a na ich pohostenie dali aj posledné zvyšky

potravín.    História nám ukazuje, ako ľahko sa dá o slobodu prísť a ako ťažko, v utrpení a stratách

na životoch, je možné vybojovať si ju späť. Preto musíme tieto udalosti pripomínať ďalším generáciám,

aby neboli ľahkovážne k slobode, aby ju nepovažovali za samozrejmosť, ale chránili si ju.

Ak si vo svojich domovoch v nedeľu 22. januára spomeniete na uvedenú udalosť a symbolicky

zapálite sviečku za tých, ktorý nám tú slobodu vybojovali, ak svojim deťom, vnúčatám a blízkym

ozrejmíte vyššie uvedené udalosti, pričiníte sa tak svojim drobným dielom v boji za slobodu.


Aj takí sme boli

publikované dňa 19. december 2022

Vážení občania,

v rámci propagácie, spoznávania a približovania Lukovíšť mladej generácii, sa

ako motýľ na rozkvitnutej lúke, objavila myšlienka, pripomenúť si prostred-

níctvom fotografií život, dobový stav a ľudí žijúcich v našej obci. Uvedenú

myšlienku by sme mohli v realite pretaviť do rubriky na obecnej stránke a fb

s názvom "Aj takí sme boli", ak by sa nám podarilo sústrediť dostatočne

kvalitný materiál v primeranom rozsahu, tak by sme po dodatočnej úprave a

zväčšení snímok, mohli v letných mesiacoch usporiadať výstavu

najzaujimavej ších fotografií. Niektoré fotografie by mohli byť v ďalších rokoch

využité na tvorbu kalendárov, ale hlavne by všetky tvorili základný

kultúrno-vzdelávací fond obce pre budúce generácie. Atmosféra zimných

večerov je priam stvorená na prezeranie starých fotiek a spomienky pri teplom

čaji.

Týmto Vás preto žiadam, o zapojenie sa do uvedeného "projektu" a

poskytnutie fotografií prípadne radu, kde by sme ich získali.

 

                                                                                   Mgr. Roman HUBERT

                                                                                           starosta   

 

Odporúčania pre záujemcov:

- fotografia staršia ako 25 rokov, ale čím staršia, tým lepšia

- na fotografii požadujeme hlavne exteriér obce, ideálne verejný priestor, ľudia na snímke môžu byť, ale nemusia, vzácne sú

  pri určitej činnosti (kosenie, varenie,..)

- čo nepotrebujeme: foto pri torte v obývačke či v altánku, portréty a pod.

- k fotografii ceruzkou na zadnú stranu, alebo na priložený papier napíšte kto, kedy a kde je na foto

- od každého prispievateľa prevezme starosta osobne materiál, zalepí do obálky aj s popiskami a po ich využití ich osobne starosta vráti

   prispievateľovi

- ak má niekto požadované foto už aj digitalizované, je možnosť ich zaslať na obecný email: lukovistia@lukovistia.sk samozrejme

  tiež s popiskom

- už teraz sa teším na fotečky

 


Oznámenie

publikované dňa 03. august 2022


Inflačná pomoc

publikované dňa 12. júl 2022


Informačný materiál k núteným "detským" sobášom

publikované dňa 28. máj 2020

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.

 

Dovoľujem si preposlať Vám informačný materiál k núteným „detským“ sobášom, ktoré vznikli v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom týchto informačných materiálov je aj týmto spôsobom upozorniť na faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi.

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi sú aj nútené „detské“ sobáše. Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných už viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Tieto sobáše sú založené na  zvyklostiach a tradíciách a ich obeťami sú deti už od 12 rokov. Deti sú vychovávané v duchu týchto zvykov a manželstvo detí je často spojené s patriarchálnymi postojmi k dievčatám vrátane potreby chrániť „česť“ rodiny.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Ale spolu môžeme zastaviť zneužívanie detí a povedať STOP detským sobášom.

https://prevenciakriminality.sk/clanok/1-obchodovanie-s-ludmi/198-obetou-nutenych-sobasov-sa-stavaju-uz-dvanastrocne-deti

 

https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/19/%7B%22Domov%22:%7B%22route%22:%22index%22%7D,%22Bro%5Cu017e%5Cu00fary%22:%7B%22route%22:%22menu_article_view%22,%22params%22:%7B%22slug%22:%22brozury%22%7D%7D%7D

 

Šírme spoločne túto informáciu ďalej.