Vážení občania, z Okresného úradu v Rimavskej Sobote bolo na obec Lukovištia zaslané upozornenie ohľadom zaburinenia pozemkov.

Odporúčame rešpektovať uvedené upozornenie (zaburinenie 2024)