Príkaz prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici č. 3/2024 o odvolaní mimoriadnej situácie.

Prikaz c- 3