Rozhodnutie predsedu NR SR z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

2024_012