OR HZZ v Rimavskej Sobote upozorňuje na dodržiavanie ochrany pred požiarmi vyplývajúcimi zo zákona o ochrane pred požiarmi a VZN obce Lukovištia.

 

Plagat_zakaz vypalovania