Opäť sa rozhorela Vatra víťazstva

 

Po kovidovej prestávke sa členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lukovištiach dohodli s novým vedením Obce Lukovištia, na pokračovaní  v dlhodobej tradícii oslavných vatier ako symbolu víťazstva nad nemeckých fašizmom v 2. svetovej vojne. Tento rok sa vatra uskutočnila 6. mája, v predvečer 78. výročia ukončenia bojovej konfrontácie v Európe a podpísania definitívnej kapitulácie nacistického Nemecka. Hitlerovský  hegemonizmus priniesol veľa životných útrap a viac ako 20 miliónov ľudských životov. Zapálením vatry víťazstva sa symbolicky vyjadruje úcta všetkým vojnovým obetiam a poďakovanie za to, že dnes môžeme žiť bezstarostne v mieri. Je zároveň mementom, aby už k takýmto zbraňovým i názorovým konfrontáciám nikdy neprišlo!                                        Našimi aktivitami k týmto výročiam si utužujeme minulé spomienky a na druhej strane sú príležitosťou osláv a radosti. To sa odohralo aj počas prvého májového víkendu na bývalom školskom areály v Lukovištiach. Skupina mladíkov okolo Tomáša Klapiša postavila podľa ich architektonického nápadu krásnu vysokú vatru. Palivové drevo poskytlo miestne Urbárne spoločenstvo a výborný guľáš navarila skupina nadšencov okolo Janka Bordáša. O výbornú náladu sa postarala dvojica folkloristov, bývalých členov FS Háj v Rim. Sobote, Ing. Juraj Nosáľ a Ján Kyzek z Čerenčian.  Svojou účasťou podujatie poctila aj skupina zapálených členov  Klubu vojenskej histórie z Rimavskej Soboty pod vedením M. Kamenského.

Podujatie bolo zahájené položením vencov pri pomníku padlých partizánov v hornej časti obce. Potom sa čata, v historickom oblečení vojakov Slovenskej armády, Červenej armády a partizánov, presunula vojenským pochodom cez celú dedinu  na cintorín, kde pri hrobe ďalších padlých partizánov, pred zrakmi prítomných občanov obce, položili veniec  starosta obce Lukovištia Mgr. Roman Hubert a predseda ZO SZPB Mgr, Jozef Mitter. Na povel veliteľa čaty, vypálili vojaci z historických pušiek  čestné salvy. Následne sa celý dav prítomných presunul do areálu školy k vatre.  Tu po krátkej  prestávke bola zahájená oficiálna oslava významného výročia oslobodenia. Počas úvodnej štátnej hymny sa celým chotárom ozývali salvy z pušiek, ktoré boli vo výzbroji predvojnovej  Slovenskej armády. Po nej, starosta obce, otvoril túto slávnosť. Privítal hostí a občanov obce a poprial im pekný zážitok z pripraveného  nasledujúceho programu. Predseda ZO SZPB, vo svojom hlavnom príhovore, predostrel prítomným predvojnovú históriu a pomery v Nemecku, dôvody a ciele pre zahájeniu 2. svetovej vojny, stručný priebeh ťaženia nemeckej armády na východ, protiofenzíva sovietských vojsk a postupné oslobodzovanie, tri fázy oslobodenia Slovenska a ukončenie vojny. Po ňom ešte pán Kamenský predstavil ich klub vojenskej histórie ako aj ich účasť na širokej škále ukážok bojov nielen  na území Slovenska, ale i v Čechách a v Poľsku. Potom sa dostali k slovu pozvaní folklóristi, a rozohrali žilky viac ako stovke prítomných občanov a hostí. Nevadil ani jemný dáždik, ktorý občas pokropil aj spievajúcich dobrovoľníkov.  Po zapálení vatry sa pokračovalo v dobrej nálade až do polnoci. Úderom dvanástej hodiny, pod taktovkou starostu obce, sa spoločne zaspievala pieseň „Na kráľovej holi...“ a to bol aj signál na ukončenie pekného spomienkového večera.                                                                             JM