Upozorňujeme občanov, že v strede obce je prasknuté vodovodné potrubie, ktorého oprava bude realizovaná v pondelok dňa 2.10.2023. Z uvedelého dôvodu vyzývame občanov, aby šetrili pitnou vodou, lebo horný zásobník je naplnený len na 50%.

Za pochopenie ďakujeme.

                                                      starosta obce