Vážení občania, z dôvodu odovzdávania agendy OcÚ a čerpania dovolenky, upravujeme až do odvolania stránkové hodiny pre občanov nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 12:00 hod.

Utorok   :                               12:00 - 15:00 hod.

Streda   : 08:00 - 12:00 hod.

Štvrtok  :                               12:00 - 15:00 hod.

Piatok    : 08:00 - 12:00 hod.