V pondelok 2.10.2023, bude Obecný úrad v Lukovištiach ZATVORENÝ.

                                                      Mgr. Roman Hubert

                                                             starosta obce