V prílohe je návrh komunitného plánu sociánych služieb Mikroregionu Teplý Vrch, ktorý v súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, je povinný pre každú obec.

Komunitny plan socialnych sluzieb Mikroregionu Teply Vrch na obdobie 2024-2030 .