V zmysle zákona obec Lukovištia poskytuje priestor na predvolebnú kampaň politickým stranám rovnomerne na informačných tabuliach obce nasledovne:

1, politický subjekt s poradovým číslom 1 až 6 na informačnej tabuli pod detským ihriskom

2, politický subjekt s poradovým číslom 7 až 25 na informačnej tabuli pod lipou

 

Plocha určená pre každý subjekt je o veľkosti formátu A4.