Oznamujeme občanom, že v záujme skvalitnenia služieb občanom ako aj v záujme zefektívnenia činnosti Obecného úradu v Lukovištiach, bola obecným zastupiteľstvom schválená zmena úradných  hodín Obecného úradu. Úradné hodiny majú zmysel len, ak sa dodržiavajú, preto Vás chceme o to požiadať.

Môže sa stať, že mimo úradných hodín bude Obecný úrad uzamknutý.

Za pochopenie ďakujú zamestnanci Obecného úradu v Lukovištiach.

uradne hodiny OU