Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 15.07.2024 v doobedných hodinách bude v obci prebiehať mobilný zber elektroopadu.

Kompletný elektroodpad si vyložte pred dom na miesto, kde zvyčajne ukladáte nádobu na TKO a zamestnanci vývoznej spoločnosti tento odpad odvezú.

Odporúčame nevykladať elektroodpad výrazne skôr, napr. pár dní pred samotným zberom, nakoľko sa tento stane lákadlom pre zberateľov kovov, ktorí vám elektroodpad demontujú, čo je pre vývoznú spoločnosť neakceptovateľné a odpad nepreberie.

Ak zaregistrujete, že niekto cudzí manipuluje s vašim alebo susedovým elektroodpadom, informujte prosím majiteľa odpadu alebo obecný úrad, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu pre účel vývozu.