oznam o zriadeni volebnej miestnosti a emailovej adresy