Na základe uznesenia Vlády SR č. 177 zo dňa 20.03.2024 vyhlásil prednosta okresného úradu Banská Bystrica dňa 22.03.2024 o 00:00 hod. mimoriadnu situáciu v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.

Pre obyvateľov obce Lukovištia z uvedeného vyplýva odporúčanie zvýšiť obozretnosť pri pohybe v obci a jej okolí a povinnosť bezodkladne hlásiť pri spozorovaní medveďa hnedého výskyt, miesto a čas spozorovania starostovi obce.

Vyhlasenie MS ohrozenie medvedom