Novinky z diania v obci

Opatrenia a očkovanie - aktuálne informácie

publikované dňa 07. september 2021

Aj v najbližších dňoch budú mať všetci záujemcovia o očkovanie možnosť dať sa zaočkovať bez predchádzajúcej registrácie. Očkovanie pre deti vo veku od 12 do 18 rokov bude možné v každom kraji a jednodávkovou vakcínou Janssen sa bude očkovať v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Rožňave, Košiciach aj v Spišskej Novej Vsi. Záujemcom stačí mať so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca.

 

Očkovanie bez registrácie je možné vo všetkých ôsmich krajoch. Vakcínou AstraZeneca sa bude očkovať v Banskej Bystrici, Janssenom v piatich krajoch a vakcíny Pfizer a Moderna sú pripravené pre záujemcov v každom kraji.  

 

Počas víkendu sa mladí záujemcovia o očkovanie, vo veku od 12 do 18 rokov, môžu dať zaočkovať v Košiciach a v Bratislave, vo všetkých ostatných miestach sú vakcinačné centrá otvorené počas pracovného týždňa

 

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

 

Pokračuje očkovanie v ambulanciách a do obcí smerujú aj výjazdové očkovacie tímy. Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu Covid-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne.

 

Zároveň vám v súvislosti so zmenou rozdelenia okresov od pondelka 6. septembra 2021 dávame do pozornosti webovú aplikáciu www.automat.gov.sk, prostredníctvom ktorej sú pre ľudí v prehľadnej forme k dispozícii aktuálne platné opatrenia v jednotlivých okresoch.


Newsletter september 2021

publikované dňa 02. september 2021

29.9.2021

ZMOS
Poskytovatelia sociálnych služieb rokovali u ministra. Pracovné rokovanie poskytovateľov sociálnych služieb sa za účasti ministra Milana Krajniaka uskutočnilo v sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Viac TU https://www.zmos.sk/poskytovatelia-socialnych-sluzieb-rokovali-u-ministra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Michal Kaliňák o kontrole nočného vychádzania na TA 3. Kontrole nočného vychádzania bola v pondelok 27. septembra 2021 venovaná druhá časť diskusnej relácie TÉMA DŇA na TA3. Viac TU https://www.zmos.sk/michal-kalinak-o-kontrole-nocneho-vychadzania-na-ta-3--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predložila do Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/plnenie-pravidiel-rozpoctovej-zodpovednosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO

Možnosti dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že rezort životného prostredia uskutočnil v  Spišskej Novej Vsi pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj. Cieľom bolo informovať o nových prístupoch pri vyhlasovaní výziev Environmentálneho fondu a vypočuť si konkrétne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú samosprávy pri budovaní tohto typu infraštruktúry. Viac TU https://www.zmos.sk/moznosti-dobudovania-vodovodov-a-kanalizacii-v-narodnych-parkoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

ŠKOLSTVO

Novela školského zákona otvorí cestu pre potrebné zmeny v obsahu a formách vzdelávania. Novelou školského zákona, ktorú v lete schválila vláda SR, sa bude zaoberať parlament na prebiehajúcej schôdzi. Štátny pedagogický ústav považuje navrhované úpravy zákona za kľúčové pre pripravované zmeny v obsahu a formách vzdelávania. Tie majú za cieľ slovenské školstvo zmodernizovať a priblížiť potrebám 21. storočia. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-skolskeho-zakona-otvori-cestu-pre-potrebne-zmeny-v-obsahu-a-formach-vzdelavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT

Platnosť povolenia STK a EK. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o snahe predĺžiť platnosť STK a EK o dvanásť mesiacov. Viac TU https://www.zmos.sk/platnost-povolenia-stk-a-ek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

ENERGETIKA
Štátni teplári znižujú výdavky. Zástupcovia štátu v teplárenských spoločnostiach robia všetko preto, aby bol dopad zvyšujúcich sa vstupných  nákladov na koncovú cenu tepla minimálny. Viac TUhttps://www.zmos.sk/statni-teplari-znizuju-vydavky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rokovali ministri EÚ zodpovední za energetiku. V Slovinsku sa minulý týždeň konalo rokovanie ministrov EÚ zodpovedných za energetiku. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovali-ministri-eu-zodpovedni-za-energetiku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SÚDY
Súdna mapa má byť rozšírená aj o oblasť správneho súdnictva. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že súdna mapa je rozšírená aj o ďalšiu oblasť, a to vytvorením správnych súdov a preto do medzirezortného pripomienkového konania predložil aj Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/sudna-mapa-ma-byt-rozsirena-aj-o-oblast-spravneho-sudnictva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Boj proti chudobe. Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy v RTVS na Jednotke diskutoval o výsledkoch medzinárodnej kontroly na tému boja proti chudobe. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-boj-proti-chudobe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.9.2021

ZMOS
ZMOS žiada o uvoľnenie rúk a voľnejšie využitie rezervného fondu. Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na ministra financií s požiadavkou na rozviazanie rúk pri hospodárení samospráv v ďalších rokoch. A to voľnejším využitím rezervného fondu rozpočtov miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-o-uvolnenie-ruk-a-volnejsie-vyuzitie-rezervneho-fondu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO

Chceme pomôcť rodičom a deťom, aby mali dostupné doučovanie v školách. Doučovanie sa týka všetkých detí, tých, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tých, ktoré sú intelektovo nadané, či si potrebujú utvrdiť jednotlivé vedomosti. Ministerstvo školstva už na jar tohto roka finančne podporovalo doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, vo výške 1,5 milióna eur v predchádzajúcom projekte. Od októbra v ňom bude rezort pokračovať, pričom vďaka navýšenému rozpočtu na 3,75 milióna eur podporí až do 40-tisíc žiakov mesačne. Viac TU https://www.zmos.sk/chceme-pomoct-rodicom-a-detom-aby-mali-dostupne-doucovanie-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIROFOND
Envirofond začal s vyplácaním príspevku za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti. Environmentálny fond v týchto dňoch finančne podporí obce, ktoré predložili do 30. júna 2021 žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, tzv. BRO z kuchyne. Ide o príspevok, ktorý má fond povinnosť po prvý raz vyplatiť obciam do 30. septembra tohto roka. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-zacal-s-vyplacanim-prispevku-za-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu-z-domacnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: FAO k cyklotrasám REACT. Dávame Vám do pozornosti často kladené otázky (FAQ) k  cyklovýzve, ktoré zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ako RO pre IROP. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-fao-k-cyklotrasam-react--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT

Poslanci schválili návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Poslanci NR SR v piatok 24. septembra schválili návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-mechanizme-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVÁ
Nová právna úprava riešenia hroziaceho úpadku. Rezort spravodlivosti informuje na svojej stránke, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-pravna-uprava-riesenia-hroziaceho-upadku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pakt o migrácii a azyle - kam sme sa posunuli po roku?Ministerstvo vnútra SR – Minulý rok, 23. septembra 2020 predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen Nový pakt o migrácii a azyle. Ide o rámcový strategický nelegislatívny dokument, ktorý načrtáva reformy v oblasti migrácie a azylu s cieľom nahradiť ad hoc riešenia pri riadení zmiešaných migračných tokov komplexným prístupom. Viac TU https://www.zmos.sk/pakt-o-migracii-a-azyle-kam-sme-sa-posunuli-po-roku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Workshop sídla a biodiverzita. Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú podujatie, ktoré  je zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti biodiverzity, špeciálne na sídla a biodiverzitu. Viac TU https://www.zmos.sk/workshop-sidla-a-biodiverzita-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ekoschémy musia byť motivujúce, inak ich pôdohospodári nebudú využívať. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predstavil na konferencii venovanej ekoschémam pracovný návrh ich nastavenia, ktorý bude do konca roka predložený do Bruselu na schválenie. Viac TU https://www.zmos.sk/ekoschemy-musia-byt-motivujuce-inak-ich-podohospodari-nebudu-vyuzivat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVA – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
Výzva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.  Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 3 milióny eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-zvysenie-kybernetickej-bezpecnosti-vo-verejnej-sprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

TITUL PRE SABINOV
Titul Efektívny používateľ modelu CAF získalo mesto Sabinov. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky odovzdal dňa 21. septembra 2021 priamo do rúk primátorovi mesta Sabinov titul Efektívny používateľ modelu CAF.  Viac TU https://www.zmos.sk/titul-efektivny-pouzivatel-modelu-caf-ziskalo-mesto-sabinov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVA CAF
Výzva na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-zavadzanie-a-podpora-manazerstva-kvality-v-organizaciach-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KONFERENCIA
Konferencia: Ako zvýšiť podporu verejnosti voči inkluzívnym politikám? Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti záverečné podujatie výskumného projektu, ktorý  umožnil hľadať spôsoby, ako na lokálnej úrovni úspešne presadzovať projekty na podporu ľudí z vylúčených komunít. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-ako-zvysit-podporu-verejnosti-voci-inkluzivnym-politikam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.9.2021

ZMOS
Rozvoj našich obcí na Dvojke. V piatok 24. septembra 2021 sa verejnoprávna Dvojka sa v košickom televíznom štúdiu RTVS v relácii Regina venovala rozvoju našich obcí. O mnohých konkrétnych príkladoch diskutoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/rozvoj-nasich-obci-na-dvojke--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DNI UKRAJINY aj v réžii podujatia ZMOS. Projekt slovensko-ukrajinskej spolupráce medzi národnými samosprávnymi združeniami Združením miest a obcí Slovenska a Ukrajinským združením miest v spolupráci s ďalšími partnermi, a to združením FEMAN a Nórskym združením miestnych a regionálnych samospráv pokračuje na ďalšej spoločnej aktivite. Už v pondelok 27. septembra 2021 sa uskutoční Deň slovensko-ukrajinskej spolupráce a skúsenosti samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-ukrajiny-aj-v-rezii-podujatia-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Tipy na granty a výzvy. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti tipy na grantové a projektové výzvy. Viac TU https://www.zmos.sk/tipy-na-granty-a-vyzvy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS
Slovnaft prijal 26 ton použitého kuchynského oleja. Slováci za prvý polrok odovzdali na čerpacích staniciach Slovnaft takmer 26 ton použitého kuchynského oleja. Viac TU https://www.zmos.sk/partner-zmos-slovnaft-prijal-26-ton-pouziteho-kuchynskeho-oleja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od pondelka 27. septembra jeden zelený okres a päť bordových okresov. Od 27. septembra bude podľa Covid automatu na Slovensku zelený - v stupni monitoringu už len okres Dunajská Streda. Oranžových – v stupni ostražitosti bude 34 okresov a do červenej fázy – prvého stupňa ohrozenia sa dostane 39 okresov. V bordovej fáze – druhom stupni ohrozenia bude päť okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-pondelka-27-septembra-jeden-zeleny-okres-a-pat-bordovych-okresov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2. Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali k 13.9.2021 v rámci monitoringu odpadových vôd celkovo 174 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 153 vzoriek, teda 87,93 %. Viac TU https://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-v-sr-na-pritomnost-virusu-sars-cov-2--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO

Účasť v školských kluboch detí pre 17 500 žiakov. Rezort školstva predstavil prvé investície z Plánu obnovy a odolnosti do školstva. Ide o investície v objeme 15 miliónov eur do účasti detí v školských kluboch detí, do pomocných vychovávateľov v materských školách, ale aj do projektu doučovania žiakov, na ktorý je alokovaných 3,75 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/ucast-v-skolskych-kluboch-deti-pre-17-500-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Špeciálne školstvo je prioritou. Rezort školstva: Zadefinovanie inkluzívneho vzdelávania aj množstvo opatrení, ktoré zlepšia vzdelávací systém na Slovensku. To obsahuje novela školského zákona, ktorá v uplynulých dňoch prešla 1. čítaním v Národnej rade SR. Viac TU https://www.zmos.sk/specialne-skolstvo-je-prioritou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európsky deň jazykov s LingvaKvízom.Aj tento rok Vás pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov pozývame zúčastniť sa LingvaKvízu. LingvaKvíz 2021 sa bude opäť konať pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov a bude trvať celý jeden mesiac od 24.9. do 23.10.2021. Ide o celoslovenský vedomostný a zábavný online kvíz, ktorý je zameraný na cudzie jazyky. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-den-jazykov-s-lingvakvizom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠPORT
Európsky týždeň športu 2021. Európsky týždeň športu práve prebieha, koná sa každoročne od 23.9. do 30.9. Organizátori podujatí na Slovensku majú možnosť registrovať svoje podujatie a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Podmienkou je, aby podujatie prebehlo v niektorom z dní medzi 23. - 30. septembrom. V rámci kampane evidujeme aj pohybové aktivity, ktoré prebehnú na podporu týždňa od 1. septembra do 15. októbra. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-sportu-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Výhrady rozpočtovej rady k štátnym nájomným bytom. V posledných dvoch týždňoch rezonuje v spoločnosti téma výstavby štátnych nájomných bytov. V tejto súvislosti vypracovala Radu pre rozpočtovú zodpovednosť  analýzu dopadov na verejné financie k návrhu  zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý bol predložený do NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhrady-rozpoctovej-rady-k-statnym-najomnym-bytom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Makroekonomická prognóza vývoja. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Výbor pre makroekonomické prognózy zverejnil 22. septembra 2021 prognózu makroekonomického vývoja SR do konca roka 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/makroekonomicka-prognoza-vyvoja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI
Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr-vyzva-pre-doucujucich-prostrednictvom-nestatneho-sektoru--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ

NKÚ: Slovensku sa darí aktívne bojovať s chudobou, pandémia však prináša nové výzvy. Najvyšší kontrolný úrad SR: Počet ľudí ohrozených chudobou na Slovensku klesol za viac ako 10 rokov z 1,1 milióna v roku 2008 na 877-tisíc v roku 2019. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-slovensku-sa-dari-aktivne-bojovat-s-chudobou-pandemia-vsak-prinasa-nove-vyzvy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Európsky klimatický pakt spúšťa kampaň o udržateľnej doprave. Jedna štvrtina všetkých vyprodukovaných emisií skleníkových plynov v Európskej únii pochádza z dopravy, čo významne ovplyvňuje životné prostredie i kvalitu našich životov. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-europsky-klimaticky-pakt-spusta-kampan-o-udrzatelnej-doprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PODUJATIA K PARTICIPÁCII
Septembrové podujatia k občianskej participácii pre samosprávu. Počas septembra 2021 Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (USV ROS) pripravuje ďalšie vzdelávacie aktivity a podujatia. Viac TU https://www.zmos.sk/septembrove-podujatia-k-obcianskej-participacii-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

22.9.2021

ZMOS
Branislav Tréger v Regine o možnosti práce v regiónoch. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger bol hosťom relácie Regina, ktorú vysiela RTVS na Dvojke. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-v-regine-o-moznosti-prace-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Seminár s Envirofondom. Environmentálny fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska Vás pozýva na online informačný seminár k podávaniu žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu so zameraním na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-s-envirofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V nemocnici otvorili urgentný príjem. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši odovzdali do užívania urgentný príjem. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako zriaďovateľ investoval do stavebných úprav viac ako milión eur. Ďalších približne 800 000 eur smerovalo do prístrojového vybavenia a mobiliáru. Viac TU https://www.zmos.sk/v-nemocnici-otvorili-urgentny-prijem--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort školstva predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakov. Ministerstvo školstva predstavilo opatrenia zamerané na žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú smerované do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-predstavil-opatrenia-na-podporu-znevyhodnenych-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aplikačná pomôcka je 1. krokom na zvládnutie vzdelávania u žiakov ohrozených školským neúspechom. Lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. To je cieľom aplikačnej pomôcky, ktorú vydalo ministerstvo školstva. Obsahuje konkrétne kroky, ktoré pomôžu nastaviť spoluprácu s poradňami, riaditeľmi, učiteľmi ako aj rodičmi a samotnými žiakmi. Viac TU https://www.zmos.sk/aplikacna-pomocka-je-1-krokom-na-zvladnutie-vzdelavania-u-ziakov-ohrozenych-skolskym-neuspechom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možnosť zapojiť sa do celoslovenských súťaži PRAMIENOK, EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU. Aj tento rok majú materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a gymnáziá s osemročným vyučovaním možnosť zapojiť sa do celoslovenských súťaži PRAMIENOK, EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ich zabezpečuje mesto Trstená. Viac TU https://www.zmos.sk/moznost-zapojit-sa-do-celoslovenskych-sutazi-pramienok-ekoposter-a-voda-pre-zivot-zivot-pre-vodu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Reforma poradenského systému - nový evidenčný systém EvuPP. Zefektívnenie fungovania poradenských zariadení na Slovenku. To je ambíciou ministerstva školstva, ktoré pripravuje reformu poradenského systému. Tá je súčasťou novely školského zákona, ktorá bola schválená vládou. Prvým krokom k uskutočneniu transformácie je spustenie evidenčného systému s názvom EvuPP. Viac TU https://www.zmos.sk/reforma-poradenskeho-systemu-novy-evidencny-system-evupp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Súťaž o ocenenie Senior Friendly. V poradí už šiesty ročník projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly je otvorený pre všetkých, ktorí nad rámec svojich povinností pomáhajú seniorom v aktívnom a dôstojnom živote i pri riešení neľahkých situácií, čo výrazným spôsobom ukázal čas pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-o-ocenenie-senior-friendly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SPF
Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF. Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom oznamuje, že v prevádzke je nová telefonická Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine. Viac TU https://www.zmos.sk/infolinka-centra-stanovisk-a-vecnych-bremien-spf-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EXPO
Zelené Slovensko na Expo Dubaj 2020. Prvý týždeň svetovej konferencie v Slovenskom pavilóne EXPO DUBAI 2020 v Spojených arabských emirátoch bude patriť Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP). Pripravený program je zameraný na environmentálne témy ako znečisťovanie oceánov, obnoviteľné zdroje energie či nakladanie s odpadom. Slovensko budú prezentovať aj významné slovenské spoločnosti, ktoré predstavia svoje inovatívne riešenia. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-slovensko-na-expo-dubaj-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.9.2021

ZMOS
ZMOS rozširuje služby. Aktuálne o on-line právny servis bezplatne pre samosprávy. Aktuálne sa bude týkať detailného prehľadu o slovenskej legislatíve a slovenskej a českej judikatúre. Aktuálne sa bude týkať detailného prehľadu o slovenskej a českej legislatíve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-rozsiruje-sluzby-aktualne-o-on-line-pravny-servis--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní sú pre skvalitnenie života veľmi dôležité. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa stretol s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-o-verejnom-obstaravani-su-pre-skvalitnenie-zivota-velmi-dolezite--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Branislav Tréger na rokovaní s ministrom pôdohospodárstva. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger v piatok 17. septembra 2021 rokoval s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom. Predseda ZMOS ponúkol rezortu partnera s aplikačnou praxou, znalosťou terénu a dobre etablovanou komunikačnou sieťou. Témou stretnutia boli pálčivé témy z pohľadu ZMOS, a to projekty miestnych akčných skupín v Programe rozvoja vidieka, problematika túlavých psov v novele zákona o podmienkach držania psov a potravinových púšti v mikroregiónoch Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-na-rokovani-s-ministrom-podohospodarstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ďalší kurz MBA sa plánuje už v septembri. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spolupráci s Central European Education Institute pri realizácii jedinečného vzdelávania pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsi-kurz-mba-sa-planuje-uz-v-septembri--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PLÁN OBNOVY
Plán obnovy a odolnosti SR: Budeme vás informovať! Združenie miest a obcí Slovenska vám bude v spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou Úradu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR prinášať aktuálne informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR v pravidelnej rubrike, v ktorej si odteraz môžete prečítať najaktuálnejšie informácie ohľadom tohto komplexného balíka reforiem a investícií. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr-budeme-vas-informovat---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od pondelka 20. septembra budú zelené už len štyri okresy. Od 20. septembra budú podľa Covid automatu na Slovensku len štyri okresy zelené – v stupni monitoringu, 44 okresov bude oranžových – v stupni ostražitosti, 27 okresov bude červených - v prvom stupni ohrozenia a do bordovej fázy – druhého stupňa ohrozenia sa už dostali štyri okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-pondelka-20-septembra-budu-zelene-uz-len-styri-okresy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Termíny na očkovanie bez registrácie. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo  aktuálne termíny na očkovanie bez registrácie na najbližší týždeň. Viac TU https://www.zmos.sk/terminy-na-ockovanie-bez-registracie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

LÍDERKA ROKA
Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2021“ Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi vyhlasujú  jubilejný 20. ročník súťaže "Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2021“ Viac TU https://www.zmos.sk/vidiecka-zena-roka-liderka-roka-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Vláda schválila návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Vláda vo štvrtok 16. septembra 2021 prerokovala a schválila návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ministerstvo vnútra návrh pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-podmienkach-vykonu-volebneho-prava-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SÚDNA MAPA
Reforma súdnej mapy. Reforma súdnej mapy – novým spôsobom s rovnakými cieľmi – tak prestavilo Ministerstvo spravodlivosti SR súdnu mapu. Viac TU https://www.zmos.sk/reforma-sudnej-mapy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Ministerstvo chce viac pohybu na školách, predstavuje nový koncept školského športu. Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka ministerstva školstva pre šport Ivana Husára. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-chce-viac-pohybu-na-skolach-predstavuje-novy-koncept-skolskeho-sportu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Žiaci budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní. Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.  Viac TU   https://www.zmos.sk/ziaci-budu-mat-moznost-vyjadrovat-sa-k-pripravovanym-zmenam-vo-vzdelavani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Festival ŠIŠKA klope na dvere. Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, ktorý sa koná každoročne v jesenných mesiacoch, sa uskutoční aj tento rok, a to v termíne od 27. do 29. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/festival-siska-klope-na-dvere--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike. Generálny konzulát SR v Krakove inicioval pomenovanie historicky prvej cestnej komunikácie v Poľsku menom Slovenskej republiky. Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike je dôkazom slovensko-poľského priateľstva a dobrej susedskej spolupráce. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-pomenovanie-kruhoveho-objazdu-v-krakove-po-slovenskej-republike--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

WORKSHOPY
Odborný webinár Zamestnávanie cudzincov – práva a povinnosti. Dávame Vám do pozornosti webinár Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaceho orgánu pre OP Ľudské zdroje k problematike zamestnávania cudzincov Webinár sa uskutoční 22. septembra 2021 od 9,00 do 14,30. Webinár je určený zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú cudzincov z krajín EU a tretích krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/odborny-webinar-zamestnavanie-cudzincov-prava-a-povinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility. Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na tretí zo série štyroch tohtoročných workshopov Plánovanie udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční v utorok 28. septembra 2021 v priestoroch Mestského úradu v Nitre. V rámci prednášok sa dozviete viac o využití potenciálu prímestskej dopravy na Slovensku, napredovaní rozvoja verejnej dopravy a cyklodopravy v regiónoch Nitra a Nové Zámky. Taktiež sa predstaví škola, ktorá je priateľská k bicyklom. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-na-workshop-planovanie-udrzatelnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Webinár pre organizácie a školy: Ako úspešne ukončiť a vyúčtovať projekt. Dávame Vám do pozornosti webinár Nadácie Pontis ako úspešne ukončiť a vyúčtovať projekt, ktorý je naplánovaný na 7. októbra 2021 od 14,00 do 15,00. Webinár je určený pre zástupcov a zástupkyne občianskych organizácií, škôl, samospráv a všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s grantovými výzvami. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-pre-organizacie-a-skoly-ako-uspesne-ukoncit-a-vyuctovat-projekt--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Schválená mapa štátnej regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027. Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027. Slovenská mapa regionálnej pomoci je jednou z prvých máp schválených Komisiou v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-schvalena-mapa-statnej-regionalnej-pomoci-pre-slovensko-na-roky-2022-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

14.9.2021

COVID
Nová vyhláška ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR informuje o novej vyhláške, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-vyhlaska-uvz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Aktualizovaný školský semafor a aktualizácia FAQ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktualizáciu  ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k 9.9.2021 a aktualizáciu najčastejšie kladených otázok k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU k 10.9.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-skolsky-semafor-a-aktualizacia-faq--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

ŠKOLSTVO
Misiou Štátnej školskej inšpekcie v 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení. Z dotazníkového prieskumu realizovaného Štátnou školskou inšpekciou vzišlo, že hlavnou misiou inšpekcie v školskom roku 2021/2022 je nastúpiť na cestu cielenej podpory škôl a školských zariadení. Jednou z hlavných úloh Štátnej školskej inšpekcie je kontrolná činnosť. Dobre nastavené kontrolné mechanizmy či riaditeľom školy, zriaďovateľom alebo inšpekciou sú zásadné pre zvyšovanie kvality vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/misiou-statnej-skolskej-inspekcie-v-2021-2022-bude-cielena-podpora-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Linka podpory pre učiteľov. Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) zriadilo linku podpory pre učiteľov. Viac TU https://www.zmos.sk/linka-podpory-pre-ucitelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva pre ZŠ Spolu múdrejší 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-zs-spolu-mudrejsi-2--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
IROP: Oznámenie o výške prostriedkov na výzvu na zvyšovanie infraštruktúry MŠ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktuálnu disponibilnú indikatívnej výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 k 10.09.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-oznamenie-o-vyske-prostriedkov-na-vyzvu-na-zvysovanie-infrastruktury-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Informácia o implementácii EŠIF k 31.08.2021. Ku dňu 31. 08. 2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 7,45 mld. EUR, čo predstavuje 44,68 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj). Podiel čerpania IROP na alokácii 2014-2020 je na úrovni 32,28%. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-implementacii-esif-k-31-08-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/op-lz-vyzva-na-podporu-deinstitucionalizacie-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Systém financovania športu z verejných zdrojov je netransparentný. Najvyšší kontrolný úrad zrealizoval na Ministerstve financií a na Úrade vlády kontrolu zameranú na transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020.  Na základe jej výsledkov národní kontrolóri konštatujú, že systém financovania športu z verejných zdrojov je na Slovensku rozdrobený, neprehľadný a bez koncepcie. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-system-financovania-sportu-z-verejnych-zdrojov-je-netransparentny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO: Podcast - Príklady dobrej praxe z rozhodovania o námietkach. Odbor dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie prináša opäť novú sériu dokumentov, ktoré nadväzujú na jeho činnosť. Ide o sériu krátkych dokumentov spracúvajúcich príklady dobrej praxe ktoré vychádzajú z rozhodnutí vydaných v konaní o námietkach. Tieto dokumenty budú obsahovať najzákladnejšie a najpodstatnejšie informácie z jednotlivých rozhodnutí o verejnom obstarávaní a danom konaní, aby mal čitateľ stručný prehľad o skutkovej podstate, ale aj o danej zákazke. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-podcast-priklady-dobrej-praxe-z-rozhodovania-o-namietkach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

WEBINÁR
Vzdelávacie podujatie Participácia a mobilita. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje i na jeseň 2021 vo vzdelávaní pre samosprávu v rámci programu „Na občanoch záleží“. ÚSV ROS otvorí niekoľko tematických oblastí: Participácia a mobilita (september 2021), Participácia a verejné priestory (október 2021), Participácia a medziobecná spolupráca (november 2021). Na podujatiach sa dozviete, ako je možné efektívne zapájať obyvateľov miest a obcí do jednotlivých rozhodovacích procesov. Viac TU https://www.zmos.sk/vzdelavacie-podujatie-participacia-a-mobilita--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.9.2021

ZMOS
Súčasťou 31. snemu ZMOS bolo aj oceňovanie jeho najvyšších predstaviteľov. Súčasťou, v poradí 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska bolo aj oceňovanie bývalých predsedov a prvých podpredsedov ZMOS od jeho vzniku. Viac TU https://www.zmos.sk/sucastou-31-snemu-zmos-bolo-aj-ocenovanie-jeho-najvyssich-predstavitelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS ocenil predsedov odborných sekcií. Súčasťou galavečera na sneme Združenia miest a obcí Slovenska boli pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia miestnej územnej samosprávy a založenia ZMOS ocenení aj predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS. Ocenenie si prevzali z rúk predsedu ZMOS Branislava Trégera. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ocenil-predsedov-odbornych-sekcii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ocenenie prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Svoje ocenenie a zároveň poďakovanie za spoluprácu Združeniu miest a obcí Slovenska počas slávnostného galavečera vyjadrilo aj Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií. Viac TU https://www.zmos.sk/ocenenie-prezidenta-zdruzenia-nacelnikov-obecnych-a-mestskych-policii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Poznáme víťazov Komunálneho lídra od VÚB. Združenie miest a obcí Slovenska od roku 2018 realizuje národný projekt pod názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy a v rámci neho aj aktivitu s názvom „Kroky k úspechu“. Ide o prezentovanie príkladov dobrej praxe ako inšpirácie pre ďalšie samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/pozname-vitazov-komunalneho-lidra-od-vub--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dobrovoľní hasiči predstavili zrekonštruovanú zbrojnicu. Verejnosť mala možnosť navštíviť zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu v obci Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš). Stalo sa tak v rámci Dňa otvorených dverí, na ktorý prijal v nedeľu 12. septembra 2021 pozvanie aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/dobrovolni-hasici-predstavili-zrekonstruovanu-zbrojnicu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS skúma viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach. Združenie miest a obcí Slovenska dnešným dňom začína s reprezentatívnym prieskumom, ktorý sa orientuje na viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-viacere-aspekty-rodinneho-podnikania-v-mestach-a-obciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Kontakty Slovenského rozhlasu s Radomírom Brtáňom o odpadoch. Ročne na našich skládkach končí 400 tisíc až 600 tisíc ton kuchynského odpadu. Riešením ako to zmeniť je jeho triedený zber. Od prvého júla ho mali zaviesť aj v mnohých obciach a mestách, kde dovtedy využívali rôzne výnimky. Aká je realita? Plnia si samosprávy túto povinnosť? A máme vytvorené dostatočné podmienky na ďalšie spracovanie kuchynského odpadu? Diskusnú reláciu si môžete vypočuť TU https://www.zmos.sk/kontakty-slovenskeho-rozhlasu-s-radomirom-brtanom-o-odpadoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od pondelka 13. septembra bude 10 okresov na Slovensku v červenej farbe. Od 13. septembra bude podľa Covid automatu na Slovensku desať okresov červených - v prvom stupni ohrozenia. Ďalších 47 okresov bude oranžových – v stupni ostražitosti a zvyšných 22 okresov zostáva v zelenej fáze – v stupni monitoringu. Viac TU https://www.zmos.sk/od-pondelka-13-septembra-bude-10-okresov-na-slovensku-v-cervenej-farbe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÁVŠTEVA PÁPEŽA 
Usmernenie pre školy k návšteve Sv. otca Františka na Slovensku. Dávame do pozornosti Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-skoly-k-navsteve-sv-otca-frantiska-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dopravné obmedzenia v mestách počas návštevy Sv. Otca Františka. Polícia SR informuje, že počas návštevy Sv. Otca na Slovensku treba rátať s obmedzeniami v cestnej premávke. Na nevyhnutne potrebný čas bude prerušená premávka v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Viac TU https://www.zmos.sk/dopravne-obmedzenia-v-mestach-pocas-navstevy-sv-otca-frantiska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že v stredu 8. septembra sa uskutočnilo rokovanie vlády SR, v rámci ktorého boli schválené nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

 

Vláda schválila návrh migračnej politiky. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že vláda na rokovaní  8. septembra 2021 schválila návrh Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025.  Ide o základný východiskový dokument  Slovenskej republiky pre budovanie modernej, komplexnej a účinnej politiky vlády Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach migrácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-migracnej-politiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Environmentálny fond – oprava tlačiva. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že Environmentálny fond v súvislosti s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity zverejnil novú, opravenú Prílohu č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa  o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity". Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-oprava-tlaciva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ešte do konca septembra 2021 je príležitosť podať návrh na cenu Natura 2000. Európska komisia pravidelne udeľuje úspešným projektom realizovaným v členských štátoch EÚ cenu Natura 2000 (Natura 2000 Award). Prostredníctvom tejto ceny sú ocenené, ale aj propagované, tie najlepšie postupy ochrany prírody v  Európe. Viac TU https://www.zmos.sk/este-do-konca-septembra-2021-je-prilezitost-podat-navrh-na-cenu-natura-2000--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE A GRANTY
Cezhraničie: Výzva pre individuálne mikroprojekt v rámci Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-vyzva-pre-individualne-mikroprojekt-v-ramci-interreg-v-a-pl-sk-2014-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Granty EHP a Nórska: Tretia výzva v programe Sociálny dialóg - dôstojná práca. Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil tretiu výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca" Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-tretia-vyzva-v-programe-socialny-dialog-dostojna-praca--oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.9.2021

ZMOS
PPA: Do konca roka 2021 budeme v oblasti MAS fungovať v štandardnom režime. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií pre Miestnej akčné skupiny. Vyplýva to z rokovania vedenia PPA so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Miestnych akčných skupín (MAS). Viac TU https://www.zmos.sk/ppa-do-konca-roka-2021-budeme-v-oblasti-mas-fungovat-v-standardnom-rezime--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Seminár ZMOS k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-zmos-k-opatrovnictvu-dospelych-v-podmienkach-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Newsletter k školskému zákonu, predprimárnemu vzdelávaniu a dotáciám na stravovanie. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia, ktorá je súčasťou národného projektu Modernizácia miestnej úzmenej samosprávy vypracovalo manuál k novele školského zákona, predprimárnemu vzdelávaniu a dotáciám na školské stravovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/newsletter-k-skolskemu-zakonu-predprimarnemu-vzdelavaniu-a-dotaciam-na-stravovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

23 okresov v oranžovej farbe od pondelka 6. septembra. Od pondelka 6. septembra bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 23 okresov. Všetky ostatné okresy budú v stupni monitoringu. Vláda SR schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti na svojom utorkovom rokovaní. Viac TU https://www.zmos.sk/23-okresov-v-oranzovej-farbe-od-pondelka-6-septembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácie k očkovaniu bez registrácie. Ministerstvo zdravotníctva SR informuje prostredníctvom svojej web stránky o očkovaní bez registrácie v najbližších dňoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-k-ockovaniu-bez-registracie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možné problémy pri registrácii k očkovacej prémii. Ministerstvo financií zverejnilo informácie k možným problémom pri registrovaní k očkovacej prémii. Viac TU https://www.zmos.sk/mozne-problemy-pri-registracii-k-ockovacej-premii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Návody k otvoreniu školského roka a podmienkach nástupu detí. Ministerstvo školstva zverejňuje na svojej stránke informácie a návody k otvoreniu školského roka a podmienkach nástupu detí. Viac TU https://www.zmos.sk/navody-k-otvoreniu-skolskeho-roka-a-podmienkach-nastupu-deti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Do lavíc v tomto školskom roku zasadlo 706 825 žiakov. Rezort školstva – školy otvorili svoje brány. V tomto roku ich bude navštevovať 706 825 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz 65 622 detí – prvákov základných škôl. Situácia z minulého roka by sa však už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. Viac TU https://www.zmos.sk/do-lavic-v-tomto-skolskom-roku-zasadlo-706-825-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Národný projekt - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa predlžuje do 31. augusta 2022. Aktivity projektu cielia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-digitalnej-transformacie-vzdelavania-pokracuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Envirofond finančne podporí oblasť Ochrany a využívania vôd. Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-financne-podpori-oblast-ochrany-a-vyuzivania-vod--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               FINANCIE
               Stav štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu za uplynulé obdobie. Viac TU https://www.zmos.sk/stav-statneho-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
Manuály ÚVO k obstarávaniam ekologických vozidiel. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodickú príručku a Infografiku k zákonu o podpore ekologických vozidiel. V nadväznosti na nový zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, tím zeleného verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť infografiku a metodickú príručku s názvom „Ekologické vozidlá a vybrané služby povinne zabezpečované ekologickými vozidlami“. Viac TU https://www.zmos.sk/manualy-uvo-k-obstaravaniam-ekologickych-vozidiel--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PODUJATIA
Pozvánka na online webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (SĽUK) organizuje online webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2021 od 9:00 – 13:30 hod. Témou webinára bude aj predstavenie vhodných nástrojov, ktoré umožňujú využitie živého dedičstva vo vyučovaní detí a mládeže. Webinár je určený učiteľom základných a stredných škôl, pracovníkom metodicko-pedagogických centier, osvetových, kultúrnych a regionálnych stredísk, mimovládnych organizácií a odborníkom v oblasti  ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-na-online-webinar-zive-dedicstvo-a-vzdelavanie--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

Ponuka vzdelávacích programov o participácii pre samosprávu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje v bezplatnom vzdelávacom programe o participácii pre samosprávu. Viac TU https://www.zmos.sk/ponuka-vzdelavacich-programov-o-participacii-pre-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616       

2.9.2021

ZMOS
VYHLÁSENIE ZMOS KU DŇU ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Združenie miest a obcí Slovenska pri príležitosti výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky zdôrazňuje, že skutočnú úctu k základnému zákonu štátu vyjadríme jej dodržiavaním a rešpektovaním. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasenie-zmos-ku-dnu-ustavy-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

RZMO Stredného Považia má 30 rokov. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia (RZMOSP) si v tomto roku pripomína 30. výročie vzniku. Jeho valné zhromaždenie sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Viac TU https://www.zmos.sk/rzmo-stredneho-povazia-ma-30-rokov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA – PARTNER ZMOS
Súťaž pre školy v ankete Strom roka začína 2. septembra 2021. V týždni od 2. do 30. septembra sa môžu materské, základné i stredné školy zapojiť do súťaže 19. ročníka ankety Strom roka. Cieľom je motivovať žiakov i učiteľov, aby sa zaujímali o stromy vo svojom okolí a zároveň upriamiť ich pozornosť na životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-v-ankete-strom-roka-zacina-2-septembra-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEDINA ROKA
Dedinou roka je Kláštor pod Znievom. Poznáme aj ďalších ocenených. Počas slávnostného podujatia Slovenský deň kroja sme pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici verejnosti predstavili víťaza národnej súťaže Dedina roka 2021. V aktuálnom 11. ročníku zvíťazila obec Kláštor pod Znievom (okres Martin) zo Žilinského kraja. Viac TU https://www.zmos.sk/dedinou-roka-je-klastor-pod-znievom-pozname-aj-dalsich-ocenenych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. 9. 2021. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal 31. 8. 2021 rozhodnutie, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-1-9-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Jednorazový zvýšený prídavok na prváka ZŠ. Od 1.9.2019 má dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy nárok na zvýšený prídavok. Novelou zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o prídavku na dieťa sa rozšíril účel prídavku o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Viac TU https://www.zmos.sk/jednorazovy-zvyseny-pridavok-na-prvaka-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 1. 9. 2021. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydalo Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/materialno-spotrebne-normy-a-receptury-pre-skolske-stravovanie-revizia-2021-s-ucinnostou-od-1-9-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasenie-sutaze-europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Environmentálny fond – Výzva č. B-1/2021. Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-vyzva-c-b-1-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výskyt vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke uverejnil informáciu o stave odpadových vôd v súvislosti s výskytom vírusu SARS-CoV-2. Viac TU https://www.zmos.sk/vyskyt-virusu-sars-cov-2-v-odpadovych-vodach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               VLÁDA
               Informácia z rokovania vlády. V utorok 31. augusta sa uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom členovia vlády schválili nasledovné. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

               NKÚ
               NKÚ: Záver letného štúdia s predsedom úradu. Dávame vám do pozornosti záverečnú časť Letného štúdia s NKÚ s predsedom úradu, ktorý hovorí, že bez vnútornej kontroly a bez kvality kontroly nemôže fungovať žiadna inštitúcia, čiže ani

Najvyšší kontrolný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-zaver-letneho-studia-s-predsedom-uradu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
               Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia na jeseň 2021. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou",

"Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". Aj týmito aktivitami sa stále pracoviská snažia pokračovať v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia. Viac TU https://www.zmos.sk/stale-pracoviska-v-regionoch-organizuju-online-skolenia-na-jesen-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Aktuálne informácie k opatreniam a očkovaniu

publikované dňa 31. august 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca.

 

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

 

Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom  poistenca. Pokračuje očkovanie v ambulanciách a do obcí smerujú aj výjazdové očkovacie tímy. Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu Covid-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne.

Zoznam termínov je na stránke ministerstva aktualizovaný každý týždeň.

 

Zároveň vám posielame praktické manuály s najčastejšími otázkami k opatreniam, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR – Manuál pre prevádzky a služby a Manuál pre gastro sektor.

 

Dostupné sú aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

 

Do pozornosti vám dávame aj aplikáciu, ktorá poskytuje aktuálny prehľad o zaočkovanosti v jednotlivých mestách a obciach:

 

https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

 

Aplikácia vznikla ako spoločný projekt Únie miest Slovenska a Banskobystrického samosprávneho kraja, v spolupráci s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR.


Newsletter august 2021

publikované dňa 03. august 2021

30.8.2021

ZMOS
Regionálne oslavy SNP aj s účasťou zástupcov ZMOS. Regionálne oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnili na Partizánskej lúke na Podbanskom. Viac TU https://www.zmos.sk/regionalne-oslavy-snp-aj-s-ucastou-zastupcov-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Na vojenskom cintoríne obnovili hroby a zelenú pláň. Na vojenskom cintoríne na Háji Nicovô, na ktorom odpočíva 1369 hrdinov, obnovili vojnové hroby a zelenú pláň. Cintorín, ktorý sa týči nad Liptovským Mikulášom a je najväčším pohrebiskom príslušníkov 1. československého armádneho zboru nielen na území Slovenska, ale aj celého bývalého Československa, slávnostne posvätili a symbolicky sprístupnili v piatok 27. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/na-vojenskom-cintorine-obnovili-hroby-a-zelenu-plan--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od pondelka 30. augusta bude 14 okresov na Slovensku v oranžovej farbe. Od 30. augusta bude podľa Covid automatu celkovo 14 okresov oranžových - v stupni ostražitosti. Ostatné okresy zostávajú zelené - v stupni monitoringu. Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti v rámci Covid automatu schválila vláda. Viac TU https://www.zmos.sk/od-pondelka-30-augusta-bude-14-okresov-na-slovensku-v-oranzovej-farbe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možnosti očkovania bez registrácie v budúcom týždni. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo informáciu o možnosti očkovania v budúcom týždni. Aj v najbližších 7 dňoch bude mať verejnosť možnosť dať sa zaočkovať proti COVID-19 bez predchádzajúcej registrácie. Očkovať sa bez čakania môžu deti aj dospelí. Očkuje sa všetkými dostupnými vakcínami. Viac TU https://www.zmos.sk/moznosti-ockovania-bez-registracie-v-buducom-tyzdni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Program Tréneri v škole od septembra na 110 základných školách. Program “Tréneri v škole”,  ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Počas najbližšieho víkendu od 28. augusta - 31. augusta 2021 začne v poradí už 3. školenie trénerov a učiteľov do tohto programu. Viac TU https://www.zmos.sk/program-treneri-v-skole-od-septembra-na-110-zakladnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP KŽP
OP KŽP: Zverejnenie Zmeny č. 1 vo výzve zameranej na manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že zverejnilo Zmenu č. 1  k Výzve č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-zverejnenie-zmeny-c-1-vo-vyzve-zameranej-na-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

REGIONÁLNY ROZVOJ
Rozvoju regiónov pomôžu schválené štátne dotácie na projekty mimovládnych organizácií v území. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporí projekty venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur, projekty  33 mimovládnych organizácii, ktoré uspeli v jarnej výzve rezortu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/rozvoju-regionov-pomozu-schvalene-statne-dotacie-na-projekty-mimovladnych-organizacii-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PLÁN OBNOVY
Návrh dohody o financovaní k plánu obnovy v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania návrh dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Materiál bude predmetom rokovania vlády v septembri 2021. Dňa 29. apríla 2021 Slovenská republika predložila Európskej komisii vládou Slovenskej republiky schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-dohody-o-financovani-k-planu-obnovy-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Envirofond mení komunikáciu na proaktívnu. Environmentálny fond zriadil na podporu a posilnenie externej komunikácie s verejnosťou oficiálny Facebookový profil Environmentálneho fondu. Cieľom je byť bližšie k žiadateľom o poskytnutie finančnej podpory z fondu prostredníctvom dotácií, úverov alebo príspevkov, upriamenie pozornosti na podporované oblasti, ale taktiež ide aj o sprehľadnenie a stransparentnenie procesov fondu,  informovanie a zviditeľnenie vykonávaných činností fondu. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-meni-komunikaciu-na-proaktivnu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Na Zelenej linke MŽP bude možné nahlasovať týranie zvierat. Na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bude možné nahlasovať týranie zvierat. Spolupracovať na tom bude s iniciatívou Zvierací ombudsman. Viac TU https://www.zmos.sk/na-zelenej-linke-mzp-bude-mozne-nahlasovat-tyranie-zvierat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávanie žiakov musí byť (vyššou) prioritou. Analytická jednotka Najvyššieho kontrolného úradu sa pozrela na pomoc Ministerstva školstva SR, ktoré pripravilo aktivity, ktoré mali pomôcť dobehnúť zmeškané vyučovanie u detí s nedostatočným dištančným vzdelávaním, resp. tých, ktoré sú ohrozené školským neúspechom, napríklad prepadnutím. Jednou z takých aktivít bol projekt „Spolu múdrejší“ za 1,5 mil. eur alebo podpora letných škôl za viac ako 1 mil. eur. Analytici NKÚ upozorňujú, že doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je dostatočné. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-zmiernenie-dopadov-pandemie-na-vzdelavanie-ziakov-musi-byt-vyssou-prioritou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.8.2021

ZMOS
U ministra sme riešili aktuálne témy v sociálnej oblasti. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger sa spolu s Boženou Kováčovou, predsedníčkou Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít ZMOS a starostkou obce Jánová Lehota, zúčastnili pracovného stretnutia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR k viacerým aktuálnym témam v sociálnej oblasti. Stretnutie viedol šéf rezortu Milan Krajniak. Viac TU https://www.zmos.sk/u-ministra-sme-riesili-aktualne-temy-v-socialnej-oblasti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vicepremiérovi sme predniesli naše výhrady k stavebnému zákonu. Príprava nového stavebného zákona bola predmetom pracovného stretnutia predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) s jeho autorom, vicepremiérom Štefanom Holým. ZMOS na stretnutí zastupoval jeho predseda a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger spolu so starostom bratislavskej mestskej časti Ružinov Martinom Chrenom, ktorý v ZMOS vedie tím venujúci sa problematike stavebnej legislatívy. Viac TU https://www.zmos.sk/vicepremierovi-sme-predniesli-nase-vyhrady-k-stavebnemu-zakonu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS: Samosprávy sa obávajú povodní. Formulujú jasné riešenia. Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom viacerých samospráv poukázalo na problémy pri povodniach. Zároveň formulovalo riešenia, ktoré dokážu zvýšiť ochranu zdravia, majetku aj ekonomické aspekty. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-samospravy-sa-obavaju-povodni-formuluju-jasne-riesenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

DEŇ KOMUNÁLU pre samosprávy z humenského a michalovského okresu. Združenie miest a obcí Slovenska dnes organizovalo DEŇ KOMUNÁLU pre samosprávy z regionálnych združení miest a obcí Humenné a Michalovce. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch humenského mestského úradu za účasti primátora mesta Miloša Merička a predsedu regionálneho združenia a starostu obce Chlmec Cyrila Hirjaka. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-pre-samospravy-z-humenskeho-a-michalovskeho-okresu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Klíma a lokálny rozvoj samospráv s príkladmi aj východiskami. Združenie miest a obcí Slovenska dnes organizovalo workshop zameraný na problematiku klímy a lokálny rozvoj samospráv, ktorého pridanou hodnotou boli príklady dobrej praxe spolu s užitočnými východiskami. Viac TU https://www.zmos.sk/klima-a-lokalny-rozvoj-samosprav-s-prikladmi-aj-vychodiskami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády. V stredu 25. augusta sa uskutočnilo rokovanie vlády, ktorého témou bolo 22 bodov. Ako relevantné uznesenia vyberáme nasledovné. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

OP ĽZ
OP ĽZ: Oznam o termíne uzavretia výzvy MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby MOPS v obciach s prítomnosťou MRK. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 30. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/op-lz-oznam-o-termine-uzavretia-vyzvy-mops--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7 Dávame Vám do pozornosti aktualizované verziu Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP platnú od 23. 8. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-7--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Online diskusia s riaditeľmi škôl v jednotlivých okresoch. Minister školstva Branislav Gröhling sa v rámci kampane „Za otvorené školy“ zúčastnil online porád riaditeľov základných škôl Kysuckého Nového Mesta a stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Viac TU https://www.zmos.sk/online-diskusia-s-riaditelmi-skol-v-jednotlivych-okresoch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVO
ÚVO: Kontrola nákupov za verejné peniaze patrí do konceptu otvoreného vládnutia. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák prijal pozvanie od splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla na prezentáciu práce úradu na októbrovom Týždni otvoreného vládnutia. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-kontrola-nakupov-za-verejne-peniaze-patri-do-konceptu-otvoreneho-vladnutia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENIROFOND
Environmentálny fond - oznam pre žiadateľov. Environmentálny fond v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-oznam-pre-ziadatelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROSTAT
Podľa Eurostatu koronakríza vlani výrazne poznačila turizmus v Európe. Počet nocí, ktoré turisti strávili v hoteloch v krajinách Európskej únie, klesol minulý rok o viac ako polovicu. Až 70 percentný pokles počtu ubytovaných zaznamenali Cyprus, Grécko a Malta. Počet nocí, ktoré turisti strávili v hoteloch v krajinách Európskej únie, klesol minulý rok o viac ako polovicu. Až 70 percentný pokles počtu ubytovaných zaznamenali Cyprus, Grécko a Malta. Na Slovensku medziročne poklesol počet zahraničných ubytovaných o viac ako 60 percent. Viac TU https://www.zmos.sk/podla-eurostatu-koronakriza-vlani-vyrazne-poznacila-turizmus-v-europe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.8.2021

ZMOS
ZMOS žiada stiahnuť zákon o ochrane prírody a krajiny z rokovania parlamentu. Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh zákona o ochrane prírody a krajiny ako celok a navrhuje návrh zákona stiahnuť z rokovania NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-stiahnut-zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny-z-rokovania-parlamentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Školský semafor – aktuálne informácie. Rezort školstva v rámci Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 informuje o zaslaní emailu riaditeľom škôl o organizácii distribúcie antigénových samotestov a zároveň zverejnil usmernenia k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie a návodu na ich použitie. Viac TU https://www.zmos.sk/skolsky-semafor-aktualne-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Ukončenie verejných konzultácií k návrhu programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2020. Spoločný technický sekretariát pre Interreg Poľsko – Slovensko 2014-2020 informuje, že verejné konzultácie k programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 boli ukončené a trvali od 9. júla do 22. augusta 2021. Správu z verejných konzultácií spolu s informáciou, či pripomienka bola zapracovaná a bude zverejnená po preanalyzovaniu všetkých pripomienok. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-ukoncenie-verejnych-konzultacii-k-navrhu-programu-interreg-polsko-slovensko-2021-202--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Výzva č.9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy. Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-c-9-2021-fondu-na-podporu-umenia-pre-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP ĽZ
OP ĽZ: Na dosiahnuté výsledky v školstve poukáže mediálna kampaň. Rezort školstva ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje využije zdroje určené na publicitu operačného programu na prezentovanie dosiahnutých výsledkov v oblasti vzdelávania v rozmedzí 8 týždňov. Viac TU https://www.zmos.sk/op-lz-na-dosiahnute-vysledky-v-skolstve-poukaze-medialna-kampan--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Letné štúdio 2021 s expertom na kontrolnú činnosť zo Švédska. Dávame Vám do pozornosti ďalšiu časť Letného štúdia NKÚ 2021, v ktorom sa o svoje skúseností podelí expert na kontrolnú činnosť zo Švédska Kjell Larson, ktorí školil aj kontrolórov NKÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-letne-studio-2021-s-expertom-na-kontrolnu-cinnost-zo-svedska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Nový ročník súťaže Zelený svet: Lokálnosť je naša budúcnosť pre školy. Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 26. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže. Prostredníctvom témy Lokálnosť je naša budúcnosť vyzýva mladých ľudí, aby sa zamysleli nad pojmom „lokálnosť“. Termín uzávierky súťaže je 30. novembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-rocnik-sutaze-zeleny-svet-lokalnost-je-nasa-buducnost-pre-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.8.2021

ZMOS
ZMOS: Zákon o štátnom bývaní prináša prvky antisystémovosti. Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viaceré zásadné pripomienky k návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-zakon-o-statnom-byvani-prinasa-prvky-antisystemovosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS V MÉDIÁCH
Podpora nájomného bývania. Slováci opúšťajú rodičovské byty neskoro, v priemere krátko pred dovŕšením 31. roku života. Dôvodom môže byť nedostupnosť vlastného bývania. Tú by mohla vyriešiť výstavba nájomných bytov. Zákon, ktorý sa týmto zaoberá, je momentálne v parlamente, Združenie miest a obcí Slovenska v ňom však vidí nedostatky. O téme nám viac povedal Michal Kaliňák, hovorca a ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-najomneho-byvania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: Z eurofondov prispievame na nákup pandemických vakcín či očkovaciu mediálnu kampaň. Časť z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov ktoré slovenská vláda vyčlenila v boji proti koronakríze, ministerstvo zdravotníctva použije na nákup pandemických vakcín či podporu očkovacej mediálnej kampane. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-z-eurofondov-prispievame-na-nakup-pandemickych-vakcin-ci-ockovaciu-medialnu-kampan--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Na podporu kultúry národnostných menšín išlo v roku 2020 viac ako 10,8 milióna eur. Štatistické zisťovanie rezortu kultúry v oblasti kultúry národnostných menšín za rok 2020 odhalilo, že nie každý subjekt si splnil svoju povinnosť. Ministerstvo kultúry zverejnilo na svojom webovom sídle štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry za rok 2020. Táto povinnosť rezortu vyplýva zo zákona o štátnej štatistike a každoročne ho vykonáva prostredníctvom výkazov KULT. Jednou z oblastí zisťovania sú aj údaje o kultúre národnostných menšín. Viac TU https://www.zmos.sk/na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-islo-v-roku-2020-viac-ako-10-8-miliona-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

POLÍCIA
Novela zákona o policajnom zbore v pripomienkovom konaní. Ministerstvo vnútra SR informuje, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza Novela zákona o Policajnom zbore. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-policajnom-zbore-v-pripomienkovom-konani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
V Enviromeste sa predstaví 16 slovenských miest, najviac v histórii súťaže. Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina. Viac TU https://www.zmos.sk/v-enviromeste-sa-predstavi-16-slovenskych-miest-najviac-v-historii-sutaze-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                

SEMINÁRE
Konferencia k civilnej mediácii a restoratívnej justícii. V rámci rezortu spravodlivosti sa uskutočnila konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-k-civilnej-mediacii-a-restorativnej-justicii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Integrácia zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ/EHP a komunikácia pracovnej mobility na lokálnej úrovni. Pozvánka na webinár: Integrácia zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ/EHP a komunikácia pracovnej mobility na lokálnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/integracia-zahranicnych-pracovnikov-z-krajin-mimo-eu-ehp-a-komunikacia-pracovnej-mobility-na-lokalnej-urovni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Európsky výbor regiónov: Aký je názor zástupcov miest a obcí na budúcnosť EÚ? Zapojte sa aj vy do prieskumu Európskeho výboru regiónov, ktorý sa realizuje v rámci Konferencii o budúcnosti Európske únie. Prieskum je prvým svojho druhu a zameriava sa na „miestnych politikov“ v celej EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-aky-je-nazor-zastupcov-miest-a-obci-na-buducnost-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

23.8.2021

ZMOS
Komunálny Spravodajca k vážiacim systémom zberných vozidiel. Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktoré sa týka zrušenia povinnosti vybaviť zberné vozidlá na odpad vážiacim zariadením. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-k-vaziacim-systemom-zbernych-vozidiel--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Komunálny Spravodajca k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom vydaní Komunálneho Spravodajcu venuje novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý reaguje na legisaltívne zmeny a nechýbajú v ňom ani presmerovania na konsolidované znenie ostatných zákonov, s ktorými tieto zmeny súvisia. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-k-novele-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLPS – PARTNER ZMOS
Partner ZMOS: SLSP - nominujte firmu na cenu FéliX. FéliX je nová biznisová cena, ktorú vyhlasuje Slovenská sporiteľňa a SME-Index v spolupráci s odbornými partnermi. Jedným z nich je práve Združenie miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/partner-zmos-slsp-nominujte-firmu-na-cenu-felix--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od pondelka 23. augusta bude 12 okresov oranžových. Od pondelka 23. 8 bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 12 okresov, ostatné ostávajú v zelenej farbe. Viac TU https://www.zmos.sk/od-pondelka-23-augusta-bude-12-okresov-oranzovych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
OP KŽP: Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-vyzva-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MŽP predstavilo reformu vo využívaní európskych peňazí v rezorte životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia zabezpečí, aby starostlivosť o chránené územia v maximálnej miere vykonávali miestni obyvatelia a mali z nej adekvátny príjem. Viac TU https://www.zmos.sk/mzp-predstavilo-reformu-vo-vyuzivani-europskych-penazi-v-rezorte-zivotneho-prostredia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MV SR
Doručovanie občianskych preukazov bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o doručovaní zásielok s občianskym preukazom bez podoby tváre pre osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým preukazom. Viac TU https://www.zmos.sk/dorucovanie-obcianskych-preukazov-bez-podoby-tvare-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Stav mostov na Slovensku sa dlhodobo zhoršuje. Výsledky kontroly údržby a rekonštrukcie mostov na cestách II. a III. triedy, ktoré vlastnia samosprávne kraje, ukázali, že súčasný systém komplexnej opravy mostov je nastavený neúčinne. Nedostatočné financovanie modernizácie mostných objektov vedie k ďalšiemu zhoršovaniu ich stavu a dlhodobým uzávierkam ciest. Z pohľadu národných kontrolórov je nevyhnutné prijať na národnej úrovni stratégiu, ktorá zadefinuje systém viaczdrojového financovania modernizácie cestnej infraštruktúry, vrátane mostných objektov. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-stav-mostov-na-slovensku-sa-dlhodobo-zhorsuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FOND V–4
Medzinárodný vyšehradský fond s plnou podporou Slovenska. Slovensko, ktoré v tomto roku predsedá Medzinárodnému vyšehradskému fondu, oceňuje ambicióznosť plánov a priorít nového výkonného riaditeľa fondu. Fond bude jednou z priorít budúcoročného slovenského predsedníctva vo V4 a môže aj naďalej počítať s plnou podporou Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/medzinarodny-vysehradsky-fond-s-plnou-podporou-slovenska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.8.2021

ZMOS
Funkcie samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálne zmeny. Združenie miest a obcí dáva do pozornosti ďalší manuál spracovaný v rámci Včasnej intervencie. Aktuálny sa týka funkcií samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálnych zmien. Viac TU https://www.zmos.sk/funkcie-samospravy-v-socialnej-oblasti-a-aktualne-zmeny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva informuje prostredníctvo svojej webovej stránky a priloženej prezentácii o aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku a o zaradení okresov v COVID Automate (23.8. -29.8.2021). Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-4/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIROFOND
Environmentálny fond - prehľad žiadateľov. Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 – aktualizácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-prehlad-ziadatelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z online rokovania vlády. V stredu 18. augusta sa uskutočnilo online rokovanie vlády, ktorého témou bol jediný bod a to rozdelenie okresov na nasledujúci  týždeň v súvislosti s Covid 19. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-online-rokovania-vlady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VODA
Koncepcia vodnej politiky - prihlasovanie na verejné zasadnutie. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd organizuje verejné zasadnutie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roku 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Zasadnutie sa uskutoční online dňa 25.8.2021 od 13:00 - 15:30. Na zasadnutí bude predstavený návrh Koncepcie vodnej politiky. Viac TU https://www.zmos.sk/koncepcia-vodnej-politiky-prihlasovanie-na-verejne-zasadnutie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MLÁDEŽ
IUVENTA ponúka akreditované vzdelávanie - Outdoor aktivity pri práci s mládežou. IUVENTA vás pozýva na na akreditované vzdelávanie s názvom "Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou“. Vzdelávací program "Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s  mládežou" reflektuje na potenciálnych mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem efektívne zakomponovať do svojej práce s mladými pútavé a podnetné aktivity a podujatia realizované v outdoorovom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/iuventa-ponuka-akreditovane-vzdelavanie-outdoor-aktivity-pri-praci-s-mladezou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ
Svetový deň humanitárnej pomoci. Úrad verejného zdravotníctva  SR informuje, že tohtoročný Svetový deň humanitárnej pomoci (19. augusta) je venovaný boju s klimatickou krízou, ktorá predstavuje jednu z najväčších zdravotných hrozieb, ktorej ľudstvo čelí. Viac TU https://www.zmos.sk/svetovy-den-humanitarnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Európska komisia požaduje klimaticky odolné projekty na renováciu škôl. Dávame Vám do pozornosti zaujímavé informácie týkajúce sa požiadaviek Európskej komisie na financovanie len takých projektov, ktoré vedia preukázať, že prispievajú k zmierneniu klimatickej zmeny a sú odolné voči čoraz častejším extrémnym prejavom počasia. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-pozaduje-klimaticky-odolne-projekty-na-renovaciu-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

V akej Európe chceš žiť ty? Roadshow 2021. Vyjadri svoj názor v rámci Konferencie o budúcnosti Európy na Roadshow 2021 rezortu zahraničných vzťahov a európskych záležitostí po regiónoch. Viac TU https://www.zmos.sk/v-akej-europe-chces-zit-ty-roadshow-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.8.2021

ZMOS
Profil prednášajúcich MBA v aktivite ZMOS. Vzdelávací projekt Združenia miest a obcí Slovenska a  Central  European Education Institute so zahraničnými univerzitami a inštitúciami sa osvedčil. Viac TU https://www.zmos.sk/profil-prednasajucich-mba-v-aktivite-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA – PARTNER ZMOS
Partner ZMOS: Slovenská sporiteľňa prichádza s novým mottom a konceptom Budúcnosť je Vaša. Slovenská sporiteľňa prichádza po troch rokoch s novým brand positioningom a claimom s identickým posolstvom BUDÚCNOSŤ JE VAŠA. Spúšťa ho spolu s novým kreatívnym konceptom, ktorý je o tešení sa na budúcnosť. Prvú kampaň štartuje inšpiratívnym príbehom hrdinky s nečakane optimistickým pohľadom do budúcnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/partner-zmos-slovenska-sporitelna-prichadza-s-novym-mottom-a-konceptom-buducnost-je-vasa--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021. Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
OP ĽZ: Zverejnenie termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy na dobudovanie inžinierskych sieti v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sietí. Viac TU https://www.zmos.sk/op-lz-zverejnenie-terminu-4-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-dobudovanie-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Oznámenie dôchodku zo zahraničia do 31. augusta 2021. Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do konca augusta sú povinní oznámiť sumu dôchodku, ktorý dostávajú zo zahraničia. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatných termínoch. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-dochodku-zo-zahranicia-do-31-augusta-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Informačné semináre v regiónoch k výzve pre regionálnu kultúru. V ôsmych krajských slovenských mestách zodpovedajú žiadateľom doplňujúce otázky, ktoré sú spojené s novou eurofondovou výzvou rezortu kultúry pre regionálnu kultúru. Obce a samosprávy môžu od 10. augusta žiadať rezort o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií. Viac TU https://www.zmos.sk/informacne-seminare-v-regionoch-k-vyzve-pre-regionalnu-kulturu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA
Vyhlášku na vykonávanie Zákona o energetickej hospodárnosti budov môžete pripomienkovať. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. V zmene vyhlášky navrhuje ministerstvo zjemniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pripomienkovať vyhlášku je možné do 27. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasku-na-vykonavanie-zakona-o-energetickej-hospodarnosti-budov-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európska komisia: Ako by podľa vás mala vyzerať digitálna budúcnosť? Európska komisia v rámci projektu Konferencia o budúcnosti Európy vyzýva občanov, aby sa podelili o nápady ako by mala vyzerať digitálna budúcnosť EÚ. Konferencia o budúcnosti EÚ predstavuje  jedinečnú a vhodnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-ako-by-podla-vas-mala-vyzerat-digitalna-buducnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

17.8.2021

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS
Partner ZMOS: Nové logo Slovnaft cup. Nové logo SLOVNAFT CUP pri príležitostí jubilejného 10 ročníka pohárovej súťaže SLOVNAFT CUP. Viac TU https://www.zmos.sk/partner-zmos-nove-logo-slovnaft-cup--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KIA – PARTNER ZMOS

Partner ZMOS: Nadácia Kia Motors Slovenska podporí technické vybavenie na ZŠ. Nadácia Kia Motors Slovakia pokračuje v podpore technického vzdelávania aj v roku 2021. Pre ďalších 5 základných škôl v Žilinskom kraji boli nakúpené sady na technické vzdelávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/partner-zmos-nadacia-kia-motors-slovenska-podpori-technicke-vybavenie-na-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Očkovanie bez registrácie - zoznam miest a termínov na tento týždeň. Zoznam očkovacích centier, v ktorých sa najbližších 7 dní  t. j. od 14.8 do 20.8 sa budú môcť dať ľudia zaočkovať aj bez registrácie je dostupný na stránke rezortu zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/ockovanie-bez-registracie-zoznam-miest-a-terminov-na-tento-tyzden--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Správa o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021. Ministerstvo financií SR zverejnilo Správu o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/sprava-o-ocakavanej-skutocnosti-za-rok-2021-v-porovnani-so-schvalenym-rozpoctom-verejnej-spravy-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: Cyklovýzva už zverejnená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur z eurofondov z regionálneho programu. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-cyklovyzva-uz-zverejnena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Zaočkovanosť v školstve je na úrovni 66%. Zaočkovanosť zamestnancov škôl je nad celoslovenským priemerom, aj keď ešte stále nie je dosiahnutá kolektívna imunita. Práve vyššia zaočkovanosť ochráni samotných zamestnancov pred ťažkým priebehom ochorenia a zároveň pomôže udržať na školách prezenčnú výučbu. K výzve Za otvorené školy sa popri zriaďovateľoch škôl a mládežníckych organizáciách pripájajú aj zástupcovia školských profesných organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/zaockovanost-v-skolstve-je-na-urovni-66--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Nový kultúrny semafor platný od pondelka 16. augusta. Podľa nových pravidiel brány kultúrnych podujatí budú môcť zostať otvorené počas všetkých stupňov COVID automatu. Zaručuje to aj aktuálna verzia kultúrneho semafora, ktorú vláda schválila vo štvrtok 12. augusta. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-kulturny-semafor-platny-od-pondelka-16-augusta--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA
Rezort životného prostredia podporuje ambiciózne klimatické ciele. Zverejnená správa o klíme podčiarkuje dôležitosť prijímania nevyhnutných opatrení, ktoré zmiernia dôsledky klimatickej zmeny. Správa, pod ktorou sú podpísaní renomovaní svetoví klimatológovia alebo fyzici podčiarkuje nevyhnutnosť zvyšovať tlak na globálne ekonomiky a štáty, aby prijali ambicióznejšie klimatické ciele. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-zivotneho-prostredia-podporuje-ambiciozne-klimaticke-ciele--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Príprava novej Regulačnej politiky na roky 2023 – 2027. Na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví SR sa uskutočnili tri pracovné skupiny, ktorých členmi sú okrem pracovníkov ÚRSO aj zástupcovia regulovaných subjektov a tzv. tretích strán. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-novej-regulacnej-politiky-na-roky-2023-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.8.2021

ZMOS
Starostovia verzus záujmové skupiny. Nebezpečné vyhrážanie sa, útoky či poškodenie majetku. Toto sú veci dobre známe viacerým starostom, najmä v okolí Bratislavy. Tlak na výstavbu bytov sa stupňuje, a preto sa kauzy automaticky spájajú so záujmami developerov. Viacerí starostovia sa vyjadrili, že ich ochrana je nedostatočná, a ak to takto pôjde ďalej, funkciu primátora či starostu nebude vykonávať už žiadny poctivý človek. Podrobnejšie sme sa rozprávali s Michalom Kaliňákom zo Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/starostovia-verzus-zaujmove-skupiny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID

Deväť okresov bude od pondelka 16. augusta v oranžovej fáze podľa nového Covid automatu. Od pondelka 16.8.2021 bude deväť okresov v oranžovej fáze podľa nového Covid Automatu, ktorý 10.8.2021 schválila vláda. V oranžovej fáze budú od pondelka okresy Košice I – IV, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. Viac TU https://www.zmos.sk/devat-okresov-bude-od-pondelka-16-augusta-v-oranzovej-faze-podla-noveho-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Nové vyhlášky ÚVZ SR, účinné od pondelka. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke vo štvrtok 12. augusta 3 nové vyhlášky. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-ucinne-od-pondelka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vyhlášky ÚVZ SR k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke ďalšie dve vyhlášky týkajúce obmedzenia hromadných podujatí a obmedzenia prevádzok. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlasky-uvz-sr-k-obmedzeniu-prevadzok-a-hromadnych-podujati-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
IROP: Usmernenie riadiaceho orgánu pre MAS umožňujúce rozšírenie spôsobov financovania o zálohové platby. Usmernenie riadiaceho orgánu pre IROP pre MAS  k podmienke poskytnutia príspevku č. 16 – Podmienka relevantného spôsobu financovania v rámci výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-usmernenie-riadiaceho-organu-pre-mas-umoznujuce-rozsirenie-sposobov-financovania-o-zalohove-platby-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY

OP II: Výzva na malé zlepšenia eGovernment služieb je vyhlásená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom sú aj obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti. Viac TU https://www.zmos.sk/op-ii-vyzva-na-male-zlepsenia-egovernment-sluzieb-je-vyhlasena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Blíži sa uzávierka I. kola výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/blizi-sa-uzavierka-i-kola-vyzvy-na-podporu-kybernetickej-bezpecnosti-v-podsektore-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky zverejnilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 12. októbra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-v-oblasti-experimentalneho-vyvoja-a-inovacii-uplatnitelnych-v-praxi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Fond na podporu národnostných menšín spustil evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín. Fond spustil v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 137/2021 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín. Viac TU https://www.zmos.sk/fond-na-podporu-narodnostnych-mensin-spustil-evidenciu-kulturnych-organizacii-narodnostnych-mensin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA
Nové poukážky v projekte Zelená domácnostiam II už v septembri. Slovenská inovačná a energetická agentúra uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy. K dispozícii bude 5,2 milióna €. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už začiatkom septembra. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-poukazky-v-projekte-zelena-domacnostiam-ii-uz-v-septembri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
NKÚ: Systému vzdelávania zdravotníckeho personálu je kompetenčne zle manažovaný. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveroval nastavenie systému vzdelávania zdravotníckeho personálu v uplynulých troch rokoch. Zo záverov kontroly vyplýva, že systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je kompetenčne zle manažovaný a aj preto nereaguje na stratégie súvisiace so zvyšovaním kvality služieb poskytovaných pacientom. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-systemu-vzdelavania-zdravotnickeho-personalu-je-kompetencne-zle-manazovany--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.8.2021

ZMOS
Na pôde ŠFRB sa uskutočnilo prvé rokovanie pracovnej skupiny. Prvé rokovanie pracovnej skupiny zriadenej Štátnym fondom rozvoja bývania v súčinnosti s MDV SR, ZMOS a ZSPS sa venovalo základnému rámcu spolupráce a aktuálnym témam, ktoré sa týkajú výstavby nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/na-pode-sfrb-sa-uskutocnilo-prve-rokovanie-pracovnej-skupiny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA – PARTNER ZMOS
KOMUNÁLNA poisťovňa získala cenu za sociálnu angažovanosť, podporí z nej ďalšie projekty pre mladých. Podpora rozvoja samospráv, miestnych komunít ako aj hendikepovaných občanov patrí k hlavným cieľom KOMUNÁLNEJ poisťovne v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V roku 2021 poskytne poisťovňa na vybrané projekty sumu 30-tisíc eur, ktoré nedávno získala spolu s Cenou Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť od spoločnosti Wiener Städtische Versicherungsverein. Medzi podporenými projektmi figurujú dva, ktoré chcú aktívne zapájať mladých ľudí do správy vecí verejných. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalna-poistovna-ziskala-cenu-za-socialnu-angazovanost-podpori-z-nej-dalsie-projekty-pre-mladych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Vysvetlenie k 5 najčastejším dôvodom odmietnutia očkovania. Rezort zdravotníctva zverejnil vysvetlenie k 5 najčastejším dôvodom, prečo ľudia odmietajú očkovanie. Z prieskumov verejnej mienky, ale aj z monitoringu a analýz sociálnych sietí, pozná najčastejšie sa opakujúce dôvody, pre ktoré niektorí ľudia váhajú s očkovaním proti Covidu. Viac TU https://www.zmos.sk/vysvetlenie-k-5-najcastejsim-dovodom-odmietnutia-ockovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: FAQ k výzve na zvyšovanie kapacít MŠ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP zverejnilo najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-faq-k-vyzve-na-zvysovanie-kapacit-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP: FAQ k výzve na zvyšovanie kapacít ZŠ v Bratislavskom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP zverejnilo najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-faq-k-vyzve-na-zvysovanie-kapacit-zs-v-bratislavskom-kraji--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OP ĽZ
OP ĽZ: Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje prijímateľom, že pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/op-lz-hromadna-zmena-zmluvy-o-poskytnuti-nfp-pre-dopytovo-orientovane-projekty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Výtvarná a video súťaž pre deti škôl pri príležitosti Svetového dňa potravín 2021. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa potravín (16. október) súťaž pre deti a mládež vo veku od 5 do 19 rokov o najlepší plagát. Uzávierka súťaže je 5. novembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vytvarna-a-video-sutaz-pre-deti-skol-pri-prilezitosti-svetoveho-dna-potravin-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
OP KŽP: Prezentácia zo seminára k výzve na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo prezentáciu z online informačného seminára k 69. výzve. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-prezentacia-zo-seminara-k-vyzve-na-budovanie-verejnych-kanalizacii-cistiarni-odpadovych-vod-a-subeznu-vystavbu-verejnych-vodovodov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
Nový návrh zákona o ústavnej zdravotnej starostlivosti môžete pripomienkovať. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo zásadnú zmenu v prospech pacientov a lekárov v návrhu nového zákona, ktorý má urobiť zdravotnú starostlivosť v ambulanciách a nemocniciach kvalitnejšou, modernejšou, dostupnejšou a efektívnejšou. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-navrh-zakona-o-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.8.2021

ZMOS
ZMOS: Malé obce sponzorujú nečinnosť štátu. Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené situáciou, ktorá spôsobuje to, že samosprávy musia vynakladať vlastné financie na odstraňovanie čiernych skládok na pozemkoch v správe, alebo majetku štátu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-male-obce-sponzoruju-necinnost-statu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nová verzia COVID automatu bude zohľadňovať mieru zaočkovanosti. Nová verzia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2  /COVID automat/ bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v danom regióne. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-verzia-covid-automatu-bude-zohladnovat-mieru-zaockovanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácie z rokovania vlády. V utorok 10. augusta sa uskutočnilo online rokovanie vlády, v rámci ktorého boli schválené nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania. Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac TU https://www.zmos.sk/registracia-zariadeni-predprimarneho-vzdelavania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií. Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. Viac TU https://www.zmos.sk/envirofond-by-mal-mat-jednoduchsi-proces-poskytovania-dotacii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

2000 stromov pre Slovensko. Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojil žiakov, študentov, učiteľov, rodičov a samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe. Viac TU https://www.zmos.sk/2000-stromov-pre-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MRK
Uzavretie výzvy na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí Výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových k termínu 27. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavretie-vyzvy-na-podporu-vysporiadania-majetkovo-pravnych-vztahov-k-pozemkom-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Rezort kultúry spustil výzvu pre regionálne kultúrne inštitúcie. Ministerstvo kultúry spúšťa jedinečnú výzvu, na akú regióny čakali roky. 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie. Obce nad 1000 obyvateľov a samosprávne kraje po celom Slovensku môžu od 10. augusta do 11. novembra 2021 žiadať ministerstvo kultúry o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-kultury-spustil-vyzvu-pre-regionalne-kulturne-institucie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EU FINANCIE
Prvé zálohové platby z REACT-EU už máme k dispozícií. Rezort regionálneho rozvoja informuje, že Slovensko už dostalo prvú časť peňazí z Európskej únie, ktoré sú určené na zmiernenie dopadov koronakrízy. Z balíka REACT-EU prišli prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur. Celkovo by sme z európskeho protikrízového nástroja mali dostať až 780 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/prve-zalohove-platby-z-react-eu-uz-mame-k-dispozicii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

UVO
ÚVO prináša letné číslo „ ÚVOdzoviek “ Aj počas prázdninového a dovolenkového obdobia je pripravené letné vydanie časopisu ÚVOdzovky. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-prinasa-letne-cislo-uvodzoviek--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

9.8.2021

ZMOS
ZMOS vypracoval manuál k reklamným stavbám a objektívnej zodpovednosti. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti manuál, ktorý sa venuje regulácii reklamných stavieb, odstraňovaniu vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke a objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla vo vzťahu k rozšíreniu kompetencií samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-reklamnym-stavbam-a-objektivnej-zodpovednosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Aktuálne všetky okresy v zelenej farbe. Všetky okresy na Slovensku sa z hľadiska pandémie nového koronavírusu aktuálne nachádzajú v zelenej farbe. Nateraz tak platí rozdelenie okresov schválené uznesením vlády s účinnosťou od 19. júla. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-vsetky-okresy-v-zelenej-farbe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nevhodnosť podania vakcín môže posúdiť iba lekár. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo prostredníctvom svojej web stránky o tom, že posúdiť nevhodnosť podania vakcín môže iba lekár. Viac TU https://www.zmos.sk/nevhodnost-podania-vakcin-moze-posudit-iba-lekar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Rozšírená ponuka očkovacích miest bez registrácie. Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo ponuku očkovacích miest, kde sa môžu občania zaočkovať bez registrácie od soboty 7. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rozsirena-ponuka-ockovacich-miest-bez-registracie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Ukrajina - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19.Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Okrem testu je tiež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie. Osoby bez týchto dokumentov nebudú vpustené na územie Ukrajiny. Viac TU https://www.zmos.sk/ukrajina-cestovanie-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Na vstup do Rakúska nebude od 15. augusta stačiť len prvá dávka vakcíny. Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena platí od 15. augusta 2021. Všeobecnou výnimkou je tranzit. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-na-vstup-do-rakuska-nebude-od-15-augusta-stacit-len-prva-davka-vakciny--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

              

ŠKOLSTVO A ŠPORT
Rezort školstva: Očkovanie je najlepšie riešenie. Otvorené školy udrží čo najvyššia miera zaočkovanosti. Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 pracovníkov. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-ockovanie-je-najlepsie-riesenie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rezort školstva ponúka vakcináciou mobilnou jednotkou priamo v obci. Iniciatívou ministerstva školstva je zvýšiť mieru zaočkovanosti medzi žiakmi, rodičmi učiteľmi, komunitami, obcami, a to nie len v oblastiach s vyšším zastúpením marginalizovaných komunít. Cieľom je dostupnosť k očkovaniu pre deti od 12 rokov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov školských inštitúcií, zdravotne, sociálne znevýhodnených skupín, ale aj ich rodičov a rodinných príslušníkov. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-ponuka-vakcinaciou-mobilnou-jednotkou-priamo-v-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Z rezervy predsedu vlády podpora programu Teach for Slovakia. Premiér uvoľnil z rezervy predsedu vlády 300 000 eur na realizáciu programu Teach for Slovakia. Cieľom programu je zlepšiť vzdelávanie detí a zvýšiť počet lídrov v spoločnosti, ktorí sa venujú vzdelávaniu a školstvu a ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Viac TU https://www.zmos.sk/z-rezervy-predsedu-vlady-podpora-programu-teach-for-slovakia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Financovanie športu a voľnočasových aktivít detí. Sekcia športu na ministerstve školstva začína druhú etapu pilotného projektu voľnočasových poukazov - tzv. "VOČAPov", ktoré by mali zásadným spôsobom zmeniť financovanie športu a voľného času detí a mládeže. Viac TU https://www.zmos.sk/financovanie-sportu-a-volnocasovych-aktivit-deti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Úspešné obce, ktoré obdržali z Environmentálneho  fondu príspevok  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si môžu overiť svoje otázky týkajúce sa možností použitia týchto prostriedkov, v metodickej pomôcke  Ministerstva životného prostredia SR. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicka-pomocka-k-moznosti-pouzitia-prijmov-z-poplatkov-za-ulozenie-odpadov-na-skladku-odpadov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Stanovisko ÚVZ SR k zverejneným informáciám o kvalite pitnej vody. Nakoľko sa na internete v júli 2021 objavili neobjektívne a zavádzajúce informácie o pitnej vode z vodovodu, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodol niektoré z tvrdení uviesť na pravú mieru. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uvz-sr-k-zverejnenym-informaciam-o-kvalite-pitnej-vody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY A MVO
Granty EHP a Nórska: Informačný online seminár k výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania. Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov, pozýva záujemcov na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02). Seminár sa uskutoční: 12. augusta 2021 od 10:00 do 12:00. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-online-seminar-k-vyzve-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Poznáme komunitných lídrov z miest aj vidieka v rámci programu Spojme hlavy. V rámci programu Spojme hlavy sa mladí komunitní lídri z 11 miest a 13  vidieckych oblastí venovali najmä témam revitalizácie a životného prostredia, budovaniu komunity, ale aj službám pre žiakov a študentov, či kultúre. Neopomenuli ani rómsku menšinu. Viac TU https://www.zmos.sk/pozname-komunitnych-lidrov-z-miest-aj-vidieka-v-ramci-programu-spojme-hlavy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Používanie štátnych a európskych finančných prostriedkov nesmie byť plošne utajované. Národní kontrolóri sa v prvej polovici tohto roka zamerali na významný projekt z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorého cieľom bolo vytvoriť siete odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie bezpečnostných incidentov. Celková hodnota kybernetických informačných projektov bola bezmála 53 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-pouzivanie-statnych-a-europskych-financnych-prostriedkov-nesmie-byt-plosne-utajovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV
Európsky výbor regiónov: Výzva na zdieľanie skúseností miest a obcí – Európska zelená dohoda. Európsky výbor regiónov spustil online prieskum zameraný na príklady dobrej praxe z miestnej a regionálnej úrovne v rámci Európskej zelenej dohody 2021. Osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej skupiny Európskeho výboru regiónov pre zelenú dohodu na miestnej úrovni. Cieľom je zozbierať príklady dobrej praxe implementácie Európskej zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-vyzva-na-zdielanie-skusenosti-miest-a-obci-europska-zelena-dohoda--oznam/mid/405616/.html#m_405616

5.8.2021

ZMOS
ZMOS vypracoval manuál k parametrom štátnej pomoci. Združenie miest a obcí dáva do pozornosti newsletter, ktorý sa orientuje na problematiku štátnej pomoci. Viac TU
https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-parametrom-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VEREJNÉ ZDRAVIE
Mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s morom ošípaných. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka informuje, že od 3. augusta platí mimoriadne núdzové opatrenie  v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných. Viac TU https://www.zmos.sk/mimoriadne-nudzove-opatrenia-v-suvislosti-s-morom-osipanych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VIDIEK
Z Programu obnovy dediny sa podporí 189 projektov. Slovenská agentúra životného prostredia informuje, že minister životného prostredia rozhodol o pridelení dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/z-programu-obnovy-dediny-sa-podpori-189-projektov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Viac TU
https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-poskytovani-podpory-a-dotacie-v-podohospodarstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY
5 balíkov zjednodušení v eurofondoch posunulo SR v čerpaní o 6 priečok nahor. Od marca 2020 sa Slovensko v rebríčku čerpania eurofondov výrazne zlepšilo - až o šesť priečok. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie. Viac TU
https://www.zmos.sk/5-balikov-zjednoduseni-v-eurofondoch-posunulo-sr-v-cerpani-o-6-priecok-nahor--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zjednodušenie implementácie projektov EŠIF 2017 – 2021. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejnil na stránke ministerstva vnútra SR krátky prehľad hlavných zmien v pravidlách oprávnenosti výdavkov vybraných operačných programoch platných od 15. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zjednodusenie-implementacie-projektov-esif-2017-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA
ÚRSO informuje o zdražovaní elektriny na rok 2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR informuje o výraznom zdražovaní elektriny na svetových burzách, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022.   Viac TU
https://www.zmos.sk/urso-informuje-o-zdrazovani-elektriny-na-rok-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SENIORI – INFORMATIZÁCIA
Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov pomôže nový národný projekt. Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených skupín zamestnancov pomôže nový národný projekt. Viac TU https://www.zmos.sk/zlepsit-digitalne-zrucnosti-seniorov-pomoze-novy-narodny-projekt-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Grantový program Dáme to. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom vyhlásila nový grantový program „Dáme to“. Viac TU https://www.zmos.sk/grantovy-program-dame-to--oznam/mid/405616/.html#m_405616


EK
EK k parametrom štátnej pomoci. Európska komisia prijala dňa 23. júla 2021 rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Európskej komisie. Viac TU
https://www.zmos.sk/ek-k-parametrom-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.8.2021

ZMOS
ZMOS žiada vládu, aby navrhla komplexné riešenie problémov s rómskymi komunitami. Primátori a starostovia Združenia miest a obcí Slovenska žiadajú vládu o komplexné riešenia, ktoré majú pomôcť v situácii s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami. Informovali o tom v piatok v Brezne primátori Brezna Tomáš Abel a Revúcej Július Buchta. Negatívne skúsenosti však okrem regiónov Horehronie a Gemer majú aj iné samosprávy. Viac TU
https://www.zmos.sk/zmos-ziada-vladu-aby-navrhla-komplexne-riesenie-problemov-s-romskymi-komunitami--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

              

Dobrovoľní hasiči, ďakujeme vám! Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger vysoko ocenil prácu dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/dobrovolni-hasici-dakujeme-vam---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS A ZELENÁ VLNA RTVS
ZELENÁ VLNA RTVS oslovuje samosprávy. Dopravné spravodajstvo RTVS pod značkou ZELENÁ VLNA isto poznáte. Aktuálne dopravné správy môžete počúvať v autorádiách na Slovensku od jesene 2009. K rozhlasovým dopravným informáciám postupne pribudli sociálne siete, mobilná aplikácia a ranné televízne správy na Jednotke RTVS. Každá dopravná informácia je užitočná. ZELENÁ VLNA RTVS oslovuje samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zelena-vlna-rtvs-oslovuje-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

COVID
Od 2. augusta zostávajú všetky okresy zelené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 2. augusta sa rozdelenie okresov nemení, opäť budú všetky okresy zelené na základe Covid Automatu (stupeň monitoring). Viac TU
https://www.zmos.sk/od-2-augusta-zostavaju-vsetky-okresy-zelene-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Vyhláška ÚVZ SR – prehľad zmien.Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku, ktorou sa dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-sr-prehlad-zmien-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

Stanovisko ÚVZ SR k opravenému uzneseniu Ústavného súdu SR. Z opravy uznesenia Ústavného súdu vyplýva, že v paragrafe 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231 bola namietaná iba časť o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú tieto absolvovali do 9. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uvz-sr-k-opravenemu-uzneseniu-ustavneho-sudu-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Uzavretie výzvy na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program rozhodol o uzatvorení výzvy dňa 28.07.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavretie-vyzvy-na-podporu-verejnej-zelene-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Školenie pedagógov v rómskom jazyku
. Štátny pedagogický ústav, ktorý realizuje projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. Viac TU https://www.zmos.sk/skolenie-pedagogov-v-romskom-jazyku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie. Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie; škola a priestor, vplyv prostredia na vzdelávanie - pohľad architekta pomôže určiť prioritu. Viac TU https://www.zmos.sk/bezne-typizovane-skoly-sa-daju-zmenit-na-modernejsie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHANIČIE
Návrh „Interreg SR – ČR 2021-2027“ v procese SEA. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“ sa nachádza v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-interreg-sr-cr-2021-2027-v-procese-sea-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NOVÝ ÚRAD
Úrad pre správu zaisteného majetku začína svoju činnosť. S príchodom augusta začína oficiálne fungovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-pre-spravu-zaisteneho-majetku-zacina-svoju-cinnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ - Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná. Slovenským orgánom chýbajú presné a spoľahlivé údaje o prevoze nebezpečného a iného odpadu cez štátne hranice a pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru má naša krajina rezervy. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-kontrola-prevozu-odpadu-cez-hranice-je-nedostatocna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
V auguste pokračujú letné semináre k terénnej opatrovateľskej službe. Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS Vás pozýva aj v auguste na sériu informačných seminárov online formou na rôzne zaujímavé témy v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby terénnou formou. Viac TU https://www.zmos.sk/v-auguste-pokracuju-letne-seminare-k-terennej-opatrovatelskej-sluzbe-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Otvorenie páleničiarskej sezóny

publikované dňa 13. júl 2021


Zmena úradných hodín

publikované dňa 02. júl 2021


Výzva od LESY SR!

publikované dňa 01. júl 2021


Newsletter júl 2021

publikované dňa 01. júl 2021

29.7.2021

ZMOS
Workshop ZMOS k civilnej ochrane sprevádzal mimoriadny záujem účastníkov. Združenie miest a obcí Slovenska iba nedávno publikovalo sériu výsledkov zo svojho reprezentatívneho prieskumu k civilnej ochrane. Dnes na túto agendu nadväzovalo workshopom, ktorý reagoval na túto mimoriadne citlivú a nenahraditeľnú agendu. Viac TU https://www.zmos.sk/workshop-zmos-k-civilnej-ochrane-sprevadzal-mimoriadny-zaujem-ucastnikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Komunálny Spravodajca ZMOS k základnému postupu pri projektoch a pozemkoch vo vlastníctve SPF. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu ZMOS. Ide o pomôcku vypracovanú Slovenským pozemkovým fondom. Viac TU https://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-zmos-k-zakladnemu-postupu-pri-projektoch-a-pozemkoch-vo-vlastnictve-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Usmernenie hlavného hygienika k postupom pri organizácii zotavovacích podujatí. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-postupom-pri-organizacii-zotavovacich-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Okresy s nízkym percentom zaočkovanosti budú problémom aj pre školy. V septembri sa žiaci opäť vrátia do škôl. Vzhľadom na postupné šírenie delta variantu však na školách môžu vznikať ohniská nákazy. Vtedy v zmysle platných pravidiel RÚVZ uzavrie príslušné triedy. Výskyt ohnísk môže zmierniť zaočkovanosť v okresoch. Očkovaním totiž nielen znižujeme riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale aj znížime aj riziko prenosu vírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/okresy-s-nizkym-percentom-zaockovanosti-budu-problemom-aj-pre-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa. Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení. To všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva. Cieľom je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní, ktoré budú poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Viac TU
https://www.zmos.sk/zmenou-poradenskeho-systemu-ziska-podporu-kazde-jedno-dieta--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov rozšírená o detašované pracoviská. Ministerstvo vnútra SR zriadilo počas tohto leta zriadilo osem detašovaných pracovísk  informačných kancelárii pre obete trestných činov, v okresoch Michalovce, Dunajská Streda, Poprad, Prievidza, Lučenec, Ružomberok, Levice a Malacky. Viac TU https://www.zmos.sk/siet-informacnych-kancelarii-pre-obete-trestnych-cinov-rozsirena-o-detasovane-pracoviska--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

HAZARD
Rozhodnutie úradu: Kvízomaty sú jednoznačne hazardnými hrami! Úrad pre reguláciu hazardných hier upozorňuje všetkých prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení na skutočnosť, že právoplatným rozhodnutím úradu boli tzv. kvízomaty typu FUTURA a iSTARS označené za hazardné hry. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-uradu-kvizomaty-su-jednoznacne-hazardnymi-hrami---oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Konzultácie EÚ k ceste transformácie cestovného ruchu do roku 2030. Komisia vyzýva zainteresované subjekty, aby sa zúčastnili na procese spoluvytvárania agendy EÚ pre cestovný ruch a podieľali sa na návrhoch konkrétnych aktivít, cieľov a záväzkov na odvetvovej, národnej a regionálnej úrovni ekosystému cestovného ruchu. Online dotazník je možné vyplniť do 15. septembra 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/konzultacie-eu-k-ceste-transformacie-cestovneho-ruchu-do-roku-2030--oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.7.2021

ZMOS
ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu. Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. V liste upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim eurofondovým obdobím a rovnako aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych investičných a štrukturálnych fondov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-eurofondovu-depresiu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Parlament schválil novelu o Covid preukazoch. Úrad verejnéhohttps://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616 zdravotníctva SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v nedeľu schválili poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-o-covid-preukazoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort školstva podporuje zmierňovanie dopadov v dôsledku pandémie COVID-19. Ministerstvo školstva kontinuálne podporuje zmierňovanie dopadov v oblasti vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej digitálnej transformácie škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-podporuje-zmiernovanie-dopadov-v-dosledku-pandemie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy. Dávame do pozornosti dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac TU https://www.zmos.sk/dodatok-c-9-k-svp-pre-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Monitoring odpadových vôd na Slovensku. Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze. Viac TU https://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTOVÁ VÝZVA
Výzva na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-boj-proti-dezinformaciam-a-rozvoj-informacnej-gramotnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MOBILITA
Európsky týždeň mobility – workshop - udržateľná mobilita v mestách a obciach. Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na online workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach venovaný téme Príprava podujatí a trvalých opatrení pre kampaň ETM 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-mobility-workshop-udrzatelna-mobilita-v-mestach-a-obciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európsky výbor regiónov: Cezhraničná spolupráca v popredí politickej agendy EÚ. Európsky výbor regiónov v poslednom období poukazuje na význam cezhraničnej spolupráce v budúcej integrácii EÚ. Pri tejto príležitosti zorganizoval Konferenciu o budúcnosti cezhraničnej spolupráce a na poslednom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce s cieľom podporiť diskusie o tejto téme  v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnosti EÚ“. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-cezhranicna-spolupraca-v-popredi-politickej-agendy-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: Zjednodušujeme pravidlá štátnej pomoci. Komisia prijala minulá týždeň rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Komisie a nové možností vykonávania na podporu zelenej a digitálnej transformácie a obnovy po pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zjednodusujeme-pravidla-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.7.2021

ZMOS
ZMOS: Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné. Problémom sú financie. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-investicie-v-civilnej-ochrane-su-pre-samospravy-nevyhnutne-problemom-su-financie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Nové vyhlášky ÚVZ SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové vyhlášky. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Európska bezpečnostná pečať COVID-19 v cestovnom ruchu. Túto letnú sezónu sa môžete stretnúť v zariadeniach a v službách cestovného ruchu v krajinách Európy so značkou bezpečnostnej pečate, ktorá je zárukou Vašej bezpečnej dovolenky. Na podnet Európskej komisie vypracoval Európsky výbor pre normalizáciu európske normalizačné dokumenty) na protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 v  cestovnom ruchu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-bezpecnostna-pecat-covid-19-v-cestovnom-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT
Od januára 2022 sa ruší 21 okruhov výpisov a potvrdení. Národná rada finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravil rezort informatizácie. Od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie, či tlač dokumentov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-januara-2022-sa-rusi-21-okruhov-vypisov-a-potvrdeni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENERGETIKA A KLÍMA
Meníte dodávateľa kvôli lepšej cene? Stalo sa Vám, že po tom, čo ste sa rozhodli a podpísali zmluvu s novým dodávateľom energie, vás osloví pôvodný dodávateľ s ponukou ešte lepšej ceny? Dávame vám do pozornosti infografiku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  s odporučeniami ako postupovať pri zmene dodávateľa energie. Viac TU https://www.zmos.sk/menite-dodavatela-kvoli-lepsej-cene-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SIEA - Informačný seminár – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Viac TU https://www.zmos.sk/siea-informacny-seminar-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva na finančnú pomoc: Klíma nás spája. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu: Klíma nás spája. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-financnu-pomoc-klima-nas-spaja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Najvyššie kontrolné inštitúcie v EÚ zareagovali na pandémiu rýchlo. Jedným z jej mnohých dosahov pandémie covid-19 je i to, že pandémia tiež zásadne ovplyvnila prácu najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ. Tie reagovali rýchlo a na posúdenie a kontrolu reakcie na krízu pridelili značný objem prostriedkov. Zhrnutie auditov, ktoré minulý týždeň vydal Kontaktný výbor NKI EÚ, uvádza prehľad audítorskej práce vykonanej v súvislosti s pandémiou COVID-19 a publikovanej v roku 2020 najvyššími kontrolnými inštitúciami EÚ. Viac TU
https://www.zmos.sk/najvyssie-kontrolne-institucie-v-eu-zareagovali-na-pandemiu-rychlo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDOVÁ VÝZVA
Výzva na spolufinancovanie schválených projektov programu Nástroj na prepájanie Európy 2014-2020. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom. Žiadosť o podporu  je možné poslať do 23. septembra 2021. Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vysoké školy a firmy. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-spolufinancovanie-schvalenych-projektov-programu-nastroj-na-prepajanie-europy-2014-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Na budovanie kultúrnych a kreatívnych centier 85 miliónov eur
. Rezort kultúry prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier od východu po západ Slovenska. Ministerstvo kultúry tak prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a podporu tvorivého potenciálu študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, umelcov, kreatívnych pracovníkov, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Centrá zároveň podporia rozvoj malého a stredného podnikania, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v regiónoch. Viac TU https://www.zmos.sk/na-budovanie-kulturnych-a-kreativnych-centier-85-milionov-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

22.7.2021

ZMOS
ZMOS: V rámci varovania samosprávy najviac využívajú rozhlas a sirény. Varovné systémy sú prvým jasným signálom mobilizácie v rámci civilnej ochrany. Dokážu predchádzať nárastu škôd na zdraví aj majetku. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, ktoré systémy varovania obyvateľstva využívajú samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-v-ramci-varovania-samospravy-najviac-vyuzivaju-rozhlas-a-sireny--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

ZMOS organizuje workshop k problematike civilnej ochrany v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku Civilnej ochrany v samospráve a operatívne krízové riadenia - "Bezpečná samospráva." Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-workshop-k-problematike-civilnej-ochrany-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

COVID
Detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Viac TU https://www.zmos.sk/detaily-k-ockovacej-premii-a-k-sprostredkovatelskemu-bonusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Antigénové testovanie bude spoplatnené. V utorok 20. júla sa na koaličnej rade dohodlo, že od 9. augusta budú antigénové testy stáť 5 eur. Testy budú nemocnice dostávať zo Správy štátnych hmotných rezerv, avšak o počte bezplatných PCR testov sa ešte nedohodlo. Viac TU https://www.zmos.sk/antigenove-testovanie-bude-spoplatnene-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               VLÁDA
               Informácia z rokovania vlády. V stredu 21. júla rokovala vláda o nasledovných materiáloch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-5/mid/405616/.html#m_405616

 

IROP
IROP: Aktualizácia výzvy na zvyšovanie infraštruktúry MŠ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-zvysovanie-infrastruktury-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ
Videorozhovor NKÚ SR. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil nový video rozhovor  s Ľubicou Gazdovou generálnou riaditeľkou Kanceláriu predsedu NKÚ a zároveň mentorkou Iniciatívy rozvoja INTOSAI v rámci auditu SDGs. Viac TU https://www.zmos.sk/videorozhovor-nku-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Na Slovensku nové 3 chránené areály, 2 prírodné rezervácie a jedna národná rezervácia. Na Slovensku vzniknú ďalšie tri chránené areály – Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, dve prírodné rezervácie – Brezové a Pokoradzské jazierka a národná prírodná rezervácia Plavno. Vyplýva to z materiálov, ktoré minulý týždeň schválila vláda. Status chránených území nadobudnú 1. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/na-slovensku-nove-3-chranene-arealy-2-prirodne-rezervacie-a-jedna-narodna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zapojte sa do tretieho ročníka projektu Klíma nás spája. Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 eur na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách. Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Prihlášku do projektu je potrebné poslať do 15. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-tretieho-rocnika-projektu-klima-nas-spaja-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Výzva v Programe pre mládež 2014-2021. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021, v rámci Programu mládežníckej politiky. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobia  v štruktúrach  zastupujúcich  záujmy  mládeže,  resp.  uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na  celoštátnej  úrovni a spadajú do definície „národnej rady mládeže“. Termín na predloženie žiadosti je do 10. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-v-programe-pre-mladez-2014-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK

Európska komisia: Zosúladenie hospodárstva a spoločnosti EÚ s klimatickými cieľmi. Európska komisia predstavila rozsiahly balík legislatívnych návrhov, ktoré majú EÚ pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a dosiahnuť cieľ, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Akých oblastí sa nové návrhy dotýkajú? Aké zmeny prináša? Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zosuladenie-hospodarstva-a-spolocnosti-eu-s-klimatickymi-cielmi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.7.2021
              

ZMOS
ZMOS: Podľa prieskumu by mala byť civilná ochrana v pôsobnosti štátu, ale chýbajú zdroje. Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom reprezentatívnom prieskume medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí sústredilo na viaceré aspekty civilnej ochrany. Dáta naznačujú, akým smerom je potrebné orientovať pozornosť na zvýšenie efektivity činnosti civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-podla-prieskumu-by-mala-byt-civilna-ochrana-v-posobnosti-statu-ale-chybaju-zdroje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SODB 2021
ZMOS upozorňuje v súvislosti so SODB 2021. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že v zmysle projektu OCHRANA ZRANITEĽNÝCH V ČASE ASITOVANÉHO SČÍTANIA sledujeme pokusy o podvody v súvislosti so SODB 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-v-suvislosti-so-sodb-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Preventívne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej webovej stránke preventívne opatrenia súvisiace s Covid automatom, nakoľko sú aktuálne všetky okresy zaradené do zelenej farby. Viac TU https://www.zmos.sk/preventivne-opatrenia-uvz--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Podmienky vstupu do Českej republiky. Od 19. júla 2021 došlo k úprave pravidiel vstupu do ČR. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár sa vzťahuje na všetky krajiny, vrátane zelených. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-podmienky-vstupu-do-ceskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Podmienky vstupu do Poľska a opatrenia proti šíreniu COVID-19. Od 17. júla musia osoby prekračujúce štátnu hranicu Poľskej republiky lietadlom vyplniť v elektronickej podobe lokalizačnú kartu cestujúceho, ak to nie je možné, vyplnia papierovú verziu lokalizačnej karty poskytnutú personálom lietadla. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-podmienky-vstupu-do-polska-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVY MOPS
Predĺženie 1. hodnotiaceho kola výzvy MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov výzvy miestnej občianskej poriadkovej služby, že pôvodný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola výzvy 26. júla 2021 sa bude predlžovať o minimálne 7 pracovných dní. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-1-hodnotiaceho-kola-vyzvy-mops--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO A ŠPORT
Rezort školstva posilnil online vzdelávaciu platformu o nové edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. Rezort školstva posilnil online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-posilnil-online-vzdelavaciu-platformu-o-nove-edukacne-videa-v-roznych-jazykovych-mutaciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Pomoc profesionálnemu a amatérskemu športu po pandémii. Ministerstvo financií SR podáva pomocnú ruku ďalšiemu pandémiou zasiahnutému sektoru a to športu. Včera uvoľnilo takmer 10 miliónov eur pre Fond na podporu športu, z ktorého podporí sektor profesionálneho športu, ale aj amatérskeho športu. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-profesionalnemu-a-amaterskemu-sportu-po-pandemii--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

20.7.2021

ZMOS
ZMOS: Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany. Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vacsina-samosprav-ma-krizove-staby-civilnej-ochrany--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Samosprávy sa ešte môžu zapojiť do mapovania detských ihrísk. Združenie miest a obcí Slovenska samosprávam pripomína, že ešte stále je možnosť zapojiť sa do mapovania stavu detských ihrísk. je to snaha rezortu hospodárstva, na základe ktorej, na základe informácií z miest a obcí bude rezort nastavovať ďalšie nevyhnutné procesy v tejto oblasti. Inými slovami, bez kvalitných dát nebudú úspešné riešenia. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-sa-este-mozu-zapojit-do-mapovania-detskych-ihrisk-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

 

COVID
Opatrenia pri vstupe na územie Slovenska od 19. júla 2021. ÚVZ SR vydal novú vyhlášku v nadväznosti na to, ako Ústavný súd v stredu 14. 7. 2021 pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o pravidlách na hraniciach pri návrate zo zahraničia, ktorá bola platná od 9. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-pri-vstupe-na-uzemie-slovenska-od-19-jula-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Podpora návštevnosti horských lokalít pomocou Turistického semaforu. Webová aplikácia s názvom Turistický semafor pomáha turistom získať informácie o husto navštevovaných lokalitách národných parkov a chránených krajinných oblastiach. Turistický semafor spustilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Do Turistického semafora zapracovali už aj celodennú aktualizáciu údajov. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-navstevnosti-horskych-lokalit-pomocou-turistickeho-semaforu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VÝZVA – ENERGETIKA
OP KŽP: Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Viac TU https://www.zmos.sk/op-kzp-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Maďarsko – hraničné priechody a čakacie doby. Orientačné informácie o čakacích dobách na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície, kde sú uvedené hraničné priechody s dobou čakania viac ako 15 min. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-madarsko-hranicne-priechody-a-cakacie-doby--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ENVIRO
Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Európska environmentálna agentúra spustila Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Vďaka nemu máte teraz možnosť skontrolovať kvalitu ovzdušia za posledné dva roky v meste v ktorom žijete, a porovnať ju s inými európskymi mestami. Viac TU https://www.zmos.sk/prehliadac-kvality-ovzdusia-europskych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EK
Európsky týždeň udržateľného rozvoja 2021. Európsky týždeň udržateľného rozvoja (European Sustainable Development Week – ESDW) je celoeurópskou iniciatívou, ktorej cieľom je predstaviť a zviditeľniť aktivity, projekty podporujúce 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijalo OSN v roku 2015. Tento rok sa bude konať od 20. do 26. septembra a naviaže na úspešný ročník 2020, v rámci ktorého sa konalo 4 065 aktivít v 25 krajinách EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-udrzatelneho-rozvoja-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska komisia: Nová stratégia na ochranu a obnovu lesov EÚ. Európska komisia prijala minulý týždeň novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ktorá je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-nova-strategia-na-ochranu-a-obnovu-lesov-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.7.2021

ZMOS

ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach. Stále viac sa ukazuje, že dostupnosť týchto služieb má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-dostupnost-socialnych-a-zdravotnickych-sluzieb-v-obciach-a-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 12. júla 76 zelených okresov a 3 žlté podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 12. júla bude takmer celé Slovensko – 76 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), len tri okresy – Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice zostávajú v žltej farbe (I. stupeň ostražitosti). Viac TU https://www.zmos.sk/od-12-jula-76-zelenych-okresov-a-3-zlte-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Cezhraničie: Nové podmienky vstupu do Českej republiky. Od 9. júla 2021 dochádza k zmene pravidiel návratu do ČR pre osoby s ukončeným očkovaním a osoby s prekonaným ochorením COVID-19 - bez nutnosti testov, len s podmienkou vyplniť príjazdový formulár, deti do 6 rokov veku bez nutnosti testov a vyplnenia príjazdového formulára, ostatné osoby s povinnosťou testov. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-nove-podmienky-vstupu-do-ceskej-republiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové finančné opatrenia v súvislosti s pandémiou. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-financne-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 6. 7. 2021. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 6. 7. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-6-7-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-organizacii-letnej-skoly-a-skolskeho-klubu-deti-pocas-letnych-prazdnin--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

ENVIROFOND
Prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu.  Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-ziadatelov-o-poskytnutie-prispevku-z-environmentalneho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PARLAMENT

Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Poslanci NR SR schválili poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-fonde-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-podpore-obnovitelnych-zdrojov-energie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CEZHRANIČIE
Cezhraničie: Verejná konzultácia k Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Prebiehať budú od 9. júla do 22. augusta 2021. Svoje pripomienky a názor môžete vyjadriť prostredníctvom formulára v slovenskom aj v poľskom jazyku. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-verejna-konzultacia-k-interreg-polsko-slovensko-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Iniciatíva Trojmoria je pre Slovensko strategická. Iniciatívy Trojmorie: Nadnárodná spolupráca otvára možnosti k veľkým inovačným projektom. Spolupráca medzi severom a juhom Európy je pre Slovensko strategická. Viac TU https://www.zmos.sk/iniciativa-trojmoria-je-pre-slovensko-strategicka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.7.2021

ZMOS

DEŇ KOMUNÁLU v ľubovnianskom regióne. Aj napriek letným prázdninám Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v DŇOCH KOMUNÁLU. Vo štvrtok 8. júla sa podujatie uskutočnilo vďaka spolupráci s Ľubovnianskym regionálnym združením miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-lubovnianskom-regione--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Liptovskí primátori a starostovia sa stretli v Závažnej Porube. Primátori a starostovia obcí z okresu Liptovský Mikuláš sa stretli na zasadnutí Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL). Viac TU https://www.zmos.sk/liptovski-primatori-a-starostovia-sa-stretli-v-zavaznej-porube--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Okrúhlym stolom sme podporili transfer ďalších skúseností na Ukrajinu. V stredu 7. júla 2021 sa uskutočnilo ďalšie z podujatí v rámci slovensko-ukrajinského projektu „Slovensko - ukrajinská cezhraničná spolupráca“. Podujatie sa uskutočnilo formou online ,,okrúhleho stola“, čo vytvorilo priestor na širšiu diskusiu problematiky hospodárskeho rozvoja na miestnej úrovni z pohľadu rôznych úrovni riadenia. Podujatie organizoval ukrajinský projektový partner Ukrajinské združenie miest (AUC) v expertnej spolupráci so ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/okruhlym-stolom-sme-podporili-transfer-dalsich-skusenosti-na-ukrajinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID
Od 9. júla platia nové pravidlá vstupu na Slovensko. Rezort vnútra informuje, že od pondelka  9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody. Taktiež informuje, že od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu  a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či  prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná.  Otvorené budú všetky hraničné priechody. Viac TU https://www.zmos.sk/od-9-jula-platia-nove-pravidla-vstupu-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Kontroly na hraniciach posilnia. Ministerstvo vnútra informuje prostredníctvom svojho webu o kontrolách na hraniciach, kde polícii pomôže aj finančná správa a väzenská a justičná stráž. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-hraniciach-posilnia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Vyhláška ÚVZ účinná od 9. júla. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke novú vyhlášku 226/2021 V. v. SR (PDF) - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-ucinna-od-9-jula-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Registrácia do eHranice už 30 dní pred príchodom na Slovensko. Do eHranice je možné zaregistrovať sa 30 dní pred príchodom na Slovensko. Pri príchode na Slovensko je každý povinný zaregistrovať sa v aplikácii eHranica a následne sa registráciou preukázať na hraniciach pri návrate. Viac TU https://www.zmos.sk/registracia-do-ehranice-uz-30-dni-pred-prichodom-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Ministerstvo školstva iniciuje očkovanie v MRK. Ministerstvo školstva presadilo prednostné očkovanie učiteľov, študentov vysokých škôl či očkovanie cez výjazdové tímy. Aktuálne iniciuje očkovanie aj v marginalizovaných skupinách. Cieľom je vytvoriť na školách od septembra bezpečné prostredie. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-iniciuje-ockovanie-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NKÚ

3. ročník Letného štúdia NKÚ SR. Zákulisie sveta najvyšších kontrolných inštitúcii poodhaľuje tretí ročník Letného štúdia NKÚ SR. Rozhovory so slovenskými i zahraničnými respondentami o fungovaní kontroly a auditu v Európe i na Slovensku, budú zverejňované na sociálnych sieťach – prioritne YouTube kanále úradu týždenne počas celého leta. Viac TU https://www.zmos.sk/3-rocnik-letneho-studia-nku-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

CIVILNÁ OCHRANA
Skúška sirén civilnej ochrany. Rezort vnútra informuje, že v piatok 9. júla  prebehne pravidelná skúška sirén civilnej ochrany. Viac TU https://www.zmos.sk/skuska-siren-civilnej-ochrany-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Vojenský LetoFest v piatich slovenských mestách. Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR pripravujú sériu piatich letných hudobných festivalov. Vojenský LetoFest sa uskutoční v priebehu júla a augusta postupne na Zemplínskej Šírave, v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Banskej Štiavnici a Piešťanoch. Viac TU https://www.zmos.sk/vojensky-letofest-v-piatich-slovenskych-mestach-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

8.7.2021

ZMOS

DEŇ KOMUNÁLU v Sabinove o vidieku a medziobecnej spolupráci. Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Regionálnym združením miest a obcí Horná Torysa dnes v Sabinove usporiadali DEŇ KOMUNÁLU. Súčasťou podujatia bola aj agenda nájomných bytov a výstavba zariadení sociálnych služieb za účasti predstaviteľov Štátneho fondu rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-sabinove-o-vidieku-a-medziobecnej-spolupraci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Členovia RZMO Spiša sa stretli s expertmi ZMOS. Bohatý program čakal na účastníkov DŇA KOMUNÁLU, ktorý bol spoločným pracovným stretnutím členov Regionálneho združenia miest a obcí Spiša so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/clenovia-rzmo-spisa-sa-stretli-s-expertmi-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Zmena podmienok vstupu na územie SR od 9. júla 2021. Od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor, ktorý reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu
 a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či prichádzajúca osoba je alebo nie je zaočkovaná. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-podmienok-vstupu-na-uzemie-sr-od-9-jula-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

   VLÁDA
   Informácia z rokovania vlády. V stredu 7. júla rokovala vláda SR aj o nasledovných materiáloch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda schválila obmedzenie eurocentových mincí. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila návrh zákona o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 eurocentových mincí použitím podobných princípov ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-obmedzenie-eurocentovych-minci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda schválila návrh zákona o správe daní. Vláda v stredu 7. júla na svojom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-sprave-dani-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKT NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Výzva na podporu opatrovateľskej služby II
. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora opatrovateľskej služby II. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dnes 7.7.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 9.8.2021 a 2. kola dňa 31.8.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-opatrovatelskej-sluzby-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v programe Domáce a rodovo podmienené násilie. Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF02) - Podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí. Termín uzatvorenia výzvy je 6. augusta 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-programe-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie--oznam/mid/405616/.html#m_405616


EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami. Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Viac TU
https://www.zmos.sk/eu-pripravuje-viziu-pre-vidiecke-oblasti-spolu-s-miestnymi-samospravami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Podľa Eurobarometra sú klimatické zmeny veľmi závažným problémom pre 77% Slovákov. Viac ako tri štvrtiny opýtaných Slovákov (77 %) považujú klimatické zmeny v súčasnosti za veľmi závažný problém. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podla-eurobarometra-su-klimaticke-zmeny-velmi-zavaznym-problemom-pre-77-slovakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.7.2021

ZMOS

Zásielkovňa – partner ZMOS - kúpila kuriérsku spoločnosť ReMax Courier Service. Spoločnosť Zásielkovňa, ktorá je partnerom Združenia miest a obcí Slovenska kúpou Remax Courier Service bude poskytovať komplexné kuriérskej služby vo vlastnej réžii. Viac TU https://www.zmos.sk/zasielkovna-partner-zmos-kupila-kuriersku-spolocnost-remax-courier-service--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID
Dovolenkujte bezpečne a zodpovedne vďaka európskym GreenPassom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo aplikáciu, v ktorej budete mať Digitálne COVID preukazy EÚ stále po ruke. Viac TU
https://www.zmos.sk/dovolenkujte-bezpecne-a-zodpovedne-vdaka-europskym-greenpassom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Vláda schválila návrh zákona o
 VO. Vláda v stredu 30. júna schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-schvalila-navrh-zakona-o-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO
ÚVO prináša júnové číslo „ÚVOdzoviek“. Úrad pre verejné obstarávanie - Aktuálne číslo mesačníka ÚVOdzovky je venované téme Opis predmetu zákazky a najmä problematike predkladania ekvivalentných riešení. Viac TU
https://www.zmos.sk/uvo-prinasa-junove-cislo-uvodzoviek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA
Bilancia štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o bilancii štátneho rozpočtu ku koncu júna 2021. Podľa zverejnených údajov príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 690,2 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 198,4 mil. eur. Viac TU
https://www.zmos.sk/bilancia-statneho-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Posledné dni na podanie daňového priznania. Finančná správa SR prostredníctvom svojej webovej stránky informuje, že ostávajú posledné dni na podanie odloženého daňového priznania. V prípade, ak si klienti nevedia dať rady, môžu sa obrátiť na call centrum Finančnej správy SR. Viac TU https://www.zmos.sk/posledne-dni-na-podanie-danoveho-priznania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie prerozdelenie zdrojov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom. Ministerstvo kultúry pokračuje v prerozdeľovaní financií vo svojom dotačnom programe Obnovme si svoj dom. Pre sedem národných kultúrnych pamiatok v rámci podprogramu OSSD 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy vyčlení viac ako 4 milióny eur. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-prerozdelenie-zdrojov-v-dotacnom-programe-obnovme-si-svoj-dom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VIDIEK
Na Slovenku je 21 obcí a relatívne veľký počet menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách bez internetu. MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGA. Podľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 2020 pokryté všetky obce Slovenska kvalitnejším internetom. Viac TU
https://www.zmos.sk/na-slovenku-je-21-obci-a-relativne-velky-pocet-mensich-obci-v-geograficky-znevyhodnenych-lokalitach-bez-internetu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Európska komisia: Za silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Európska komisia včera predložila dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré môžu tieto regióny využiť. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-za-silnejsie-prepojene-odolne-a-prosperujuce-vidiecke-oblasti-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

MOPS
Zverejnenie FAQ k výzve MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo často kladených otázok "FAQ k výzve zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v MRK. Viac TU
https://www.zmos.sk/zverejnenie-faq-k-vyzve-mops--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SÚŤAZ
Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti. Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese:
 enviromesto@sazp.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na 16. júla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/cas-na-prihlasenie-sa-do-sutaze-enviromesto-sa-krati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

1.7.2021

ZMOS

ZMOS organizoval workshop ku kompetenčnej výbave komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo v dňoch 29. a 30. júna 2021 informačný workshop k návrhu Novej kompetenčnej výbavy komunálu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizoval-workshop-ku-kompetencnej-vybave-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Koncoročné vysvedčenie si prevezme vyše 480-tisíc žiakov ZŠ. Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700-tisíc žiakov. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56-tisíc prváčikov. Viac TU https://www.zmos.sk/koncorocne-vysvedcenie-si-prevezme-vyse-480-tisic-ziakov-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kvalita vyučovania slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých žiakov na Slovensku, bez ohľadu k akej národnosti sa hlásia. Zlepšiť edukačný proces konkrétne na školách s vyučovacím jazykom maďarským pomôže vytvorenie Metodického modelu pre školy či následné poradenstvo, ktoré bude poskytovať Metodicko-pedagogické centrum. To sú konkrétne kroky, ktoré vyplývajú z národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským". Viac TU https://www.zmos.sk/kvali ta-vyucovania-slovenskeho-jazyka-na-skolach-s-vyucovacim-jazykom-madarskym--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IUVENTA zakončila školský rok celoštátnymi kolami predmetových olympiád. Stretnutie najlepších mladých botanikov, zoológov a geológov na celoštátnom kole Biologickej olympiády - najlepší mladí botanici, zoológovi a geológovia zo základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska v dňoch 16 – 17. 6. 2021 súťažili na celoštátnom kole Biologickej olympiády, kategórie E. Súťaž bola tento rok v online formáte. Viac TU https://www.zmos.sk/iuventa-zakoncila-skolsky-rok-celostatnymi-kolami-predmetovych-olympiad--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z rokovania vlády. V stredu 30. júna rokovala vláda aj o nasledovných bodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-4/mid/405616/.html#m_405616

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie. Vláda SR v stredu schválila na svojom rokovaní Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysuju-sa-prispevky-na-opatrovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Zvýšenie životného minima od 1. júla. Sociálna poisťovňa informuje o zmene výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Viac TU https://www.zmos.sk/zvysenie-zivotneho-minima-od-1-jula-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Rezort práce informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o možnostiach čerpania dovolenky. Viac TU https://www.zmos.sk/cerpanie-dovolenky-podla-zakonnika-prace--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENERGETIKA
Na budúci rok bude možné pripojiť 95 MW nových zelených zdrojov. Ministerstvo hospodárstva SR určilo na budúci rok limity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a lokálnych zdrojov. Viac TU https://www.zmos.sk/na-buduci-rok-bude-mozne-pripojit-95-mw-novych-zelenych-zdrojov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konferencia o vodíku v doprave. Je vodík cestou k zníženiu emisnej záťaže a k dosiahnutiu energetickej neutrality ? Prevyšujú benefity investované náklady? Kde sa nachádza v SMART riešeniach/technológiách Slovensko? Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR spolu s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) bude koncom roka organizovať konferenciu "Vodíkové technológie v doprave - Pripravení na budúcnosť", ktorej hlavnou témou bude práve vodíková budúcnosť, aktuálne využitie vodíka, či budúce výzvy v inteligentnej mobilite. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-vodiku-v-doprave-oznam/mid/405 616/.html#m_405616

ENVIRO
Inšpirujte sa projektami zlepšujúcimi kvalitu ovzdušia. Pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrávajú dôležitú úlohu regionálne aj miestne samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujte-sa-projektami-zlepsujucimi-kvalitu-ovzdusia--oznam/mid/405616/.html#m_405616