Novinky z diania v obci

O z n á m e n i e

publikované dňa 14. august 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lukovištiach Uznesením č:130/2018 zo dňa 28.06.2018

schvaľuje

Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do samosprávy obcí:
1 volebný obvod- tvorí obec Lukovištia
Počet poslancov v obvode č. 1- 5 pre obec Lukovištia


Výkup padaných jabĺk

publikované dňa 25. júl 2018

Vykup jablk


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 19. júl 2018


Voľby do orgánov samospráv obcí

publikované dňa 11. júl 2018

Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí

Obec Lukovištia mala ku dňu vyhlásenia volieb 169 obyvateľov.


Zmena úradných hodín

publikované dňa 04. júl 2018


Športové odpoludnie

publikované dňa 03. júl 2018

Lukovištia futbal - plagát


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. jún 2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. septembra 2018 (štvrtok) o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Oznámenie

publikované dňa 15. jún 2018

Obec Lukovištia oznamuje, že od 01.08.2018 je k dispozícii  2-izbový byt v obecnej bytovke.

Žiadosti zasielať na adresu Obec Lukovištia, 980 26 Lukovištia 26 V termíne do 28.06.2018