Novinky z diania v obci

Poďakovanie

publikované dňa 12. marec 2018

„ Z cudziny tulák, vkročil som na ňu bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou ...“

V piatok 9. marca 2018 sa v obci Lukovištia konala pietna spomienka 60. výročia úmrtia slávneho rodáka, národného umelca, básnika Ivana Kraska, vlastným menom Ing. Jána Bottu.
Spomienková slávnosť sa začala v miestnom cintoríne, mieste posledného odpočinku básnika Fujarovým rozfukom p. Dušana Cebera, básnickým prednesom Ing. Milany Jutkovej , ktorá bola zároveň aj moderátorkou podujatia a príhovorom starostky obce Aleny Segedyovej. Zavŕšením pietnej spomienky bolo položenie vencov a kytíc na hrob básnika.
Z cintorína sa celý sprievod presunul pred rodný dom do Parku Ivana Kraska, kde bola tiež položená kytica k buste.
Hlavný program pokračoval v evanjelickom kostole vystúpením mužského speváckeho Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom pod názvom Moje piesne. Hlboké vyznanie básnikovi sprievodným slovom a recitáciami bolo precítené vystúpenie profesora Juraja Sarvaša. Pozdravom sa prezentoval aj námestný farár Mgr. Vladimír Ticháň s fujarou, prítomným sa prihovorila aj seniorka rimavskosobotského seniorátu Mgr. Viktória Lisáková, ktorá všetkých požehnala.
Po občerstvení básnickým slovom a piesňami boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie do kultúrneho domu, kde spomienka pokračovala rozhovormi občanov, rodákov a hostí.
Veľmi nás teší, že v tak malej ale malebnej obci sa stretli milovníci „kultúrneho dedičstva“, básne, veršov a uctenia si pamiatky nášho velikána, rodáka Ivana Kraska a jeho tvorby s prispením Banskobystrického samosprávneho kraja.
Je to za nami, preto sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať profesorovi Jurajovi Sarvašovi, mužskému speváckemu oktetu Danubius Octet Singers s dirigentom D. Simandlom. Dušanovi Ceberovi,Ing. Milane Jutkovej, Mgr. Vladimírovi Ticháňovi, Mgr. Viktórii Lisákovej a Mgr. Kataríne Devečkovej, vnučke básnika Mgr. Jane Bujnovej a vnukovi Ivanovi Bottovi, vedúcej odboru školstva OÚ Banská Bystrica Mgr. Oľge Búryovej, Mgr. Monike Koncošovej zo SOŠ a jej delegáciou z Tisovca a Rim. Píly, Mgr. Miroslave Štefánikovej, riaditeľke EGT Tisovec s jej delegáciou, Mgr. Husztymu so žiakmi z SOŠ technickej a agropotravinárskej z Rim.Soboty, Mgr. Beate Kováčovej so žiakmi z gymnázia Ivana Kraska z Rim.Soboty, Mgr. Erike Juhászovej so žiakmi z obchodnej akadémie z Rim.Soboty, riaditeľke GMOSu Mgr. Kišákovej, riaditeľke MS Ingrid Šulkovej s delegáciou z Rim.Soboty, starostom z Bottova a Babinca, všetkým občanom, rodákom , účastníkom podujatia. V neposlednom rade sa chcem srdečne poďakovať hlavne tým, ktorí svojou prácou prispeli k zdarnému priebehu celej akcie aj s občerstvením.

Za pomoc a spoluprácu sa veľmi chcem poďakovať sponzorom zo Sekopolu s.r.o Lukovištia, Ing. Júliusovi Šimonovi, Ing. Petrovi Gulikovy, Miroslavovi Juhásovi z MIVEPek, JUDr. Jozefovi Šimkovi, pracovníčkam MAS Malohont, Júliusovi Sendreiovi a Ottovi Mišurákovi a Mgr. Jozefovi Mitterovi.

Všetkým ešte raz srdečná vďaka v mene občanov obce Lukovištia.


60. výročie úmrtia Ivana Kraska

publikované dňa 19. február 2018


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 19. február 2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. februára 2018 o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


PF`2018

publikované dňa 22. december 2017


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 11. december 2017

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14. decembra o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Oznámenie o zámere

publikované dňa 28. november 2017


Tášikové cenglike

publikované dňa 23. november 2017

A zase sme tu mali oslavy príchodu zimy. V piatok 1.12.2017 sa naši spoluobčania stretli v kultúrnom dome v Lukovištiach. Začali sme náš program pozdravom a blahoželaním našim milým jubilantom, ktorí v roku 2017 oslávili okrúhle životné jubileum.

Program pokračoval podávaním kapustnice a starostkiným punčom, zákuskami a teplým čajíkom a čakali sme spolu s našimi najmenšími na príchod Mikuláša a anjelika.

Všetky naše detičky zarecitovali alebo zaspievali a dostali od Mikuláša sladký balíček. So zapálenými prskavkami ho odprevadili na ďalšiu cestu.

Po odchode sa v sále rozprúdila družná debata a šantenie detí nemalo konca kraja. Najväčšiu radosť mali z praskania balónikov, pastieliek a omaľovánok, ktoré pre nich zabezpečila spoločnosť Brantner s.r.o Rimavská Sobota.

Veríme, že akcia sa vydarila a budeme v tom aj v budúcnosti pokračovať.

Naše poďakovanie patrí spoločnostiam Brantner Gemer,s.r.o Rimavská Sobota, Sekopolu a.s Lukovištia ako aj všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu podieľali.

Fotogaléria

Tasikove cenglike


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 19. november 2017

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23. novembra 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe