Novinky z diania v obci

Lukovišťský kalíščok - vyhodnotenie

publikované dňa 18. júl 2017


POĎAKOVANIE

publikované dňa 17. júl 2017

Tak už sa to udialo. V sobotu 15.7.2017 sme pripravili pre „všetkých“, ktorí chceli a prišli na
naše podujatie – „Lukovišťský kališčok“ hodnotné prežitie sobotnajšieho dňa. Okrem slávnostného vyhodnotenia súťažných destilátov, oceňovaní víťazov Rytiermi rádu rytierov destilátov,a tajomníkom Združenia výroby liehu a liehovín na Slovensku , starostkou obce a riaditeľkou lukovišťskej pálenice a kvalitnej prednášky si prišli na svoje aj ochutnávači vzoriek destilátov, milovníci dobrého jedla, ktorého výber bol skutočne bohatý/ guľáš z jahňaťa, z diviny, kapustnica s guľkami, jaternice, klobásky/. Do pestrej ponuky jedál prispeli aj priatelia z Maďarska ktorí pripravili guľáš hovädzí a šlambus /vynikajúce jedlo zo zemiakov a cestoviny z kotlíka/. Program bol skutočne rôznorodý moderná hudba, folklór, dychovka, heligónky.

Sme presvedčení, že sa u nás všetci dobre cítili a odchádzali spokojní.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí k úspešnému podujatiu prispeli.

Naše poďakovanie patrí- Banskobystrickému samosprávnemu kraju, MAS Malohont Hrachovo, OVD Gemerprodukt Valice, Gazdovský dvor Nižná Pokoradz, OV Zväzu záhradkárov Rim. Sobota a Lučenec, GPPK Rimavská Sobota, Ing. Demeter, Roľnícka spoločnosť Bottovo, GMOS Rimavská Sobota, Sekopol a.s Ing. Slocík, Ing. Gulik, Ing. Šimon,Ing. Hacsi,Ing. Mináč, Mgr. Bagačka, MIVE-Pek, Pekáreň Sojka, rodina Hubertová a Barnová, MS Auto Slovakia, Ján Muránsky , Ivetka Urbanová, účinkujúcim – ZUŠ Rim. Sobota, Súbor Háj Rim. Sobota, Heligonkári Roman a Patrik Košičiarovi, dychovka z Hnúšte. Naše hlboké poďakovanie patrí moderátorke podujatia Ing. Milanke Jutkovej, zvukárovi Lukášovi Kišovi, poslancom obecného zastupiteľstva , dobrovoľníkom, občanom obce a všetkým, ktorí pomáhali aj svojou účasťou.

Veríme, že Lukovišťský kališčok bude mať pokračovanie, že našu obec zviditeľníme len v tom najlepšom čo vieme ponúknuť.

Alena Segedyová
Starostka obce


Voľby do orgánov samosprávnych krajov

publikované dňa 07. júl 2017


Začiatok novej sezóny pálenia

publikované dňa 07. júl 2017

Palenica


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 05. júl 2017


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 26. jún 2017

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. septembra o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 26. jún 2017

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 29. júna o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Lukovišťský kalíščok

publikované dňa 23. jún 2017

Plagát

Pozvánka