Novinky z diania v obci

Zahájenie novej páleničiarskej sezóny

publikované dňa 10. júl 2015

Ozramujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov, že pestovateľská pálenica
v Lukovištiach , predpokladá začatie vyrobného obdobia 2015 - 2016 v mesiaci júl 2015. ( Podl'a potreby pestovateľov)


Deň Obce

publikované dňa 29. jún 2015

POzvánka Deň obce


Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 29. jún 2015

Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradnych hodín

od 01 .07.2015 do 30.09.2015.

Utorok : od 8.00 hod. - 12.00 hod.
Streda: od 8.00 hod. - 12.00 hod.
Stvrtok : od 8.00 hod. - 12.00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:

Alena Segedyová - starostka obce
mob.telef.: 0907 563 915

 


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 09. jún 2015

Pozývame Vás na

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

dňa 18.06.2015 o 19,00hod.

v zasadačke obecného úradu v Lukovištiach

Pozvánka na MDD

publikované dňa 29. máj 2015

Pozvánka MDD