Novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. jún 2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. septembra 2018 (štvrtok) o 18:00h.

Pozvánka a program v prílohe


Oznámenie

publikované dňa 15. jún 2018

Obec Lukovištia oznamuje, že od 01.08.2018 je k dispozícii  2-izbový byt v obecnej bytovke.

Žiadosti zasielať na adresu Obec Lukovištia, 980 26 Lukovištia 26 V termíne do 28.06.2018 


Pozvánka

publikované dňa 23. apríl 2018

Pozvánka na vatru


V ý z v a na predloženie ponúk

publikované dňa 16. apríl 2018


Zhromaždenie občanov - Pozvánka

publikované dňa 09. apríl 2018

Pozvánka


Výkup papiera a oleja

publikované dňa 26. marec 2018


Oznam Brantner Gemer

publikované dňa 18. marec 2018

Zmena pracovnej doby


Poďakovanie

publikované dňa 12. marec 2018

„ Z cudziny tulák, vkročil som na ňu bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou ...“

V piatok 9. marca 2018 sa v obci Lukovištia konala pietna spomienka 60. výročia úmrtia slávneho rodáka, národného umelca, básnika Ivana Kraska, vlastným menom Ing. Jána Bottu.
Spomienková slávnosť sa začala v miestnom cintoríne, mieste posledného odpočinku básnika Fujarovým rozfukom p. Dušana Cebera, básnickým prednesom Ing. Milany Jutkovej , ktorá bola zároveň aj moderátorkou podujatia a príhovorom starostky obce Aleny Segedyovej. Zavŕšením pietnej spomienky bolo položenie vencov a kytíc na hrob básnika.
Z cintorína sa celý sprievod presunul pred rodný dom do Parku Ivana Kraska, kde bola tiež položená kytica k buste.
Hlavný program pokračoval v evanjelickom kostole vystúpením mužského speváckeho Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom pod názvom Moje piesne. Hlboké vyznanie básnikovi sprievodným slovom a recitáciami bolo precítené vystúpenie profesora Juraja Sarvaša. Pozdravom sa prezentoval aj námestný farár Mgr. Vladimír Ticháň s fujarou, prítomným sa prihovorila aj seniorka rimavskosobotského seniorátu Mgr. Viktória Lisáková, ktorá všetkých požehnala.
Po občerstvení básnickým slovom a piesňami boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie do kultúrneho domu, kde spomienka pokračovala rozhovormi občanov, rodákov a hostí.
Veľmi nás teší, že v tak malej ale malebnej obci sa stretli milovníci „kultúrneho dedičstva“, básne, veršov a uctenia si pamiatky nášho velikána, rodáka Ivana Kraska a jeho tvorby s prispením Banskobystrického samosprávneho kraja.
Je to za nami, preto sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať profesorovi Jurajovi Sarvašovi, mužskému speváckemu oktetu Danubius Octet Singers s dirigentom D. Simandlom. Dušanovi Ceberovi,Ing. Milane Jutkovej, Mgr. Vladimírovi Ticháňovi, Mgr. Viktórii Lisákovej a Mgr. Kataríne Devečkovej, vnučke básnika Mgr. Jane Bujnovej a vnukovi Ivanovi Bottovi, vedúcej odboru školstva OÚ Banská Bystrica Mgr. Oľge Búryovej, Mgr. Monike Koncošovej zo SOŠ a jej delegáciou z Tisovca a Rim. Píly, Mgr. Miroslave Štefánikovej, riaditeľke EGT Tisovec s jej delegáciou, Mgr. Husztymu so žiakmi z SOŠ technickej a agropotravinárskej z Rim.Soboty, Mgr. Beate Kováčovej so žiakmi z gymnázia Ivana Kraska z Rim.Soboty, Mgr. Erike Juhászovej so žiakmi z obchodnej akadémie z Rim.Soboty, riaditeľke GMOSu Mgr. Kišákovej, riaditeľke MS Ingrid Šulkovej s delegáciou z Rim.Soboty, starostom z Bottova a Babinca, všetkým občanom, rodákom , účastníkom podujatia. V neposlednom rade sa chcem srdečne poďakovať hlavne tým, ktorí svojou prácou prispeli k zdarnému priebehu celej akcie aj s občerstvením.

Za pomoc a spoluprácu sa veľmi chcem poďakovať sponzorom zo Sekopolu s.r.o Lukovištia, Ing. Júliusovi Šimonovi, Ing. Petrovi Gulikovy, Miroslavovi Juhásovi z MIVEPek, JUDr. Jozefovi Šimkovi, pracovníčkam MAS Malohont, Júliusovi Sendreiovi a Ottovi Mišurákovi a Mgr. Jozefovi Mitterovi.

Všetkým ešte raz srdečná vďaka v mene občanov obce Lukovištia.