Novinky z diania v obci

Newsletter september 2020

publikované dňa 02. september 2020

30.9.2020

COVID-19
Nové opatrenie ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  vydal nové opatrenie pod sp. zn: OLP/7852/2020 vo vzťahu k používaniu rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-k-pouzivaniu-rusok--oznam/mid/405616/.html#m_405616


ÚVZ SR vydal opatrenie upravujúce vstup na územie SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR  - podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-upravujuce-vstup-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav, od októbra platí zákaz hromadných podujatí - Počas rokovania Ústredného krízového štábu v pondelok 28. septembra 2020 to avizoval premiér Igor Matovič. Tento krok musí ešte v stredu 30. septembra odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil premiér. Viac TU https://www.zmos.sk/na-slovensku-by-sa-opat-mal-vyhlasit-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dopady COVID-19 na šport formou ankety. Štátny tajomník rezortu školstva, vedy, výskumu športu Ivan Husár požiadal predsedu ZMOS Branislava Trégera o súčinnosť pri získaní informácií o reálnych dopadoch COVID - 19 na šport v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/dopady-covid-19-na-sport-formou-ankety--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vykazovanie absencie detí a žiakov z dôvodu covid-19. Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vykazovanie-absencie-deti-a-ziakov-z-dovodu-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Agenda 2030 je o udržateľnom rozvoji našich obcí a regiónov. Minulý týždeň vláda SR schválila Správu o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj ku ktorej sa Slovensko zaviazalo prostredníctvo šiestich národných priorít. Výrazným výzvam čelíme v národných prioritách Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, Právny štát, demokracia a bezpečnosť a Dobré zdravie. Viac TU https://www.zmos.sk/agenda-2030-je-o-udrzatelnom-rozvoji-nasich-obci-a-regionov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval štúdiu k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Dokument reaguje na výhody aj riziká rôznych finančných nástrojov, ktoré môžu mestá a obce využiť mimo vlastných finančných zdrojov a mimo Európskych štrukturálnych a investičných fondov na investovanie do služieb a činností. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-studiu-k-moznostiam-alternativneho-financovania-municipalneho-rozvoja--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Návrhy z Pandemickej komisie vlády SR na sprísnenie opatrení. Pandemická komisia vlády SR na piatkovom zasadnutí prerokovala návrhy na sprísnenie opatrení tykajúcich obmedzenia počtu ľudí na hromadných podujatiach v exteriéri a interiéri. Ďalšie návrhy z komisie sa týkajú nosenia rúšok na školách a hraníc. Konečné rozhodnutie prijme v pondelok 28. septembra ústredný krízový štáb.  Na Slovensku pribudli aj červené a oranžové okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-z-pandemickej-komisie-vlady-sr-na-sprisnenie-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Finančná pomoc pre nocľahárne. Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka schválila predĺženie finančnej pomoci pre nocľahárne a zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) preplatenie „neobsadených miest“, ktoré mali od začiatku roka do vypuknutia krízy. Viac TU https://www.zmos.sk/financna-pomoc-pre-noclaharne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Ponuka na vzdelávanie vo výchovnom poradenstve a prevencii. Ponuka na adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca. Viac TU https://www.zmos.sk/ponuka-na-vzdelavanie-vo-vychovnom-poradenstve-a-prevencii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V Európskom týždni športu dominujú aktivity na školách. Európsky týždeň športu odštartoval v stredu 23. septembra na celom Slovensku a potrvá do 30. septembra. Na Slovensku sa do iniciatívy zaregistrovalo 670 projektov, ktoré organizujú na školách, pracoviskách, ihriskách, parkoch, v športových kluboch či fitnes centrách. Najčastejšie ide o bežecké súťaže, turistiku, loptové hry, cyklistiku a vodácke akcie. Viac TU https://www.zmos.sk/v-europskom-tyzdni-sportu-dominuju-aktivity-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE  
Kľúčové opatrenia v oblastí daní v dôsledku korony. Národná rada SR tento týždeň schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov z ktorej vyplývajú kľúčové opatrenia z oblasti daní. Viac TU https://www.zmos.sk/klucove-opatrenia-v-oblasti-dani-v-dosledku-korony--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Čo prinesie nový program Horizon Europe 2021 – 2027. Centrum vedecko-technických informácií SR predstaví nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021-2027 – Horizon Europe v on-line formáte 29. septembra 2020 od 09,00 do 16,00. Viac TU https://www.zmos.sk/co-prinesie-novy-program-horizon-europe-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

25.9.2020

ZMOS
Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Žiliny, Buzitky a Veliat. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa sústredilo na sociálnu ekonomiku. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-ziliny-buzitky-a-veliat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska podporilo novelu zákona o odpadoch z dielne MŽP. Stabilizovanie vzťahov v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov i zálohovanie plastových fliaš a plechoviek v pôvodnom termíne. To prináša navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorú parlament včera posunul do druhého čítania. Novele dnes vyjadrilo podporu i Združenie miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/zdruzenie-miest-a-obci-slovenska-podporilo-novelu-zakona-o-odpadoch-z-dielne-mzp--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID-19
Cezhraničie a hygienické opatrenia. V piatok 25. 09. 2020 treba na hraničných priechodoch počítať s kontrolami dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19; na pozemných hraničných prechodoch bude prebiehať preventívno-bezpečnostná akcia. Jej cieľom je zistenie aktuálneho pohybu motorových vozidiel cez hraničné prechody so susednými štátmi. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-a-hygienicke-opatrenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Sociálna poisťovňa informuje. Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 23.9.2020 dňa má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Novela priniesla zmenu aj pri zasielaní zoznamov škôlkarov a školákov. Po novom sa budú poisťovni poskytovať informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-informuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Poďte do toho - LingvaKvíz štartuje už tento piatok! LingvaKvíz štartuje už tento piatok 25. septembra 2020, teda deň pred Európskym dňom jazykov. Tento rok budú môcť Slováci osláviť Európsky deň z pohodlia svojho domova. Kvíz o jazykoch je určený pre širokú verejnosť s cieľom vzbudiť motiváciu začať sa učiť cudzie jazyky. Aj Vy zo samosprávy, poďte do toho! Viac TU https://www.zmos.sk/podte-do-toho-lingvakviz-startuje-uz-tento-piatok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO VNÚTRA
Krádež živého zvieraťa by mohla byť trestným činom. Viac TU https://www.zmos.sk/kradez-ziveho-zvierata-by-mohla-byt-trestnym-cinom--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Podpora pre EHMK 2026 v novom programovom období 2021-2027. Európske hlavné mesto kultúry 2026 by malo dostať podporu v sume 40 miliónovEUR v novom programovom období 2021-2027 v rámci Cieľa politiky súdržnosti 5 – Európa bližšie k občanom. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-pre-ehmk-2026-v-novom-programovom-obdobi-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Inšpirácie: Ako mestá vytvárajú udržateľnú mestskú mobilitu. Európska strešná asociácia obcí a regiónov v Európe (CEMR) v spolupráci s  európskou asociáciou miest (EUROCITIES) spracovala štúdiu o úspešných plánoch mobility v európskych mestách. V desiatich prípadových štúdiách sa dozviete o mestských plánoch mobility, ako aj o odporúčaniach pre mestá, ktoré chcú realizovať svoje vlastné projekty mobility. Viac TU https://www.zmos.sk/inspiracie-ako-mesta-vytvaraju-udrzatelnu-mestsku-mobilitu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

21.9.2020

ZMOS
ZMOS doručil rezortu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vidí v novele cestného zákona nedostatky. Rezortu dopravy zaslal zásadné pripomienky. Združenie miest a obcí Slovenska využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Primátori diskutovali o prevencii kriminality aj o COVID-19. Ochorenie COVID-19 či prevencia kriminality boli témami piatkového rokovania Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska vo Zvolene. Viac TU https://www.zmos.sk/primatori-diskutovali-o-prevencii-kriminality-aj-o-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach. Nosnou témou rokovania boli závery pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve financií SR za účelom   riešiť praktické otázky vzniknuté z dôvodu aplikačnej praxe, resp. iných legislatívnych zmien zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac TU https://www.zmos.sk/sekcia-ekonomiky-a-financovania-hlavne-k-zakonu-o-miestnych-daniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, pripravuje predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Viac TU https://www.zmos.sk/predstavenie-narodneho-projektu-profesijny-rozvoj-ucitelov-teachers-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Môže zamestnanec odmietnuť pandemické ošetrovné? Sociálna poisťovňa upozorňuje, že existuje možnosť odmietnutia dávky pandemické ošetrovné, ak sa zamestnanec po návšteve rizikovej (červenej krajiny) alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cíti dobre a so zamestnávateľom sa dohodne, že bude pracovať z domu. Viac TU https://www.zmos.sk/moze-zamestnanec-odmietnut-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Novelou zákona sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR). Nárok na dávku OČR už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Viac TU https://www.zmos.sk/novelou-zakona-sa-meni-narok-na-davku-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Environmentálna výchova a vzdelávanie v školskom roku 2020-2021. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre žiakov, pedagógov a širokú verejnosť na nový školský rok 2020/2021 aktivity v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-v-skolskom-roku-2020-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Strategické usmernenia pre implementáciu „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“. Európska komisia predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Usmernenia sú súčasťou ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021. Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríl 2021. Členské štáty tak môžu konať už od 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-strategicke-usmernenia-pre-implementaciu-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.9.2020

ZMOS
Predseda ZMOS s poľnohospodármi a potravinármi. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger prijal pozvanie liptovských poľnohospodárov a potravinárov a zúčastnil sa valného zhromaždenia Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-s-polnohospodarmi-a-potravinarmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – AKTUALIZÁCIA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Najnovšie aktualizácie sú zo 16.9.2020 a zmeny sú v jednotlivých materiáloch farebne zvýraznené. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Program FIRST LEGO League rozvíja zručností žiakov. Program FIRST LEGO League sa rozšíri do škôl po celom Slovensku vďaka spolupráci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania s Nadáciou Pontis a občianskym združením FLL Slovensko. Cieľom spolupráce týchto subjektov bude spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych vzdelávacích programov do škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/program-first-lego-league-rozvija-zrucnosti-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Ako štát hospodáril v minulom roku?  NKÚ vo svojom stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2019 konštatuje, že dobrý hospodársky rok nebol využitý na vytváranie finančnej rezervy pre horšie časy. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-stat-hospodaril-v-minulom-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Konferencia Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú konferenciu ku kvalite ovzdušia v našich mestách a obciach. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Vyjadrite sa k novej dlhodobej vízii pre vidiek. Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k svojej novej iniciatíve zameranej na dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory Európanov na súčasné príležitosti a výzvy týkajúce sa európskeho vidieka. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyjadrite-sa-k-novej-dlhodobej-vizii-pre-vidiek--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európsky parlament navrhuje navýšenie rozpočtu Fondu spravodlivej transformácie. Európsky parlament tento týždeň schválil stanovisko, v ktorom navrhuje rozpočet Fondu spravodlivej transformácie vo výške 25 mld. eur. Navýšenie zdrojov fondu vytvára potenciálnu príležitosť na rozšírenie alokácie pre ďalších príjemcov fondu aj o ďalšie regióny SR, okrem hornej Nitry a regiónu Košice. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-parlament-navrhuje-navysenie-rozpoctu-fondu-spravodlivej-transformacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZDRAVOTNÍCTVO
Bezpečnosť pacienta je základná súčasť zdravotnej starostlivosti. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 17. september  Svetovým dňom bezpečnosti pacientov. Ministerstvo zdravotníctva SR pri tejto príležitosti upozorňuje na viaceré aspekty bezpečnosti samotných pacientov a to aj v súvislosti s ochorením COVID -19. Viac TU https://www.zmos.sk/bezpecnost-pacienta-je-zakladna-sucast-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.9.2020

ZMOS
ZMOS organizuje podujatie k inovatívnym riešeniam v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie zamerané na inovatívne riešeniach v samosprávach, ktoré chránia majetok i zdravie. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-podujatie-k-inovativnym-rieseniam-v-samospravach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dôležité oznámenie pre školy zapojené do programu ovocia a zeleniny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo oznámenie pre materské školy, základné školy a školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré začiatkom školského roka 2020/2021 začali hromadne odmietať zapojenie do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite-oznamenie-pre-skoly-zapojene-do-programu-ovocia-a-zeleniny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Vysoké pokuty za nedodržanie opatrení.  Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/vysoke-pokuty-za-nedodrzanie-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Navrhované zmeny v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Slovensko by mohlo uzavrieť svoju hranicu s Ukrajinou. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhovane-zmeny-v-suvislosti-s-protipandemickymi-opatreniami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Česko na zozname červených krajín od 18. 9. 2020. Česko má na zoznam takzvaných červených krajín pribudnúť od piatka 18. septembra. Ktokoľvek, kto sa vráti z územia Česka musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formulára e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-cesko-na-zozname-cervenych-krajin-od-18-9-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

eSCHRÁNKY
Termíny aktivácie e-schránok pre nepodnikateľský sektor
. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začne ďalšiu fázu aktivácie 1. novembra a dotkne sa spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, verejných výskumných inštitúcií  aj vysokých škôl. Elektronickú schránku má aktivovanú už  87 % organizácií nepodnikateľského sektora. Viac TU https://www.zmos.sk/terminy-aktivacie-e-schranok-pre-nepodnikatelsky-sektor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom. Počas seminárov zameraných na Aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa zástupcovia obcí zaujímali najmä to, ako majú správne postupovať pri verejnom obstarávaní pri použití sociálneho hľadiska. Sociálne podniky sa dopytovali na možnosti ich zapojenia do verejných obstarávaní. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-obstaravanie-so-socialnym-aspektom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Európska komisia: Čistenie komunálnych odpadových vôd v Európe. Európska komisia tento týždeň uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-cistenie-komunalnych-odpadovych-vod-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ POŠTA
Pozor na podvodné e-maily posielané v mene Slovenskej pošty. Slovenská pošta vyzýva klientov k opatrnosti pred falošnými e-mailami. Odosielateľ používa zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýta poplatok za doručenie zásielky. Ich odosielateľom nie  je Slovenská pošta, a preto by klienti nemali na takéto maily reagovať. Ide o podvod, kde je zneužité meno Slovenskej pošty. Viac TU https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodne-e-maily-posielane-v-mene-slovenskej-posty--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.9.2020

ZMOS
Medziobecná spolupráca pomôže komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska sa v Lučenci venovali novým perspektívam medziobecnej spolupráce. A to tak z hľadiska tridsaťročnej aplikačnej praxe, ako aj nevyhnutných zmien a potrebných východísk. Viac TU https://www.zmos.sk/medziobecna-spolupraca-pomoze-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS sa stalo súčasťou platformy podporujúcej dobrú správu vecí verejných na miestnej úrovni. Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň dnes podpísal Memorandum o spolupráci pri realizácií Projektu ELoGE Slovensko s OZ Dobrý úradník a ďalšími šiestimi relevantnými subjektami pôsobiacimi v oblasti verejných politík na miestnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-sa-stalo-sucastou-platformy-podporujucej-dobru-spravu-veci-verejnych-na-miestnej-urovni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí.  Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie k zmene organizácie hromadných podujatí, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-zmena-organizacie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

FONDY
Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy z nórskych grantov na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021  informuje o organizovaní on-line seminára pre budúce partnerstvá na podporu bilaterálnej spolupráce v rámci výzvy LDI01 - zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/seminar-pre-buduce-partnerstva-v-ramci-vyzvy-z-norskych-grantov-na-vybudovanie-multifunkcnych-centier-pre-mladez--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na inovačných projektoch EÚ sa podieľajú aj európske samosprávy – inšpirujte sa! Medzi vybranými iniciatívami na riešenie krízových situácií sú aj projekty, v ktorých participujú európske samosprávy. Miestne samosprávy dominujú najmä v iniciatívnych projektoch v oblasti mestskej mobility. Viac TU https://www.zmos.sk/na-inovacnych-projektoch-eu-sa-podielaju-aj-europske-samospravy-inspirujte-sa---oznam/mid/405616/.html#m_405616

Druhá výzva z nórskych grantov na miestny rozvoj a inklúziu. Úrad vlády SR vyhlásil dňa výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia“. Termín uzatvorenia výzvy je 30. november 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/druha-vyzva-z-norskych-grantov-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.9.2020

ZMOS
Vzácne čriepky problémov bude treba poskladať a riešiť. V rámci svojich pracovných ciest po slovenských regiónoch navštívil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger v spoločnosti starostu košickej mestskej časti Juh Jaroslava Hlinku a ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka mesto Košice. Viac TU https://www.zmos.sk/vzacne-criepky-problemov-bude-treba-poskladat-a-riesit--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.9.2020 opatrenie č. OLP/7093/2020. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 7.9.2020 opatrenie, ktorým zaviedol povinnosť pre všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 7,00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky prostredníctvom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň za posledných 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená v Prílohe č. 1 Opatrenia č. OLP/6850/2020 zo dňa 28. augusta 2020, sú tieto osoby povinné sa po prílete preukázať príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe. Viac TU  https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-sr-vydal-7-9-2020-opatrenie-c-olp-7093-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval Analýzu prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR za obdobie od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-pripadov-ochoreni-covid-19-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Legislatívne aktuality NKÚ – júl. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spracoval prehľad legislatívnych zmien za mesiac júl, ktoré sa rôznou mierou dotýkajú miestnej územnej samosprávy. Súčasťou materiálu je aj príloha, ktorá sa špeciálne týka zákonov v súvislosti s COVID – 19. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-jul-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Nová platforma rezortu školstva: Covid – školský semafor. Ministerstvo školstva včera spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-platforma-rezortu-skolstva-covid-skolsky-semafor-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Doplňujúca výzva Erasmus+ – reakcia na koronavírus. Európska komisia v reakcii na pandémiu koronavírusu vyhlásila v roku 2020 doplňujúcu výzvu zameranú na digitálne vzdelávanie a na partnerstvá pre tvorivosť. Termín na podávanie návrhov projektov je 29. október 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/doplnujuca-vyzva-erasmus--reakcia-na-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Trstená aj tento rok ponúka školské súťaže. Mesto Trstená aj tento rok organizuje tri celoslovenské súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných, špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a gymnázií s osemročným vyučovaním. Viac TU https://www.zmos.sk/trstena-aj-tento-rok-ponuka-skolske-sutaze--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Iniciatívy na zlepšenie kvality ovzdušia a zdravia obyvateľov. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry kvalita životného prostredia v Európe, najmä znečistenie ovzdušia, zásadným spôsobom ovplyvňuje naše zdravie a dobré životné podmienky. Rezort životného prostredia  bude užšie spolupracovať so samosprávami a mimovládnymi organizáciami na zlepšení zdravotného stavu tých, ktorým sa zhoršil kvôli znečistenému ovzdušiu. Viac TU https://www.zmos.sk/iniciativy-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-a-zdravia-obyvatelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

9.9.2020

ZMOS
ZMOS predstaví nové perspektívy medziobecnej spolupráce. Združenie miest a obcí Slovenska sa pomerne intenzívne venuje potenciálu medziobecnej spolupráce. V nadväznosti na doterajšie aktivity organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na kľúčové aspekty koordinovaného rozvoja samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavi-nove-perspektivy-medziobecnej-spoluprace--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Starostovia sa oboznámili s možnosťou podnikania s majetkom obcí. Možnosti podnikania s majetkom miest a obcí, ochrana majetku poistením či využívanie komunálneho majetku v sociálnom podniku. Aj to boli témy seminára pre volených predstaviteľov samospráv a zamestnancov mestských a obecných úradov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-starostovia-sa-oboznamili-s-moznostou-podnikania-s-majetkom-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Ako bude vyzerať Strategický plán SR pre investície z eurofondov 2021-2027? Rezort výstavby, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavil návrh čerpania eurofondov v novom programovom období 2021-2027 prostredníctvom Strategického investičného plánu Slovenska alebo v ktorom sa má investovať takmer 13 mld. eur z eurofondov. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-bude-vyzerat-strategicky-plan-sr-pre-investicie-z-eurofondov-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Podpora ekologického poľnohospodárstva. V nadväznosti na dve nosné stratégie súčasnosti „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzity“ spustila Európska komisia verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorá je dostupná do 27.11.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-podpora-ekologickeho-polnohospodarstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Hľadajú sa partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy. Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov – mimovládne neziskové organizácie, šikovných a tvorivých ľudí, zriaďovateľov škôl -  na organizáciu EDUpointu z Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-partnerske-organizacie-a-samospravy-pre-edupointy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

7.9.2020

ZMOS
ZMOS sa sústredí na podmienky a možnosti zhodnocovania majetku samospráv. Možnosti podnikania s majetkom mesta. Výkon kontroly vo vzťahu k majetku samospráv prostredníctvom poistenia a využívanie komunálneho majetku v sociálnom podniku. Aj to sú ciele podujatia, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-sa-sustredi-na-podmienky-a-moznosti-zhodnocovania-majetku-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO

Pilotné testovanie novej výučby na základných školách. Rezort školstva informuje o ďalšej zmene, ktorú so sebou priniesla koronakríza. Základné školy budú môcť preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu troch viacročných cyklov. Do politného trojročného testovania nového programu výučby vstúpilo 25 škôl zo Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/pilotne-testovanie-novej-vyucby-na-zakladnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa bude vzdelávať prostredníctvom národného projektu TEACHERS. Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS). Nové vyzvanie umožní zapojenie Štátneho pedagogického ústavu ako partnera projektu. ŠPÚ bude v rámci projektu realizovať činnosti zamerané na komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie​. Viac TU https://www.zmos.sk/pedagogicki-a-odborni-zamestnanci-sa-bude-vzdelavat-prostrednictvom-narodneho-projektu-teachers--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Slovenská pedagogická knižnica organizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14. ročník medzinárodnej konferencie „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“. Podujatie je určené aj zriaďovateľom základných a stredných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/medzinarodna-konferencia-skolske-kniznice-ako-informacne-a-kulturne-centra-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ SR
Pandemická komisia odporúča sprísniť opatrenia v červených a oranžových lokalitách SR. Lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, teda červené a oranžové okresy v rámci Slovenska, by mali prijať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Dotknúť by sa mali napríklad obmedzení v interiéri. Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemicka-komisia-odporuca-sprisnit-opatrenia-v-cervenych-a-oranzovych-lokalitach-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Ako vybaviť pandemickú PN po 1. septembri?
Sociálna poisťovňa zverejnila  na svojej web stránke podmienky vzniku nároku na pandemickú PN po 1. septembri. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-vybavit-pandemicku-pn-po-1-septembri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Kontrolóri preveria systém duálneho vzdelávania, oddlžovanie nemocníc či sociálne podniky
. Zdravie obyvateľov, vzdelávanie či dopravná infraštruktúra budú patriť medzi priority Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) v najbližších rokoch. Národná autorita pre externú kontrolu plánuje na budúci rok uzavrieť nielen výsledky preverovania pripravenosti štátu na boj s infekčnými chorobami a epidémiami, komplexnej starostlivosti o regionálne mosty, či procesu prideľovania asistentov učiteľa deťom so špeciálnymi potrebami. Viac TU https://www.zmos.sk/kontrolori-preveria-system-dualneho-vzdelavania-oddlzovanie-nemocnic-ci-socialne-podniky--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

KULTÚRA
Dni európskeho kultúrneho a kultúrneho dedičstva ponúknu takmer 300 podujatí. Do iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020, ktoré sa na Slovensku sa uskutočnia pod mottom „Minulosť vzdeláva“ a bolo prihlásených takmer 300 podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-europskeho-kulturneho-a-kulturneho-dedicstva-ponuknu-takmer-300-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.9.2020

ZMOS
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bioodpadu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-poslancov-parlamentu-o-legislativnu-aktivitu-kvoli-kuchynskemu-bioodpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uspel-v-rokovaniach-o-peniaze-na-matriky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Pravidlá nosenia rúšok v školách. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke ako vybaviť žiakov do školy rúškami, ako správne použiť tvárové rúško, prečo má vôbec nosenie tvárových rúšok význam a pravidlá nosenia rúšok na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-nosenia-rusok-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dôležité! Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Kancelária ZMOS informuje, že termín na predkladanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol v rámci aktualizácie oznámenia posunutý z 31.augusta 2020 na 31. december 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite--podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Súťaž pre školy: Anketa Strom roka 2020. Súťaž pre školy - celoslovenská anketa Strom roka 2020, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-anketa-strom-roka-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Rokovanie NR SR. V stredu 2. septembra 2020 zasadalo parlamentné plénum, otvorili tak v poradí už 11. schôdzu NR SR. Predmetom rokovania boli najmä zákony vrátené prezidentkou SR na opätovné prerokovanie NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-nr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Výzva na podporu elektronabíjačiek už zverejnená
. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Od 2. septembra do 30. novembra môžu samosprávy, aj podnikatelia požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktorú je vyčlenených 650 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-elektronabijaciek-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podajte si žiadosť o grant z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Od 1. septembra si môžete podať žiadosť o jeden z grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Vyšehradské granty, Granty Vyšehradu+ a Strategické granty. Výzva je otvorená do 1. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podajte-si-ziadost-o-grant-z-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval newsletter k problematike priestupkov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo newsletter zameraný na problematiku priestupkov v podmienkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-problematike-priestupkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území. Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej. Viac TU https://www.zmos.sk/v-priprave-integrovanych-uzemnych-strategii-je-dolezita-dobra-spolupraca-partnerov-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Špecifikácia činností podpory Envirofondu na rok 2021. Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokumenty vo vzťahu k špecifikácii činností podpory na rok 2021. Termín predkladania žiadostí je do 15. decembra 2020 (vrátane). Viac TU https://www.zmos.sk/specifikacia-cinnosti-podpory-envirofondu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Digitálni koordinátori na školách. Od septembra bude na desiatich školách prebiehať pilotná fáza programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalni-koordinatori-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19
. Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia  pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie hlavného hygienika. Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616           

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnila aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-bezpecnych-krajin-a-novy-hranicny-rezim-s-ukrajinou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-z-fondu-sk-nic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA A FINANCIE
35. rokovanie vlády SR. V stredu 2. septembra 2020 o 11.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 35. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/35-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stav štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej stránke porovnanie príjmov, výdavkov  a schodku štátneho rozpočtu s minulým rokom. Viac TU https://www.zmos.sk/stav-statneho-rozpoctu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Verejná konzultácia EK k prekonávaniu prekážok v cezhraniční. Do verejnej konzultácie Európskej komisie o prekonávaní prekážok v pohraničných regiónoch (2020) sa môžete zapojiť do 20. septembra 2020! Viac TU https://www.zmos.sk/verejna-konzultacia-ek-k-prekonavaniu-prekazok-v-cezhranicni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.9.2020

ŠKOLSTVO
Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy." Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-zmien-v-manualoch-a-sprievodnych-dokumentoch-pre-materske-a-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP – MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
Výzva na znižovanie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-znizovanie-dopadov-pandemie-covid-19-a-podpora-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve LDI01 sa uskutoční v online formáte
. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k aktuálnej výzve. Seminár mal uskutočniť 10. septembra 2020 v Košiciach. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie sa Úrad vlády SR rozhodol realizovať tento seminár online formou. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-ldi01-sa-uskutocni-v-online-formate-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Nové opatrenia ÚVZ SR
. Úrad verejného zdravotníctva vydal štyri nové opatrenia k: hraniciam, domácej izolácii, rizikovým krajinám, prevádzkam a hromadným podujatiam, rúškam aj zamestnávateľom. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zákaz vstupu do Maďarska od 1. septembra 2020. Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-do-madarska-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

publikované dňa 12. august 2020


Predaj diviny

publikované dňa 10. august 2020

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu.

Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov.

Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 3 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg pri danielej zverine.

Predajná cena srnčej zveriny je podľa hmotnostnej kategórie od 3,72 €/kg po 4,44 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 12 kg.

Predajná cena diviačej zveriny je pri hmotnosti do 30 kg – 0,96 €/kg v koži a nad 30kg – 1,20 €/kg v koži.

Záujemcovia o divinu sa môžu prihlásiť na Obecnom/Mestskom úrade do 17.8.2020.

 

 


Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

publikované dňa 07. august 2020


Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácii - oznámenie

publikované dňa 03. august 2020


Newsletter august 2020

publikované dňa 03. august 2020

31.8.2020

 

ZMOS
Predseda ZMOS na celoslovenských oslavách SNP. Banská Bystrica - 29. augusta 2020 - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v sobotu 29. augusta 2020 zúčastnil v Banskej Bystrici na celoslovenských oslavách 76. výročia Slovenského národného povstania. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-na-celoslovenskych-oslavach-snp--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Regionálne oslavy SNP so silným odkazom. Partizánska lúka na Podbanskom bola v nedeľu 30. augusta 2020 dejiskom regionálnych osláv 76. výročia Slovenského národného povstania. Zúčastnil sa ich aj brigádny generál vo výslužbe, priamy účastník Slovenského národného povstania, 98-ročný Ján Iľanovský. Viac TU https://www.zmos.sk/regionalne-oslavy-snp-so-silnym-odkazom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Slovensko má viac ako sto potravinových púšti. ZMOS predstavil riešenia problému. druženie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-ma-viac-ako-sto-potravinovych-pusti-zmos-predstavil-riesenia-problemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezort práce predlžuje termín na podávanie žiadosti pre MŠ. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti v materskej školy, aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,  až do 31. decembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-prace-predlzuje-termin-na-podavanie-ziadosti-pre-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OČR pre rodičov detí MŠ a ZŠ po 1. septembri. Sociálna poisťovňa zverejnila odporúčanie, kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri. Viac TU https://www.zmos.sk/ocr-pre-rodicov-deti-ms-a-zs-po-1-septembri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Hľadá sa člen do poradného orgánu pre mládež splnomocnenkyne pre rómske komunity. Výzva na nomináciu členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže. Viac TU https://www.zmos.sk/hlada-sa-clen-do-poradneho-organu-pre-mladez-splnomocnenkyne-pre-romske-komunity-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ
Plánované zmeny od 1. septembra 2020
. Odborné konzílium informuje verejnosť o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020 - Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/planovane-zmeny-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

Cezhraničie: Zákaz vstupu cudzincov na Ukrajinu do 28. 9. 2020. Od 29. augusta 2020 do 28. septembra 2020 je zakázaný vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-cudzincov-na-ukrajinu-do-28-9-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

RÓMSKE KOMUNITY
Prevencia vzniku požiaru v rómskych osídleniach. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v rámci preventívnych opatrení vyhotovil jednoduchý informačný materiál na prevenciu vzniku požiaru v rómskych osídleniach. Viac TU https://www.zmos.sk/prevencia-vzniku-poziaru-v-romskych-osidleniach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
Pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na 5. ročník podujatia Týždeň otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa uskutoční 23.-25. septembra 2020. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-na-tyzden-otvoreneho-vladnutia-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

KULTÚRA
Na výzvu na kultúru znevýhodnených pôjde celý rozpočet dotačného programu. V rámci výzvy rezortu kultúry na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 sa rozdelí celý 980-tisícový rozpočet dotačného systému ministerstva na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/na-vyzvu-na-kulturu-znevyhodnenych-pojde-cely-rozpocet-dotacneho-programu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

28.8.2020

 

ZMOS
B. Tréger: Zodpovednosť za čerpanie eurofondov bude na obciach a mestách. O čerpaní finančných prostriedkov v novom programovom období 2021-2027 by mali rozhodovať zástupcovia obcí, miest a samosprávnych krajov. Viac TU https://www.zmos.sk/b-treger-zodpovednost-za-cerpanie-eurofondov-bude-na-obciach-a-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS predstaví nové perspektívy medziobecnej spolupráce. Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie, ktoré bude špeciálne venované medziobecnej spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavi-nove-perspektivy-medziobecnej-spoluprace--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Ministerstvo školstva pomôže školám s prípravou na prípadné dištančné vzdelávanie. Ministerstvo školstva pripravilo pre školy stručný manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-pomoze-skolam-s-pripravou-na-pripadne-distancne-vzdelavanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Tridsať rokov cezhraničnej spolupráce – Interreg. Tento rok oslavuje program európskej územnej spolupráce Interreg 30. rokov. Pozrite sa na aktivity a výsledky poľsko-slovenskej spolupráce  za 30. rokov fungovania Interreg-u zachytené objektívom – 30. ocenených fotografií v súťaži realizovanej Spoločným technickým sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko v spolupráci s Euroregiónom Tatry, Euroregiónom Beskydy a Karpatským euroregiónom. Viac TU https://www.zmos.sk/tridsat-rokov-cezhranicnej-spoluprace-interreg--oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.8.2020

 

ZMOS
Predseda ZMOS Branislav Tréger žiada ministra životného prostredia o rýchle konanie. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger listom požiadal ministra životného prostredia o urýchlenú nápravu pasivity Envirofondu vo vzťahu k podpisu zmlúv so samosprávami, ktoré boli ešte začiatkom roka úspešné so svojimi projektami. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-ziada-ministra-zivotneho-prostredia-o-rychle-konanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS navrhuje minimálnu mzdu 620 eur. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje výšku minimálnej mzdy na rok 2021 na úrovni 620 eur. Po stredajšom (19. augusta 2020) stretnutí s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom v Bratislave to uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-navrhuje-minimalnu-mzdu-620-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS má zásadné pripomienky k zákonu o poplatkoch za odpady. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu životného prostredia štyri zásadné pripomienky k novele zákona o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona o Environmentálnom fonde. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-zasadne-pripomienky-k-zakonu-o-poplatkoch-za-odpady--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

MIESTNY ROZVOJ
Systém riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka a Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo Systém riadenia Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.10 s účinnosťou a platnosťou od 24. 8. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/system-riadenia-clld-pre-programove-obdobie-2014-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Usmernenie k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.  Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégií CLLD vydáva riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 –2020 s cieľom usmerniť miestne akčné skupiny ako správne vykonať strednodobé hodnotenie stratégii CLLD. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-strednodobemu-hodnoteniu-strategie-miestneho-rozvoja-vedeneho-komunitou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

K aktuálnej výzve z nórskych grantov: Miestny rozvoj a inklúzia. Úrad vlády SR ako správca programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov Vám prináša bližšie informácie k výzve s uzávierkou k 30. októbru 2020, čo si predstaviť pod multifunkčným centrom pre mládež v najmenej rozvinutom okrese, ktoré musí byť vytvorené v rámci každého projektu. Viac TU https://www.zmos.sk/k-aktualnej-vyzve-z-norskych-grantov-miestny-rozvoj-a-inkluzia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Implementačná agentúra upozorňuje. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upozorňuje prijímateľov ohľadom vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby. Viac TU https://www.zmos.sk/implementacna-agentura-upozornuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Rezidentské štúdium prinesie lekárov do regiónov, kde ich je nedostatok. V spolupráci s vyššími územnými celkami plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR umiestniť rezidentov, lekárov špecialistov, do všeobecných ambulancií aj v odľahlejších regiónoch Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/rezidentske-studium-prinesie-lekarov-do-regionov-kde-ich-je-nedostatok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ďalšie zdroje do programu Erasmus+ na rok 2020. Revízia ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020 poskytne dodatočných 200 miliónov eur na podporu digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy a podporu rozvoja zručností a začlenenia prostredníctvom tvorivosti a umenia. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-zdroje-do-programu-erasmus--na-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Vývoj epidemiologickej situácie. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informáciu ako príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni, sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a okamžite reagujú na jej vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/vyvoj-epidemiologickej-situacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

20.8.2020

POZEMKY – MRK
Výzva na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK už zverejnená. Ministerstvo vnútra SR  vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-v-obciach-s-mrk-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID – 19  
Protiepidemické opatrenia
. V súvislosti s vyšším denným nárastom počtu nakazených osôb novým koronavírusom vyzýva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zamestnávateľov, aby v danej veci využili súčinnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a zároveň dôsledne dbali na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré sú v krízových plánoch zadefinované. Viac TU https://www.zmos.sk/protiepidemicke-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Organizácia Zdravé regióny spustila ďalší projekt na boj proti pandémii COVID-19. ​V Trebišove otvorili Kontrolný hygienický bod, exteriérový stan, pri najviac využívanom vstupe do rómskej komunity. Viac TU https://www.zmos.sk/organizacia-zdrave-regiony-spustila-dalsi-projekt-na-boj-proti-pandemii-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA SR
Rokovanie vlády SR. V stredu 19. augusta 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 33. rokovanie vlády SR. Vláda  okrem iného schválila aj nasledovné materiály TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-sr-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

 

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Pokyn Ministerstva financií SR. Ministerstvo SR financií vydalo pokyn k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vnútorných a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, útvarmi vnútorného auditu správcu kapitoly štátneho rozpočtu, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Viac tu https://www.zmos.sk/pokyn-ministerstva-financii-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SAMOSPRÁVA TU A TERAZ
Mesto Snina chce pokračovať v projektoch aj napriek kríze. Slovenské mestá a obce sa v posledných mesiacoch musia boriť s finančnými problémami, ktoré komplikuje pandémia nového koronavírusu. Citeľný pokles príjmov očakávajú aj v meste Snina. Viac TU https://www.zmos.sk/mesto-snina-chce-pokracovat-v-projektoch-aj-napriek-krize--oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.8. 2020

ŠKOLSTVO
Manuál prevádzkových podmienok v školstve. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-prevadzkovych-podmienok-v-skolstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31. 07. 2020. Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-umozni-skolam-obsadit-3-011-pracovnych-pozicii--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

COVID – 19
Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR vydalo nové cestovné odporúčanie v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovne-odporucanie-ministerstva-zahranicnych-veci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

INFO NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Granty EHP a Nórska: FAQ k implementácií projektov
. Úrad vlády SR pre úspešných žiadateľov o granty EHP a Nórska spracoval zoznam často kladených otázok k implementácii projektov. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-faq-k-implementacii-projektov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Fond na udržanie zamestnanosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tzv. „Kurzarbeit“, teda systém skrátenej práce. Viac TU https://www.zmos.sk/fond-na-udrzanie-zamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EKONOMIKA
Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce. Ministerstvo financií SR zverejnilo zoznam obcí a ich výpadky daní z príjmov fyzických osôb za rok 2020 počas koronakrízy. Viac TU https://www.zmos.sk/vypadok-dane-z-prijmov-fyzickych-osob-za-rok-2020-pre-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ANKETA K PORADENSKÝM CENTRÁM
Aký je Váš názor na Informačno-poradenské centrá? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR zisťuje názor na služby poskytované Integrovanou sieťou informačno-poradenských centier v ôsmich regiónoch. Viac TU https://www.zmos.sk/aky-je-vas-nazor-na-informacno-poradenske-centra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

18.8.2020

 

ZMOS
ZMOS žiada podporu miestnej a regionálnej kultúry. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry adresoval v rámci pripomienkového konania ministerstvu kultúry štyri zásadné pripomienky. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-podporu-miestnej-a-regionalnej-kultury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Blíži sa rokovanie odborných sekcií Rady ZMOS. Už tento týždeň, presnejšie 18. augusta zasadne odborná sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/blizi-sa-rokovanie-odbornych-sekcii-rady-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID – 19
ÚVZ stanovil nové podmienky pre organizovanie hromadných podujatí. Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú organizovať hromadné podujatia. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-stanovil-nove-podmienky-pre-organizovanie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenia kvôli COVID-19 platné od 1. septembra. Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín, vyšpecifikujú sa však v rámci nich regióny, v ktorých sa za posledné obdobie zhoršila epidemiologická situácia pri výskyte ochorenia COVID 19. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenia-kvoli-covid-19-platne-od-1-septembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

KULTÚRA
Ministerstvo kultúry SR podporí nezávislú kultúru. Ministerstvo kultúry SR poskytne mimoriadnu podporu pre nezávislú kultúru. Podpory sa dočkajú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a SZČO pôsobiace v rôznych umeleckých žánroch v území, ku ktorým sa doposiaľ žiadna pomoc nedostala. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-kultury-sr-podpori-nezavislu-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Prispieva miestne podnikanie k rozvoju Vaše komunity? Prispieva miestne podnikanie k rozvoju Vašej komunity a navyše má aj pozitívny prístup  k ochrane životného prostredia? Dajte vedieť miestnym podnikateľom, že sa môžu zapojiť sa do súťaže so svojím príbehom a inšpirovať ostatných. Viac TU https://www.zmos.sk/prispieva-miestne-podnikanie-k-rozvoju-vase-komunity-oznam/mid/405616/.html#m_405616

17.8.2020

ZMOS
Konzultácia k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel. V piatok 14. augusta 2020 sa uskutočnilo stretnutie na Úrade pre verejné obstarávanie aj za účasti ZMOS, ktoré zastupoval podpredseda ZMOS Štefana Gregor a predseda sekcie životného prostredia Oskar Bereczk. Viac TU https://www.zmos.sk/konzultacia-k-navrhu-zakona-o-podpore-ekologickych-vozidiel--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Predseda ZMOS na rokovaní Rady partnerstva Liptov. V priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa v piatok 14. augusta 2020 uskutočnilo zasadnutie Regionálnej rady partnerstva Liptov, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-na-rokovani-rady-partnerstva-liptov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Granty EHP a Nórska: výsledky výziev v troch programoch. Úrad vlády SR zverejnil rozhodnutia o udelení grantov pre výzvy v troch programoch, ktoré spravuje, a to “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca”, „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vysledky-vyziev-v-troch-programoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Slovné hodnotenia žiakov ZŠ medzi rodičmi. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje výskum slovného hodnotenia žiakov základných škôl medzi rodičmi. Rodičia, ktorých deti navštevujú základnú školu môžu teraz k výskumu prispieť vyplnením dotazníka. Viac TU https://www.zmos.sk/slovne-hodnotenia-ziakov-zs-medzi-rodicmi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

               

 

Mládež oslávila svoj medzinárodný deň. Dňa 12. augusta sme si pripomenuli Medzinárodný deň mládeže. Pri tejto príležitosti Štatistický úrad SR zverejnil údaje o mládeži, ktorá tvorí 10% slovenskej populácie. Viac TU https://www.zmos.sk/mladez-oslavila-svoj-medzinarodny-den--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Národná súťaž – Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku
. Máte na svojom území vedecko – technologické centrá? Dajte im vedieť, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie Európskych centier digitálnych inovácií, pričom najúspešnejší uchádzači získajú nomináciu do grantového kola Európskej komisie. Viac TU https://www.zmos.sk/narodna-sutaz-europske-centra-digitalnych-inovacii-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

14.8.2020

 

PANDEMICKÝ PLÁN
Nový pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19. Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky prijala Pandemický plán Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-pandemicky-plan-pre-druhu-vlnu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

VLÁDA
Informácia z rokovania Vlády SR. V stredu 12. augusta 2020 o 10.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 32. rokovanie vlády SR. Vláda SR schválila okrem iného aj nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

EUROFONDY  
Uzávierka výzvy: proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení. Rezort pôdohospodárstva informuje o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení k 28.8.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavierka-vyzvy-proces-deinstitucionalizacie-existujucich-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva pre mimovládne organizácie na zmiernenie dopadov COVID-19. Mimovládne organizácie na miestnej úrovni sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja miestnej komunity. Po podpore aktivít na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v obciach a vyšších územných celkov rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporí aktivity občianskej spoločnosti vrátane RRA, euroregiónov a EZUS v novej výzve otvorenej do 2. septembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mimovladne-organizacie-na-zmiernenie-dopadov-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.8.2020

 

ZMOS
Smart riešenia na princípe zdieľania. Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalší zaujímavý workshop. Výpovednú hodnotu pripravovaného podujatia znásobuje jeho zameranie aj témy prednášajúcich expertov. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-riesenia-na-principe-zdielania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Prvý podpredseda ZMOS sa zúčastnil na pietnom spomienkovom podujatí Handlovej. Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň sa v zastúpení všetkých členských miest a obcí zúčastnil na pietnom spomienkovom podujatí Handlovej, kde si  uctil pamiatku obetí banských nešťastí v Handlovej počas Dňa bielych ruží. Viac TU https://www.zmos.sk/prvy-podpredseda-zmos-sa-zucastnil-na-pietnom-spomienkovom-podujati-handlovej--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZDRAVOTNÍCTVO
Informácia o možnosti testovania na ochorenie COVID19. Základné informácie ale aj podrobnosti o tom, kedy je občan  po návrate z dovolenky povinný ísť do domácej izolácie, ako aj o podmienkach testovania na ochorenie COVID19, odberných miestach a tiež o tom kedy je toto vyšetrenie bezplatné  sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/informacia-o-moznosti-testovania-na-ochorenie-covid19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÓRSKE GRANTY
Interaktívna mapa projektov podporených z grantov EHP a Nórska. Úrad vlády SR ako riadiaci orgán grantov EHP a Nórska vytvoril interaktívnu mapu projektov podporených z grantov EHP a Nórska od roku 2004. Viac TU  https://www.zmos.sk/interaktivna-mapa-projektov-podporenych-z-grantov-ehp-a-norska--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Formujte budúcnosť Dohovoru primátorov a starostov v EÚ. Európska komisia ako jeden z iniciátorov „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v EÚ“ spustila prieskum zameraný na formovanie budúcnosti dohovoru. Viac TU https://www.zmos.sk/formujte-buducnost-dohovoru-primatorov-a-starostov-v-eu---oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.8.2020

 

ZMOS
Prvá vlna COVID-19 odkryla informačný deficit. ZMOS počas 90 dní núdzového stavu spracoval 224 informácií, usmernení či odporúčaní, ktoré posielal samosprávam. Náš prieskum pritom poukázal na to, kým a ako boli mestá a obce informované. Viac TU https://www.zmos.sk/prva-vlna-covid-19-odkryla-informacny-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Prvé stretnutie predsedu ZMOS s ministrom dopravy k výstavbe nájomných bytov. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal v piatok navštívil Okres Ružomberok v rámci kontrolného dňa na výstavbe úseku diaľnice D1 Ivachnová - Hubová. Prítomnosť ministra využil na krátke stretnutie predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/prve-stretnutie-predsedu-zmos-s-ministrom-dopravy-k-vystavbe-najomnych-bytov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Branislav Tréger sa stretol s primátorom a poslancom parlamentu Igorom Husom. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v priestoroch Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach stretol s tamojším primátorom Igorom Husom, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-sa-stretol-s-primatorom-a-poslancom-parlamentu-igorom-husom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Levoča zachránila nemocnicu vďaka verejno-súkromnému partnerstvu. O tom, čo pre mesto znamená spravovať nemocnicu, aké problémy to prináša a s čím sa musí mesto vyrovnať, hovoril v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Viac TU https://www.zmos.sk/levoca-zachranila-nemocnicu-vdaka-verejno-sukromnemu-partnerstvu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Faktory vplyvu na fluktuáciu učiteľov. V médiách sa pomerne často objavujú informácie o tom, že školy trpia nedostatkom učiteliek a učiteľov. Jednou z príčin môže byť aj ich odchod do iných profesií. Prečo je dôležité zaoberať sa vysokou fluktuáciou učiteľov a učiteliek? Dôsledkom tejto fluktuácie môže byť nižšia úspešnosť žiakov a žiačok alebo vyššie náklady pre školy, ktoré vznikajú pri hľadaní nových vyučujúcich. Viac TU https://www.zmos.sk/faktory-vplyvu-na-fluktuaciu-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Analýza Úradu verejného zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil na základe podkladov regionálnych úradov verejného zdravotníctva analýzu ochorenia COVID19 za obdobie od 1. júla 2020 do 31. júla 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/analyza-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SOCIÁLNE
Ako sa môžu mestá a obce pripraviť na druhú vlnu pandémie? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, nasadilo do Jednotného informačného prostriedku  hospodárskej mobilizácie ( EPSIS ® JISHM) nové evidenčné  funkcionality v moduloch sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-sa-mozu-mesta-a-obce-pripravit-na-druhu-vlnu-pandemie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Humanitárna pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zareagovala na situáciu rodín z východoslovenskej obce Pichne, kde prívalové dažde a povodne spôsobili obyvateľom rozsiahle škody na majetku. Viac TU https://www.zmos.sk/humanitarna-pomoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616


#erasmusdays 2020 od 15. do 17. októbra 2020. Do iniciatívy Erasmusdays sa môžete zapojiť aj Vy organizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých, ktoré sa bude konať počas ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/-erasmusdays-2020-od-15-do-17-oktobra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.8.2020

POZEMKY  
Pomoc obciam vo vzťahu k vysporiadaniu pozemkov pod rómskymi osídleniami. Ministerstvo vnútra SR chystá pomoc pre obce vo forme výzvy. Výzva má pomôcť obciam s marginalizovanými rómskymi komunitami s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-obciam-vo-vztahu-k-vysporiadaniu-pozemkov-pod-romskymi-osidleniami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZAMESTNANOSŤ
Transformáciou hornej Nitry k podpore zamestnanosti. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra “ s predpokladaným dátum vyzvania 6.8.2020. Partnermi projektu budú aj územne dotknuté samosprávy, a to Nováky, Handlová a Prievidza. Viac TU https://www.zmos.sk/transformaciou-hornej-nitry-k-podpore-zamestnanosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ELEKTROMOBILITA  
Pripravuje sa druhá výzvy na podporu elektrických nabíjacích staníc. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Prihlásiť sa do nej môžu samosprávy, aj podnikatelia od 2. septembra do 30. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-druha-vyzvy-na-podporu-elektrickych-nabijacich-stanic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

FOND OBNOVY BUDOV
Oznámenie o strategickom dokumente „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-o-strategickom-dokumente-dlhodoba-strategia-obnovy-fondu-budov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ZMOS
Predsedníctvo ZMOS prioritne o komunálnych odpadoch a hospodárení samospráv. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 5. rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa prioritne sústredí na problematiku odpadového hospodárstva a hospodárenie samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/predsednictvo-zmos-prioritne-o-komunalnych-odpadoch-a-hospodareni-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

S dolnoliptovskými starostami aj o odpadovom hospodárstve. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa vo štvrtok 30. júla 2020 zúčastnil v Ružomberku zasadnutia Ružomberského združenia mesta a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/s-dolnoliptovskymi-starostami-aj-o-odpadovom-hospodarstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

3.8.2020

LEGISLATÍVA  
Výber z usmernení k Zákonu o verejnom obstarávaní. V druhom štvrťroku 2020 sa účastníci procesu verejného obstarávania - verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači a záujemcovia – dopytovali po usmerneniach k paragrafom Zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, zverejňovania súhrnných správ, výnimiek z aplikácie zákona a zákazky s nízkou hodnotou. Viac TU https://www.zmos.sk/vyber-z-usmerneni-k-zakonu-o-verejnom-obstaravani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v zákone o štátnom občianstve. Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania zákon o štátnom občianstve, v rámci ktorého má dôjsť k zmenám najmä vo vzťahu k strate štátneho občianstva, pri ktorom sa podmienky výrazne zmiernia. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-o-statnom-obcianstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konzultácie NKÚ k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Úrad pre verejné obstarávanie začína dňa 3. augusta 2020 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu zákona prostredníctvom elektronickej komunikácie, ale aj osobnými rokovaniami. Viac TU https://www.zmos.sk/konzultacie-nku-k-navrhu-zakona-o-podpore-ekologickych-vozidiel-cestnej-dopravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOTÁCIE NA OBNOVU VOJNOVÝCH HROBOV
Žiadostí o dotácie na obnovu vojnových hrob vstupujú do hodnotiacej fázy. Úrad vlády SR informuje o pokračovaní Vyzvania predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020. Vyzvanie vstupuje do ďalšej fázy realizácie – hodnotiaceho procesu. Viac TU https://www.zmos.sk/ziadosti-o-dotacie-na-obnovu-vojnovych-hrob-vstupuju-do-hodnotiacej-fazy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SPOLOČNÁ SPRÁVA O ENERGETIKE
Dosahujeme ciele EÚ 2020 v oblasti zmeny klímy a energetiky? Národný kontrolný úrad v spolupráci v spolupráci s Národným kontrolným úradom ČR Vám prináša spoločnú správu o podpore vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politike a jej vplyve na plnení európskych cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky. Viac TU https://www.zmos.sk/dosahujeme-ciele-eu-2020-v-oblasti-zmeny-klimy-a-energetiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA ÚNIA
Hľadajú sa mládežnícki delegáti do európskeho dialógu s mládežou. Národná pracovná skupiny pozostávajúca zo subjektov pôsobiacich v oblasti práce  s mládežou hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu mládežnícky delegát / mládežnícka delegátka počas VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Priestor a participácia pre všetkých” Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-mladeznicki-delegati-do-europskeho-dialogu-s-mladezou-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Otvorenie páleničiarskej sezóny

publikované dňa 07. júl 2020


Oznámenie o zmene pracovných hodín

publikované dňa 01. júl 2020