Novinky z diania v obci

Zasadnutie OcZ

publikované dňa 23. november 2020


SODB 2021 - propagačné materiály

publikované dňa 13. november 2020


Zmena cestovných poriadkov

publikované dňa 02. november 2020

Oznamujeme Vám, že na na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu školských prázdnin +“ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 01.11.2020 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin +“  Všetky aktuálne informácie nájdete na www.sadlc.sk, www.ubian.skwww.cp.sk, alebo na našej infolinke 0650 958 958 .  Žiadam Vás o informovanie Vašich obyvateľov vhodným spôsobom. V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytne aj vedúci útvaru dopravy spoločnosti p. Miroslav Matúška tel. č. 0903292821, email:matuska@sadlc.sk.


Newsletter november 2020

publikované dňa 02. november 2020

26.11.2020

ZMOS
Radomír Brtáň: Zavedenie pravidiel na likvidáciu bioodpadu sťažuje koronakríza. Nové legislatívne pravidlá na likvidáciu kuchynského bioodpadu by mali na Slovensku platiť od januára budúceho roka. Podľa starostu obce Košeca a prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Radomíra Brtáňa však implementáciu týchto ustanovení značne komplikuje aj koronakríza. Konštatoval to v TASR.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz. Viac TU https://www.zmos.sk/radomir-brtan-zavedenie-pravidiel-na-likvidaciu-bioodpadu-stazuje-koronakriza--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

E. Heger: Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Viac TU https://www.zmos.sk/e-heger-ministerstvo-bude-spolupracovat-so-samospravami-na-plane-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku. Úrad verejného zdravotníctva spresňuje podmienky na fungovanie terás v reštauráciách. Nová vyhláška k organizovaniu hromadných podujatí a prevádzkam bude platiť od piatka 27. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-vydal-novu-vyhlasku--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Podrobné výsledky z testovania. Rezort obrany SR zverejnil podrobné výsledky z miest a obcí z uplynulého testovania. Zároveň zverejnili aj porovnania s predchádzajúcimi kolami testovania. Viac TU https://www.zmos.sk/podrobne-vysledky-z-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v karanténnych opatreniach po vstupe na územie SR. Od štvrtka 26. novembra 2020 dochádza k zmenám v karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zmeny podrobne upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 26 z 24. novembra 2020 . Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-karantennych-opatreniach-po-vstupe-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS
Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt. Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps. Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie prakticky ešte nezačalo. Viac TU https://www.zmos.sk/doteraz-nebol-zazmluvneny-ani-jediny-projekt-miestnym-akcnym-skupinam-hrozi-financny-kolaps--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
54. Rokovanie vlády SR. V stredu 25. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 54. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/54-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODPORA NRO
Podpora projektov pre najmenej rozvinuté regióny. Do sedemnástich najmenej rozvinutých regiónov pôjde do konca roka 5,8 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-projektov-pre-najmenej-rozvinute-regiony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
Sociálne verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie verejných obstarávateľov. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom pojem sociálny aspekt a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fond na podporu kultúry národnostných menšín a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Konferencia o budúcnosti EÚ: príležitosť na diskusiu o EÚ aj so samosprávami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR intenzívne pracujeme na identifikácii hlavných tém a zhromažďovaní predstáv o ďalšom fungovaní EÚ. Za európskym projektom „Konferencia o budúcnosti EÚ“ stojí predsedníčka Európskej komisie  Ursula von der Leyen so svojím kabinetom. Projekt predstavila vo svojom programovom zameraní koncom roka 2019. Viac TU https://www.zmos.sk/konferencia-o-buducnosti-eu-prilezitost-na-diskusiu-o-eu-aj-so-samospravami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

24.11.2020

ZMOS
Predseda ZMOS Branislav Tréger sa obrátil na poslancov parlamentu. Predseda Združenie miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa v súvislosti s doterajším nepreplatením výdavkov samospráv za testovanie obrátil na poslancov parlamentu z vládnej koalície, ktorí súčasne pôsobia v pozícii štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-sa-obratil-na-poslancov-parlamentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia k tvorbe rozpočtov. Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-tvorbe-rozpoctov--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

COVID – 19
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval údaje vo vzťahu k súčasnej epidemiologickej situácii, v predmetnej prezentácii sa nachádzajú štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku i v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dobrá prax pri písaní uznesenia zastupiteľstva. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky prezentoval svoj pohľad na dobrú prax pri písaní uznesenia obecného či mestského zastupiteľstva. Ako naformulovať dobré uznesenie? Viac TU https://www.zmos.sk/dobra-prax-pri-pisani-uznesenia-zastupitelstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Výzva na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Ministerstva školstva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu ranej starostlivosti u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-ranej-starostlivosti-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala. V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-na-scitanie-obyvatelov-v-roku-2021-sa-zacala-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SMART
SMART CITY online 2020 “BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE. Slovak Smart City Cluster organizuje 4. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 9. decembra 2020 od 9:00 do 12:00 online formou. Bude sa realizovať ako live stream z priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-city-online-2020-buducnost-slovenskych-miest-a-regionov-po-korona-krize--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PODUJATIA
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/tyzden-otvoreneho-vladnutia-2020-prinasa-online-prezentacie-a-workshopy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online seminár k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov Vás pozýva na online seminár k programu, ktorý sa zameria na zmeny od roku 2021 a  implementácia a vyúčtovanie prebiehajúcich projektov. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Politická dohoda o iniciatíve REACT-EU. Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade o balíku opatrení na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-politicka-dohoda-o-iniciative-react-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.11.2020

COVID – 19
Aktualizovaná informácia o testovaní. Aktualizovaná informácia o testovaní. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Odberné miesta sú otvorené až do odvolania  každý deň okrem nedele od 12. do 20. hodiny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovana-informacia-o-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo zdravotníctva vyhlasuje druhý verejný návrh s možnosťou spolupracovať pri testovaní. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo od 17. novembra do piatka 20. novembra druhý verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) bez ohľadu na ich právnu formu. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-zdravotnictva-vyhlasuje-druhy-verejny-navrh-s-moznostou-spolupracovat-pri-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo schválilo odmeny pre zamestnancov v 1. línii. Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mimoriadne odmeny pre zamestnancov v prvej línii v celkovej výške 22 524 706 Eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-schvalilo-odmeny-pre-zamestnancov-v-1-linii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Podpora ZUŠ. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu, že minister školstva chce podporiť ZUŠ sumou 20 miliónov eur. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznam o zmene výzvy na výstavbu predškolských zariadení v obciach s MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac TU https://www.zmos.sk/oznam-o-zmene-vyzvy-na-vystavbu-predskolskych-zariadeni-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Aktualizácie č. 2 výzvy IROP na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 zverejnil aktualizáciu výzvy na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacie-c-2-vyzvy-irop-na-zakladanie-kreativnych-centier-a-podporu-dopytu-po-kreativnej-tvorbe-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 18. novembra 2020 o 8.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 52. rokovanie vlády. V niekoľkých bodoch bolo rokovanie prerušené a niektoré materiály boli stiahnuté. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva na podporu návštevnosti a prevádzky kinosál – dodatočný termín. Mimoriadna podpora Audiovizuálneho fondu je zameraná na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ostávajú ešte dva dni na predkladanie žiadostí. Termín je určený výlučne pre tých prevádzkovateľov kín, ktorí k pôvodnému termínu uzávierky z objektívnych dôvodov nemohli podať svoju žiadosť. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-navstevnosti-a-prevadzky-kinosal-dodatocny-termin--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve pre súčasne umenie a kultúru. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, oznamuje, že Informačný seminár k výzve CLT03 sa uskutoční online formou dňa 3. decembra 2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-pre-sucasne-umenie-a-kulturu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Noví partneri pre spoluprácu v zariadeniach sociálnych služieb. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej oblasti, ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali Memorandum o spolupráci. Viac TU https://www.zmos.sk/novi-partneri-pre-spolupracu-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Granty EHP a Nórska: Termín druhej výzvy na miestny rozvoj a inklúziu predĺžený. Správca programu - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02) s termínom na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2020, rozhodol o predĺžení obdobia na predkladanie žiadostí o projekt do 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-termin-druhej-vyzvy-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu-predlzeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NRO
Čo si myslíte o rozvoji najmenej rozvinutých regiónov? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vás vyzýva k vyplneniu dotazníka na zefektívnenie rozvoja najmenej rozvinutých regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/co-si-myslite-o-rozvoji-najmenej-rozvinutych-regionov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti v SR. Po sérii kapitol o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora vám Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoja občianskej spoločnosti prináša vybrané zistenia zo štúdie o občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá bude súčasťou finálnej analýzy národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/vybrane-zistenia-zo-studie-o-obcianskej-spolocnosti-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

16.11.2020

COVID – 19
Núdzový stav na Slovensku sa od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Núdzový stav na Slovensku sa pre pandémiu nového koronavírusu od nedele predlžuje o ďalších 45 dní. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-na-slovensku-sa-od-nedele-predlzuje-o-dalsich-45-dni--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Informácia o testovaní v zelených okresoch. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo informáciu o testovaní v zelených okresoch. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-testovani-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu. Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Viac TU https://www.zmos.sk/v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-klesla-miera-infekcnosti-o-tretinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Zmena režimu na hraniciach od 16. novembra. Ani jedna zo susedných krajín už  nebude na tzv. zelenom zozname menej rizikových krajín,  od 16. novembra 2020 je na ňom už len 10 štátov. Zmeny upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zmena-rezimu-na-hraniciach-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie ministra z 12. novembra 2020, ktorým obnovuje školské vyučovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-z-12-novembra-2020-ktorym-obnovuje-skolske-vyucovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOSPODÁRSTVO
Hodnotenie pravidiel štátnej pomoci. Európska komisia zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci prijatých ako súčasť balíka Modernizácie štátnej pomoci (SAM - State Aid Modernization). Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-pravidiel-statnej-pomoci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hodnotenie Akčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu: „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“. Viac TU https://www.zmos.sk/hodnotenie-akcneho-planu-pre-implementaciu-strategie-sr-na-zmenu-klimy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Prevádzky kultúrnych inštitúcií sa môžu otvoriť od 16. novembra. Divadlá, kiná a koncertné sály sa môžu od pondelka 16. novembra otvoriť opäť pre verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/prevadzky-kulturnych-institucii-sa-mozu-otvorit-od-16-novembra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021. Pandémia sa negatívne podpisujú do návrhu rozpočtu štátu pre rok 2021. Vláda v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 neplánuje prijímať zásadné konsolidačné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/nku-k-navrhu-statneho-rozpoctu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
CEMR: Podmieňovanie čerpania európskych zdrojov. Európska únia v budúcom viacročnom rozpočte EÚ súhlasí s kompromisom v obmedzovaní financovania vlád, ktoré porušujúc európske hodnoty. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-podmienovanie-cerpania-europskych-zdrojov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online národná konzultácia k eurofondom sa už začala. K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd €, dostáva teraz možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť v Národnej konzultácii. Národná konzultácia už začala 12. novembra na tému „Ekologické Slovensko pre budúce generácie“, pokračuje dnes s témou „Mobilita, doprava a prepojenosť Slovenska“. Viac TU https://www.zmos.sk/online-narodna-konzultacia-k-eurofondom-sa-uz-zacala--oznam/mid/405616/.html#m_405616

13.11.2020

ZMOS
ZMOS plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje do konca roka predstaviť plán modernizácie samosprávy. Predseda ZMOS-u a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger o tom informoval po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov združenia s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.  Viac TU  https://www.zmos.sk/zmos-planuje-do-konca-roka-predstavit-plan-modernizacie-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prezidentka: K samosprávam sa treba správať ako k partnerom, nie ako k podriadeným. Samosprávy sú kľúčovým faktorom pri správe vecí verejných, čo sa ukázalo aj pri nedávnom celoplošnom testovaní na COVID-19. Po stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to vo štvrtok vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Viac TU https://www.zmos.sk/prezidentka-k-samospravam-sa-treba-spravat-ako-k-partnerom-nie-ako-k-podriadenym--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Branislav Tréger: Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-socialne-sluzby-musia-reagovat-na-demograficky-vyvoj-aj-odkazanost-ludi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTY
Interreg V-A SK-CZ: Výzva v rámci Fondu malých projektov. Správca Fondu malých projektov Region Bílé Karpaty  v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Žilinským samosprávnym krajom vyhlásil výzvu č. 6/FMP/6c na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ. Uzávierka výzvy je k 11. 1. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-v-a-sk-cz-vyzva-v-ramci-fondu-malych-projektov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príprava nadpredmetovej hodnotovej výchovy na ZŠ. Štátny pedagogický ústav spolu s partnermi v týchto dňoch  distribuujú na školy spoločnú výzvu a dotazník týkajúci sa zberu informácií a inšpirácií dobrých príkladov škôl v oblasti nadpredmetovej hodnotovej výchovy na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/priprava-nadpredmetovej-hodnotovej-vychovy-na-zs--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Európska komisia: Najväčší balík EÚ pre zelenšiu, digitálnejšie a odolnejšiu Európu. Európska komisia víta dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Európy a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU, ktorú Európsky parlament a členské štáty EÚ dosiahli v Rade. Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-najvacsi-balik-eu-pre-zelensiu-digitalnejsie-a-odolnejsiu-europu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

12.11.2020

COVID- 19

Usmernenie k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejnila nové informácie týkajúce sa sociálnych služieb. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-priebeznemu-testovaniu-zamestnancov-a-prijimatelov-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl. Ústredný krízový štáb sa na pondelkovom zasadnutí zhodol, že deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl z dôvodu, že nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie v dištančnej forme. Viac TU https://www.zmos.sk/deti-v-hmotnej-nudzi-by-mohli-chodit-do-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Návrh na ďalšie kolo testovania o 2 týždne v obciach a mestách. Návrh na ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať len okolo 500 obcí a piatich menších miest, nie celých okresov či celej krajiny. Konať by sa malo cez víkend o dva týždne (21. - 22. 11.). Tento návrh vzišiel z pondelkového rokovania ústredného krízového štábu. Viac TU https://www.zmos.sk/navrh-na-dalsie-kolo-testovania-o-2-tyzdne-v-obciach-a-mestach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rezort školstva už odoslal peniaze na digitálne vybavenie škôl. Rezort školstva informuje, že viac ako 6 miliónov eur na digitálnu techniku už odišlo do škôl. Pokiaľ školy peniaze nedostali je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa, prípadne VÚC či okresný úrad. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uz-odoslal-peniaze-na-digitalne-vybavenie-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Žiaci ZŠ sa budú učiť o štátnych tendroch. Vyučovacia hodina o verejných nákupoch, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie, sa oficiálne začlenila do dobrovoľných učebných osnov pre základné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/ziaci-zs-sa-budu-ucit-o-statnych-tendroch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Rokovanie vlády SR. V stredu 11. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 51. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PRIHRANIČIE
Webinár k budúcemu programu HU-SK-RO-UA 2021-2026. Spoločný technický sekretariát pre program SK-HU-RO-UA Vás pozýva na webinár, ktorého cieľom je prediskutovanie územnej analýzy budúceho cezhraničného programu NEXT SK-HU-RO-UA 2021-2026. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-buducemu-programu-hu-sk-ro-ua-2021-2026--oznam/mid/405616/.html#m_405616

11.11.2020

ZMOS
ZMOS požaduje eurofondy čo najbližšie k samosprávam. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zásadné pripomienky k zlepšeniu čerpania eurofondov. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozaduje-eurofondy-co-najblizsie-k-samospravam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Núdzový stav sa predĺži. Núdzový stav zrejme potrvá, zmení sa režim na hraniciach, ďalšie testovanie bude v lokalitách s vysokou incidenciou - Ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku by sa malo týkať približne 500 obcí a piatich menších miest, nie celého územia. Viac TU https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-sa-predlzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Hasiči testujú v zelených okresoch. Hasičský a záchranný zbor vo vlastnej réžii sprevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/hasici-testuju-v-zelenych-okresoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizovaný zoznam mobilných odberných miest na testovanie antigénovými testami. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aktualizovalo zoznam odberných miest. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-zoznam-mobilnych-odbernych-miest-na-testovanie-antigenovymi-testami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prehľad aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku v grafoch, tabuľkách a najmä číslach. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Pomoc bezdomovcom a poskytovateľom sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomoc bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb. Nepretržito počas celého trvania pandémie kontroluje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a prijíma nové opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Viac TU https://www.zmos.sk/pomoc-bezdomovcom-a-poskytovatelom-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny. Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-k-dochodkom-z-cudziny--oznam/mid/405616/.html#m_405616

10.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger: Samosprávy náročné úlohy pri testovaní zvládli. Slovenské mestá a obce náročné úlohy, ktoré boli potrebné pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, zvládli. Po druhom kole celoplošného testovania, ktoré sa realizovalo počas uplynulého víkendu (7. - 8. novembra 2020) to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-samospravy-narocne-ulohy-pri-testovani-zvladli--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Bezplatne vydezinfikovali už stovky priestorov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger ocenil prácu občianskeho združenia Oravský záchranný systém, ktoré od začiatku apríla tohto roka bezplatne vydezinfikovalo stovky rôznych priestorov v regióne Oravy, Kysúc a Liptova. Viac TU https://www.zmos.sk/bezplatne-vydezinfikovali-uz-stovky-priestorov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie vlny plošného testovania. Máme za sebou druhé plošné testovanie. Zdravotníci, dobrovoľníci a armáda si ešte ani nestihli vydýchnuť a premiér Igor Matovič naznačuje, že toto testovanie nemuselo byť posledné. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-vlny-plosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) zvlášť pre testované okresy a zvlášť pre netestované okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
21. ročenka pre materské školy – Predprimárne vzdelávanie 2020-2021. Viac ako 2 700 materských škôl zriadených obcami, rovnako ako ďalšie stovky cirkevných a súkromných materských škôl čakajú v najbližších týždňoch dôležité zmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/21-rocenka-pre-materske-skoly-predprimarne-vzdelavanie-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Najväčší priestor na zjednodušenie verejného obstarávania je pri podlimitných zákazkách. Snaha zefektívniť, zrýchliť a tiež zjednodušiť proces verejného obstarávania je jedným z hlavných pilierov zásadnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie. Viac TU https://www.zmos.sk/najvacsi-priestor-na-zjednodusenie-verejneho-obstaravania-je-pri-podlimitnych-zakazkach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

HOMEOFFICE
Flexibilnejší home-office.  Modernizáciu právnej úpravy vykonávania práce z domu, tzv. homeoffice, ako i možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie prináša najnovšia novela Zákonníka práce, ktorú 4. novembra 2020 schválila vláda. Viac TU https://www.zmos.sk/flexibilnejsi-home-office--oznam/mid/405616/.html#m_405616

6.11.2020

ZMOS
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadnú a pre samosprávu principiálnu pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavil-zasadne-pripomienky-k-vynosu-o-rozdelovani-vynosu-dane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Spresnený systém testovania v okresoch mimo červených okresov. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o spresnenom systéme testovania v okresoch mimo "červených okresov", ktorý vo včerajších večerných hodinách ZMOSu sprístupnili ozbrojené sily a súbežne aj rezort vnútra. Viac TU https://www.zmos.sk/spresneny-system-testovania-v-okresoch-mimo-cervenych-okresov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. MPSVR SR na svoje webovej stránke aktualizovalo  usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 6. – 8. 11. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-6-8-11-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

K druhému kolu celoplošného testovania. V červených okresoch je naplánovaných na sobotu 2 805 odberových miest a 2 715 tímov. V nedeľu by sa testovanie malo realizovať v 2 751 odberových miestach a zabezpečiť by ho malo 2 683 odberových tímov. Je určený aj pre tie osoby, ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/k-druhemu-kolu-celoplosneho-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kontroly na hraniciach. Na hraniciach sa spustili opätovne náhodné kontroly pri vstupe a výstupe do a z krajiny, celkovo na 40 hraničných priechodoch. Viac TU https://www.zmos.sk/kontroly-na-hraniciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predĺženie zákazu vychádzania. Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní predĺžila zákaz vychádzania do 14. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/predlzenie-zakazu-vychadzania-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

5.11.2020

ZMOS
Deň materských škôl je príležitosťou poďakovať za odhodlanie a poslanie. Mestá a obce vnímajú materské školy ako mimoriadne dôležitý prvok vzdelávania aj socializácie detí. Preto Deň materských škôl vnímame ako príležitosť upútať pozornosť a oceniť všetkých, ktorí pôsobia v predškolskej výchove. Viac TU https://www.zmos.sk/den-materskych-skol-je-prilezitostou-podakovat-za-odhodlanie-a-poslanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID- 19
Na pohyb v červenom okrese bude potrebné mať po nadchádzajúcom víkende aktuálny test. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v tzv. červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/na-pohyb-v-cervenom-okrese-bude-potrebne-mat-po-nadchadzajucom-vikende-aktualny-test--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
ZŠ sa môžu zapojiť do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie majú školy možnosť zapojiť svojich riaditeľov a digitálnych koordinátorov do vzdelávania. Viac TU https://www.zmos.sk/zs-sa-mozu-zapojit-do-narodneho-projektu-it-akademia-vzdelavanie-pre-21-storocie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Aktualizácia usmernenia k plošnému testovaniu v sociálnych službách v dňoch 7. – 8. 11. 2020 a mimoriadne odmeny. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-plosnemu-testovaniu-v-socialnych-sluzbach-v-dnoch-7-8-11-2020-a-mimoriadne-odmeny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb. Aktualizované usmernenie k poskytovaniu ambulantných sociálnych služieb  v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-usmernenie-k-poskytovaniu-ambulantnych-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vláda o gastrolístkoch. Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila aj novelu Zákonníka práce, ktorá rieši aj otázku gastrolístkov. Zákon nadobudne účinnosť od 1. marca 2021, vyplýva to z návrhu novely. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-o-gastrolistkoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
50. Rokovanie vlády. V stredu 4. novembra 2020 o 06.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 50. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/50-rokovanie-vlady-oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA
Výzva z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-z-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: FAQ k výzve na multifunkčné centrá. Správca programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zosumarizoval najčastejšie kladené otázky (FAQ) vrátane odpovedí k výzve LDI01 na multifunkčné centrá v NRO. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-faq-k-vyzve-na-multifunkcne-centra-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cezhraničie: Séria online workshopov pre príjemcov z programu HUSKROUA ENI CBC. Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina ENI s podporou expertov TESIM organizuje pre príjemcov 1. a 2. výzvy programu sériu online workshopov v národných jazykoch. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-seria-online-workshopov-pre-prijemcov-z-programu-huskroua-eni-cbc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

4.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

3.11.2020

ZMOS
Branislav Tréger vyzýva vládu na súčinnosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s celoplošným testovaním konštatuje, že mestá a obce podržali krajinu stále, keď bola vystavená mimoriadne náročným skúškam. Teraz samosprávy očakávajú pomoc od centrálnej vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-vyzyva-vladu-na-sucinnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS Branislav Tréger bol hosťom v relácii Téma dňa na TA3. Viac TU https://www.ta3.com/clanok/1195967/testovanie-ocami-miest-a-obci.html

COVID- 19
Druhé kolo bude, no s výnimkou okresov do 0,7 % pozitívnych. Druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa uskutoční. Výnimkou budú okresy, kde bol počet pozitívnych prípadov počas prvého kola nižší ako 0,7 percenta. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom zasadnutí, o výsledku informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Testovanie sa tak nebude týkať 25 okresov ani Bratislavy a Košíc. Viac TU https://www.zmos.sk/druhe-kolo-bude-no-s-vynimkou-okresov-do-0-7-pozitivnych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zákaz vychádzania od 2. novembra neplatí pre ľudí s negatívnym testom. Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Viac TU https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-od-2-novembra-neplati-pre-ludi-s-negativnym-testom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MINISTERSTVO FINANCIÍ
Rezort financií nebude poskytovať dotácie v roku 2020. Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-financii-nebude-poskytovat-dotacie-v-roku-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Rozhodnutie ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes, 2.novembra 2020, zverejnilo rozhodnutie ministra, ktorým obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616

Nové usmernenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 1. novembra 2020 usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-msvvas-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

SOCIÁLNE
Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody. Aktualizácia usmernenia k sociálnym službám v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu v nadväznosti na vyhlášku 16/2020 ÚVZ SR. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-k-socialnym-sluzbamv-case-obmedzenia-slobody--oznam/mid/405616/.html#m_405616

POSUN VÝZIEV PRI POZEMKOCH
Ďalšie posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.  Ministerstvo vnútra SR informuje o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Termín 1. hodnotiaceho kola sa posúva na 7. decembra 2020 a v 2. hodnotiaceho kola na 25. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-posuny-terminov-vyziev-na-majetkovo-pravne-vysporiadanie-pozemkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ SR
Dodržiavanie Zákona o byrokracii v miestnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na dodržiavanie pravidiel Zákona o byrokracii a teda aj princípu jedenkrát a dosť zo strany miestnej samosprávy. Na základe výsledkov z 31 preverovaných obcí a miest na celom Slovensku národní kontrolóri konštatujú, že elektronická komunikácia medzi občanom a samosprávou stále naráža na bariéry. Viac TU https://www.zmos.sk/dodrziavanie-zakona-o-byrokracii-v-miestnej-samosprave-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

ENVIRO
Nová webová aplikácia o stave ovzdušia. Informácie o aktuálnom stave ovzdušia ponúkne nová webová aplikácia dnesdycham.sk, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-webova-aplikacia-o-stave-ovzdusia-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Výzva v oblasti kultúry otvorená. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Kultúra“ Finančného mechanizmu EHP a Nórska vyhlásilo otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy zameranú na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Termín predkladania žiadostí je do 25. 2. 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-vyzva-v-oblasti-kultury-otvorena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MVO
Spoznajte oblasti neziskového sektora na Slovensku: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša ďalšie krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri teraz sa zameraním na vzdelávanie, veda, výskum a vývoj. Viac TU https://www.zmos.sk/spoznajte-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-vzdelavanie-veda-vyskum-a-vyvoj-oznam/mid/405616/.html#m_405616

2.11.2020

COVID- 19
Stanovisko ÚOOÚ SR k preukazovaniu výsledkov testovania. Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu / certifikátom z plošného testovania / aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uoou-sr-k-preukazovaniu-vysledkov-testovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Hľadajú sa možnosti na pokračovanie programu MOPS. Rezort vnútra a splnomocnenkyňa vlády SR ubezpečujú všetky obce a mestá, ktorým končia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku koncom roka 2020 v programe Miestne občianske poriadkové služby, že intenzívne hľadajú možnosti pre identifikáciu dostupných finančných zdrojov, ktoré umožnia spustiť ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na túto službu. Viac TU https://www.zmos.sk/hladaju-sa-moznosti-na-pokracovanie-programu-mops-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

FOND OBNOVY
Združenie miest a obcí Slovenska získavalo podporu na to, aby sme s Fondu obnovy dokázali získať financie na obnovu hnedých zón. Napokon táto téma dominovala na rokovaní Komory miest, Komory obcí, ale aj Rady ZMOS. Rezort dopravy a výstavby chce z Fondu obnovy financovať aj renováciu zanedbaných brownfieldov v intravilánoch miest. Viac TU https://www.zmos.sk/renovacia-brownfieldov-z-fondu-obnovy-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Primeraná minimálna mzda pre pracovníkov v EÚ. Komisia navrhla Smernicu o primeranej minimálnej mzde v EÚ, ktorou chce zabezpečiť, aby boli pracovníci v Únii chránení primeranou minimálnou mzdou umožňujúcou dôstojný život, a to bez ohľadu na to, kde pracujú. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-primerana-minimalna-mzda-pre-pracovnikov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ. Európska komisia prináša ďalší súbor opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, záchranu životov a posilnenie odolnosti vnútorného trhu. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-posilnenie-opatreni-v-oblasti-pripravenosti-a-reakcie-v-celej-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Oznam pre občanov – COVID 19

publikované dňa 28. októbra 2020

Oznamujeme občanom, že testovanie na COVID – 19 sa v obci Lukovištia

uskutoční dňa : 31.10.2020 v kultúrnom dome v Lukovištiach

Čas testovania : od 7,00 hod. do 22,00
hod. Prestávka od 12,00 do 13,00. hod.

 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu Obce


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 26. októbra 2020


INFORMÁCIA všetkým organizátorom aktivačnej činnosti v okrese Rimavská Sobota

publikované dňa 21. októbra 2020


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

publikované dňa 21. októbra 2020