Novinky z diania v obci

VEREJNÝ HOVOR S OBČANMI

publikované dňa 01. september 2013

Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

v zastúpení Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach Vás všetkých srdečne pozývam na

VEREJNÝ HOVOR S OBČANMI
dňa 5. septembra 2013 o 17:30 hod. (vo štvrtok)
v zasadačke starostu obce v Lukovištiach


Program:
1. Hospodársky a sociálny rozvoj obce
2. Dostavba bytového domu v Lukovištiach - nové nájomné byty pre občanov

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


Oznam

publikované dňa 04. august 2013

Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začala výrobné obdobie 2013-2014.


Telefonický kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535

Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS


Zmena úradných hodín

publikované dňa 03. júl 2013

Oznamujeme verejnosti zmenu úradných hodín
počas dovolenkového obdobia od 01.07.2013 do 30.09.2013 nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 11:00 hod
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00

Spoločný stavebný úrad v Rimavskej Sobote oznamuje verejnosti, že v mesiaci júl 2013
nebude vybavovať agendu z dôvodu čerpania dovolenky.
Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Vatra 2013

publikované dňa 05. máj 2013

Srdečne Vás pozývame na tradičnú lukovištskú Vatru víťazstva
v sobotu 11.5.2013Program:
16:00 kladenie vencov
18:00 posedenie pri guľáši
19:00 zapálenie Vatry víťazstva
voľná zábava


Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

publikované dňa 04. máj 2013

Obecný úrad Lukovištia
vypisuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.


Podmienky:
1) vysokoškolské vzdelanie ekonomického , resp. právnického zamerania
2) prax vo verejnej správe viac ako 5 rokov

Žiadosti posielať na Obecný úrad Lukovištia do 30.4.2013
Informácie na tel. č. 047/5690101

Mgr. Jozef Mitter
starosta obce


Zverejnenie výzvy

publikované dňa 29. apríl 2013

Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote
zverejňuje

>> nasledovnú výzvu <<


Verejný hovor

publikované dňa 00. 00 0000

Vážení spoluobčania,

volebné obdobie 2010-2014 pre orgány Obce Lukovištia sa na prelome tohto roku dostalo do druhej polovice. Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva považujú za potrebné verejne zhodnotiť prvú polovicu svojho mandátu pred svojimi voličmi. Z uvedeného dôvodu Vás všetkých pozývam na verejný hovor, ktorý sa uskutoční

22. marca 2013 (v piatok) o 17:30
v zasadačke na Obecnom úrade v Lukovištiach.Mgr. Jozef Mitter
starosta obce