Novinky z diania v obci

Výsledky komunálnych volieb 15. novembra 2014

publikované dňa 15. november 2014


Zápisnica miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci
do obecného zastupiteľstva a starostu obce


Za starostu obce bol zvolený kandidát:
Alena Segedyová (SDS)

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Otto Mišurák (SNS)
2. Tomáš Klapiš (SNS)
3. Adriana Urbanová (SMER-SD)
4. Ján Hronec (SMER-SD)
5. Soňa Bordášová (KSS)


Pozvánka - verejný hovor

publikované dňa 23. októbra 2014

Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

štvorročné funkčné obdobie orgánov obce sa končí. V polovici novembra (15.11.2014) nás čakajú komunálne voľby, v ktorých dáme dôveru novým kandidátom do orgánov obce na roky 2015-2018.

Z uvedeného dôvodu zvolávam VEREJNÝ HOVOR OBČANOV LUKOVÍŠŤ, na ktorý Vás srdečne pozývam. Uskutočníme ho 28. októbra 2014 (v utorok) o 18:00 v sále kultúrneho domu v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie hovoru
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lukovištia
3. Diskusia
4. Zhodnotenie končiaceho volebného obdobia
5. Prezentácia kandidátov na poslancov a starostu obce
6. Diskusia
7. Záver hovoru

Mgr. Jozef Mitter,
starosta obce


Návrh rozpočtu obce a Ops na rok 2015

publikované dňa 19. októbra 2014


Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Lukovištiach

publikované dňa 11. októbra 2014

Miestna volebná komisia v Lukovištiach podľa par.23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mgr. Jozef MITTER
(vek 65, povolanie: úradník, trvalý pobyt: Lukovištia 9, politická strana: Slovenská národná strana)

2. Alena SEGEDYOVÁ
(vek 55, povolanie: ekonómka, trvalý pobyt: Lukovištia 132, politická strana: Strana demokratického Slovenska)

Vyhlásenie kandidatúry (pdf)

Zverejnenie počtu obyvateľov

publikované dňa 02. september 2014

Obec Lukovištia eviduje ku dňu 22.08.2014
183 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Mgr. Mitter Jozef
starosta obce


POZVÁNKA

publikované dňa 07. august 2014


Vážení poslanci,

zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lukovištiach, na ktoré Vás srdečne pozývam. Rokovanie 30. zasadania ObZ sa uskutoční 14. augusta 2014 (štvrtok) o 17:30 v zasadačke starostu obce v Lukovištiach.

Program:
1. Zahájenie rokovania
2. Úlohy súvisiace s prípravou volieb do orgánov obce:
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
- určenie počtu poslancov
- vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
3. Nároky starostu na konci funkčného obdobia
4. Rôzne
5. Záver


Oznam

publikované dňa 05. august 2014

Oznamujeme záujemcom o pálenie ovocných destilátov,
že pestovateľská pálenica v Lukovištiach začína pálenie ovocných destilátov
pre výrobné obdobie 2014-2015 od 12. augusta 2014.


Viera Boľfová
štatutárny zástupca OPS

Kontakt:
047 56 90 119
047 56 90 101
0902 712 535


Oznam o zmene úradných hodín

publikované dňa 15. júl 2014


Obecný úrad v Lukovištiach oznamuje zmenu úradných hodín od 15.7.2014 do 30.9.2014.

Utorok: 08:00 - 12:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 hod.

V nevyhnutnom prípade kontaktovať:
Mgr. Jozef Mitter (starosta obce) - 0948 335 212
Viera Boľfová (pracovníčka Ocu) - 0902 712 535