Novinky z diania v obci

Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 07. december 2015


Informácia o voľbách do NR SR

publikované dňa 29. november 2015


Tášikové cenglike

publikované dňa 24. november 2015


Voľby do NR SR

publikované dňa 20. november 2015

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 12. novembra o vyhlásení volieb do NR SR na deň konania  sobotu 05.03.2016 /Z.z 307/2015/


Oznam - zasadnutie OcZ

publikované dňa 13. november 2015


DO T A Z N Í K pre prípravu PHSR

publikované dňa 21. august 2015

DO T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022.

Elektronická verzia tu!

Pokyny k vypracovaniu

Dotazník k PHSR


Oznam

publikované dňa 20. júl 2015

Oznamujeme verejnosti, že na projekt Deň obce - literárny a výstavný deň bola poskytnutá finančná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1000,- EUR, slovom: jedentisíc eur.
Za prispevok ďakujeme.


Dni obce

publikované dňa 20. júl 2015

Dňa 11.07.2015 sa v našej obci konal Den obce. Za priaznivého letného počasia skupina nadšencov/starostka, poslanci, RETAMA s.r.o a ich priatelia/ už od skorého rána pripravovali chutné občerstvenie formou guľášu a kapustnice aby si tak uctili účastníkov našej oslavy. Na poludnie sme sa zišli v hojnom počte pri hrobe nášho rodáka Ivana Krasku aby sme si pripomenuli 139. výročie jeho narodenia. /12.07.1876/.
Na chvíľu sme sa zastavili pred jeho rodným domom s kyticou a pokračovali sme do areálu bývalej ZŠ, kde nás čakala hudba, občerstvenie a dobrá nálada prítomných.V družných debatách sa stretli Lukovišťania so svojimi priateľmi, známymi. Program nasledoval divadelným predstavením Divadelného súboru T. Vansovej z Rim.Píly s hrou Janka Chalúpku "Starúš plesnivec alebo 4 svadby na jednom pohrebe",za ktoré vystúpenie zožali herci búrlivý potlesk. /Boli naozaj výborný/. Vo večerných hodinách pokračovala Tanečná zábava až do bieleho rána.Deň obce Lukovištia bol veru vydarený.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatia podieľali. Za podporu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju , firme RETAMA s.r.o a Jánovi Segedymu. Stretneme sa takto o rok. 
 Alena Segedyová, starostka obce