Zapisnica okrskovej volebnej komisie

 604_Lukovistia_1_Report_PREZIDENT_AF156_2024-04-06_222304_398-PDF