ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Hodnotiaca správa - Lukovišťský kalíščok 201930.07.2019pdf
II/2019Plán práce Obecného zastupiteľstva na II. polrok 201901.07.2019pdf
Konsolidovaná výročna správa Obce za r.201801.06.2019pdf
1/2019Rozpočet na rok 2019 podľa hlavných kategórii EK13.12.2018pdf
1/2018Konsolidovaná výročná správa Obce za r.201715.06.2018pdf
Rozpočet na r.2018 podľa hlavných kategórii EK24.11.2017pdf
Rozpočet hlavnej činnosti na rok 2018,2019 podľa kategórii EK14.12.2016pdf
Rozpočet hlavnej činnosti na rok 2017 podľa kategórii EK14.12.2016pdf
Návrh rozpočtu 2017-201924.10.2016pdf
Konsolidovaná výročná správa Obce za r.201513.06.2016pdf
Oznámenie o strategickom dokumente10.03.2016pdf
01Plán práce Ocz na 1.polrok01.02.2016pdf
Rozpočet na r. 201616.12.2015pdf
Konsolidovaná výročná správa Obce za r.201410.12.2015pdf
Správa audítora o výsledku overenia koncoročnej uzávierky k 31.12.201415.10.2015pdf
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona29.05.2015pdf