Obec Lukovištia ako zriaďovateľ Obecnej prevádzky služieb, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Riaditeľ obecnej prevádzky služieb.

1_Vyberove konanie OPS

2_zriadenie vyberovec komisie 1