Súčasnosť obce

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov k 7. aprilu 2015: 185 (100 - mužov,85 žien)