Oznamujeme občanom, že dňa 22.09.2023 o 17:00 h. bude zasadať obecné zastupiteľstvo, kde hlavným bodom programu bude riešenie spôsobu, sazby a zliav z poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Ak má ktokoľvek z občanov našej obce návrh k uvedenej téme, môže prostredníctvom poslancov alebo aj osobne na zasadnútí OZ tento návrh predniesť.

Program schodze OZ 4-2023