ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
17/31/012/UPSVaRDohoda o pomoci v hmotnej núdzi0,0027.01.2017pdf
16/31/50J/UPSVaRDohoda o príspevku na podporu v zamestnanosti8 550,0027.10.2016pdf
159/2016Bratner Gemer s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu papiera a lepenky0,0029.06.2016pdf
501/2016/OBBSKZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016900,0008.07.2016pdf
4100302OTP Banka Slovensko a.s.Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP0,0001.04.2016pdf
I.MAR spol. s r.o.Dodávka a montáž výrobkov zn. Slovaktual1 571,0003.06.2016pdf
45/2016NOWAS s.r.o.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,0023.05.2016pdf
Mgr. Jozef MitterKúpna zmluva3,0028.04.2016pdf
Dodatok č.UPSVaRDodatok k dohode č. 16/2015/§540,0019.02.2016pdf
1/2016UPSVaRDohoda o vykonávaní menších obecných služieb0,0031.03.2016pdf
03/06NOWAS s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve0,0030.03.2016pdf
04/2016Sociálna poisťovňaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov...0,0025.02.2016pdf
SSEZmluva o združenej dodávke elektriny0,0006.03.2016pdf
03/2016INPRO POPRAD, s.r.o.Mandátna zmluva - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu zdravotného strediska3 720,0019.02.2016pdf
02/2016CASON CONSULTING a.s.Rekonštrukcia nevyužívaného objektu zdravotného strediska prte spolkovú činnosť seniorov...174 148,0022.02.201622.02.2016pdf
12-1/2015Mgr. Richard ÚtisPrenájom obecného pozemku0,0022.12.201522.12.2015pdf
101 601Brantner Gemer s.r.o.Výkon odpadového hospodárstva0,0022.12.201501.01.2016pdf
272/2015Ing. Dušan VarjuDohoda o vykonaní údržbárskych prác na p. Pápča 0,0001.12.2015pdf
16/2015/§5UPSVaRFinančný príspevok pre zamestnávanie14 756,0023.10.2015pdf
10/2015/2Ing. Katarína KarczagováAudit individuálnej účtovnej uzávierky240,0018.09.2015pdf