ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
01/2020Čomor Architekt s.r.o.Nájomná zmluva10,0031.03.2020pdf
20/31/50J/UPSVaRZmluva o príspevku na podporu regionálnej zamestnanosti...8 453,0026.03.2020pdf
01/2020Klub záujmovej činnosti dôchodcovDarovacia zmluva - šachové potreby0,0026.02.2020pdf
48 19 01Bratner Gemer s.r.o.Nakladanie s odpadmi0,0019.12.201901.01.2020pdf
21/2019Bratner Gemer s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej plochy0,0001.07.2019pdf
1/2019SEKOPOL s.r.o.Nájomná zmluva281,0028.03.2019pdf
19/31/50J/UPSVaRDohoda0,0026.02.2019pdf
12/2017Daňový úradDohoda o elektronickom doručovaní0,0020.12.2017pdf
Dodatok č.Brantner Gemer s.r.o.Úprava cien za poskytnuté služby0,0027.11.2017pdf
26/2017INPRO POPRAD, s.r.o.Mandátna zmluva4 788,0016.11.2017pdf
126/2017CASON CONSULTING a.s.Rekonštrukcia nevyužívaného objektu...142 092,0010.11.2017pdf
ZZ1/2017Ľubica Hroncová, Mgr. Oľga BoľfováZámenná zmluva pozemku0,0004.10.2017pdf
17/31/054/UPSVaRDohoda28 501,0025.08.2017pdf
CASON CONSULTING a.s.Výpoveď zmluvy o dielo a dodatku č.10,0030.09.2017pdf
08/2017SSEDohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu18,0010.08.2017pdf
1/22/2/16CASON CONSULTING a.s.Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 22.2.20160,0022.02.2017pdf
511/2017/OBBSKZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 20171 700,0031.05.2017pdf
6/2017Eva VargicováVyhotovenie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov0,0002.06.2017pdf
Dodatok č.UPSVaRDodatok k dohode č. 16/31/50J/200,0028.02.2017pdf
32/2016Ing. Katarína KarczagováAudit individuálnej účtovnej uzávierky360,0018.11.2016pdf