ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
24/2023-PSekopol s.r.o. Lukovištia 148vývoz výpalkov30,0005.09.2023pdf
55/2023NCRC Ing. Jozef Nosáľ, Revúcapoplatok za služby v zmysle zmluvy24,0031.8.2023pdf
54/2023Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavpoplatky za telekomunikačné služby85,0031.8.2023pdf
23/2023-PNCRC Ing. Jozef Nosáľ, Revúcapoplatok za službu24,0031.8.2023pdf
53/2023Brantner s.r.o., Rimavská SobotaVývoz komunálneho odpadu469,0010.08.2023pdf
52/2023Brantner s.r.o., Rimavská SobotaVývoz komunálneho odpadu334,0026.05.2023pdf
22/2023Elektrokomplex s.r.o.oprava elektroinštalácie v pálenici240,0011.08.2023pdf
21/2023Unimpex Bratislava s.r.o.schaum ex spray35,0015.08.2023pdf
51/2023Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavpoplatky za telekomunikačné služby82,0001.08.2023pdf
20/2023Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavpoplatky za telekomunikačné služby47,0001.08.2023pdf
19/2023Domintex, Pavol Šenkár, Školská 16,90051 Zohorčerpadlo Liverani EP Minor, šróbenie a hadica1 518,0028.07.2023pdf
50/2023w-mont s.r.o. Močiar 38, 980 01 Rim. Janovceoprava oplotenia,preprava materiálu470,0027.07.2023pdf
49/2023Dušo s.r.o., 98026 Kraskovorečnícky pult do domu smútku330,0007.07.20223pdf
18/2023Milan Baláž MB-KOMkontrola a čistenie komínových telies141,0006.07.2023pdf
17/2023Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavpoplatky za telekomunikačné služby47,0001.07.2023pdf
48/2023SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislavareprodukovanie hudby v obci36,0014.07.2023pdf
47/2023Milan Baláž MB-KOMkontrola a čistenie komínových telies84,0006.07.2023pdf
46/2023OMEGA Ján Kubacka, Orávka 55odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska40,0005.07.2023pdf
45/2023Milan Baláž MB-KOMkontrola a čistenie komínových telies170,0006.07.2023pdf
44/2023MAS Malohont, Vozára 154, 980 52 Hrachovočlenský príspevok50,0003.07.2023pdf