V prílohe je oznam o prerušení dodávky el. energie dňa 28.06.2024 v Lukovištiach, časť Horné Zahorany.

Príloha č. 1 - Vyrozumenie