Novinky z diania v obci

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

publikované dňa 26. jún 2022


Rozhodnutie Predsedu NR SR

publikované dňa 21. jún 2022


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 20. jún 2022


Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti

publikované dňa 19. jún 2022

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 457/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje problematiku zaokrúhľovania cien platených v hotovosti na 5 eurocentov, pričom zákon definuje zaokrúhľovanie platieb za zakúpené tovary. 

V súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na platby miestnych daní a poplatkov uhradené v hotovosti do pokladne mestského úradu, obecného úradu a miestneho úradu sa povinnosť zaokrúhľovania týchto platieb vzťahovať nebude.

Úplné stanovisko Ministerstva financií SR k tejto problematike nájdete TU.


Oznámenie SSE-D o prerušení distribúcie EE

publikované dňa 06. jún 2022

Oznamujeme, že v termíne od: 07.06.2022 07:30:00 do: 07.06.2022 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.


Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti v

publikované dňa 31. máj 2022


NAJ BÚDKA SLOVENSKA

publikované dňa 17. máj 2022


Zasadnutie OcZ

publikované dňa 25. apríl 2022