V prílohách sú k dispozícii informácie pre voliča k voľbám do NR SR 2023

Informacie pre volica c- 1

Informacie pre volica c- 2