Dokumenty a tlačivá na stiahnutieDokumenty a tlačivá na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť
Návratka - prihláška do súťaže Lukovišťský kalíščok 2019.pdf 16. január 2019 177 KB
Ohlásenie drobnej stavby.pdf 24. marec 2017 400 KB
Oznámenie o vzniku-zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad.pdf 28. marec 2017 53 KB
Vznik a zánik daňovej povinnosti.pdf 31. január 2018 351 KB
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Lukovištia - 2017.doc 10. august 2017 100 KB