ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
1/2016Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva18.02.2016pdf
8/2015Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva10.12.2015pdf
7/2015Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva19.11.2015pdf
6/2015Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva22.10.2015pdf
5/2015Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva17.09.2015pdf
4Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva18.06.2015pdf
3Zápisnica z. 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva21.05.2015pdf
2Z á p i s n i c a z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva08.04.2015pdf