ČísloNázov dokumentuDátumPrílohy
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva26.05.2016pdf
1/2016Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva21.04.2016pdf
8/2015Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva10.12.2015pdf
7/2015Uznesenia z 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva19.11.2015pdf
6/2015Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva22.10.2015pdf
5/2015Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva17.09.2015pdf
4Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva18.06.2015pdf
3Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva21.05.2015pdf
2U z n e s e n i a z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 08.04.2015pdf