Články z Lukovíšť

Vzdali sme spoločne úctu...

“Z cudziny tulák, vkročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách, plá pod oblohou…”

Známe verše z básne Otcova roľa zo zbierky Verše, ktorú napísal I. Krasko, nás sprevádzali dňa 9. marca 2018 v obci Lukovištia počas  Pietnej spomienky k 60. výročiu úmrtia spomínaného básnika – významného predstaviteľa slovenskej literatúry, zakladateľa modernej slovenskej lyriky, vedúceho predstaviteľa slovenskej moderny, tvorcu najvýraznejšej slovenskej modifikácie európskeho básnického symbolizmu, rodáka z obce Lukovištia. Významnej spomienkovej udalosti v Lukovištiach sa zúčastnili zástupcovia škôl i viacerých organizácií z mesta. Pozvanie predstaviteľov obce prijali študenti Strednej odbornej školy Tisovec spolu s Mgr. M. Koncošovou, študenti Evanjelického gymnázia  Tisovec s riaditeľkou školy Mgr. M. Štefánikovou a Mgr. J. Ovčiarikovou, členky ZO ÚŽS v Tisovci, členovia MO MS v Tisovci, ZUŠ v Tisovci i dôchodcovia z Rimavskej Píly. Program v obci Lukovištia začal pietnou spomienkou na básnika na miestnom cintoríne. Pokračoval v tamojšom kostole literárno-historickým pásmom „Moje piesne“, v rámci ktorého vystúpil spevokol Danubius octet singers z Bratislavy a Juraj Sarvaš, slovenský herec, režisér a scenárista. Ich vystúpenie bolo skutočným umeleckým zážitkom. Vypočuli sme si zaujímavý piesňový program doplnený umeleckým slovom p. Juraja Sarvaša o živote a tvorbe I. Kraska. Program pokračoval v kultúrnom dome priateľským posedením, ktoré bolo vzácne najmä  stretnutím s vnukmi I. Kraska.

Úprimne ďakujeme organizátorom za pozvanie i za príjemné okamihy, ktoré sme prežili v Lukovištiach. Pripomenuli sme si spoločne vzácnu osobnosť našej literatúry i nášho regiónu a odoslali v kyticiach kvetov odkaz „kamsi ďaleko“ slovami samotného básnika: „Vaša poézia aj dnes leje balzam v srdce boľavé a v chorú dušu úľavu a mier...“

 

                                                                           Mgr. Monika Koncošová

Zdroj: www.tisovec.com